Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023-2026
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2023-2026
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 7 Begroting in één oogopslag
   3. Blz. 8 Inleiding
    1. Blz. 9 Inleiding
    2. Blz. 10 Financieel perspectief op hoofdlijn
   4. Blz. 11 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 12 Doelenboom
    2. Blz. 13 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 14 Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee
      1. Blz. 15 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
      2. Blz. 16 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
      3. Blz. 17 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat
      4. Blz. 18 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
      5. Blz. 19 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
      6. Blz. 20 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    3. Blz. 21 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 22 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
     1. Blz. 23 Toelichting
     2. Blz. 24 Financiën
     3. Blz. 25 Toelichting Financiën
    5. Blz. 26 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
     1. Blz. 27 Financiën
     2. Blz. 28 Toelichting Financiën
    6. Blz. 29 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat
     1. Blz. 30 Toelichting
     2. Blz. 31 Financiën
     3. Blz. 32 Toelichting Financiën
    7. Blz. 33 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
     1. Blz. 34 Financiën
     2. Blz. 35 Toelichting Financiën
    8. Blz. 36 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
     1. Blz. 37 Toelichting
     2. Blz. 38 Toelichting
     3. Blz. 39 Toelichting
     4. Blz. 40 Toelichting
     5. Blz. 41 Financiën
     6. Blz. 42 Toelichting Financiën
    9. Blz. 43 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
     1. Blz. 44 Toelichting
     2. Blz. 45 Financiën
     3. Blz. 46 Toelichting Financiën
     4. Blz. 47 Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    10. Blz. 48 Risico's
    11. Blz. 49 Beleidsperspectief
    12. Blz. 50 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    13. Blz. 51 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    14. Blz. 52 Waar staat je gemeente indicatoren
   5. Blz. 53 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 54 Doelenboom
    2. Blz. 55 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 56 Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
      1. Blz. 57 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
      2. Blz. 58 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
      3. Blz. 59 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
    3. Blz. 60 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 61 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
     1. Blz. 62 Toelichting
     2. Blz. 63 Toelichting
     3. Blz. 64 Toelichting
     4. Blz. 65 Toelichting
     5. Blz. 66 Toelichting
     6. Blz. 67 Toelichting
     7. Blz. 68 Financiën
     8. Blz. 69 Toelichting Financiën
    5. Blz. 70 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
     1. Blz. 71 Toelichting
     2. Blz. 72 Toelichting
     3. Blz. 73 Toelichting
     4. Blz. 74 Toelichting
     5. Blz. 75 toelichting
     6. Blz. 76 Toelichting
     7. Blz. 77 Toelichting
     8. Blz. 78 Toelichting
     9. Blz. 79 toelichting
     10. Blz. 80 Financiën
     11. Blz. 81 Toelichting Financiën
    6. Blz. 82 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
     1. Blz. 83 Toelichting
     2. Blz. 84 Financiën
     3. Blz. 85 Toelichting Financiën
    7. Blz. 86 Risico's
    8. Blz. 87 Beleidsperspectief
    9. Blz. 88 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    10. Blz. 89 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    11. Blz. 90 Waar staat je gemeente indicatoren
   6. Blz. 91 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 92 Doelenboom
    2. Blz. 93 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 94 Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
      1. Blz. 95 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
      2. Blz. 96 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
    3. Blz. 97 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 98 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
     1. Blz. 99 Toelichting
     2. Blz. 100 Toelichting
     3. Blz. 101 Toelichting
     4. Blz. 102 Toelichting
     5. Blz. 103 Toelichting
     6. Blz. 104 Toelichting
     7. Blz. 105 Toelichting
     8. Blz. 106 Toelichting
     9. Blz. 107 Toelichting
     10. Blz. 108 Toelichting
     11. Blz. 109 Financiën
     12. Blz. 110 Toelichting Financiën
    5. Blz. 111 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
     1. Blz. 112 Toelichting
     2. Blz. 113 Toelichting
     3. Blz. 114 Toelichting
     4. Blz. 115 Financiën
     5. Blz. 116 Toelichting Financiën
    6. Blz. 117 Risico's
    7. Blz. 118 Beleidsperspectief
    8. Blz. 119 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 120 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 121 Waar staat je gemeente indicatoren
   7. Blz. 122 Programma 4 Vrije tijd
    1. Blz. 123 Doelenboom
    2. Blz. 124 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 125 Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen
      1. Blz. 126 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
      2. Blz. 127 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
    3. Blz. 128 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 129 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
     1. Blz. 130 Toelichting
     2. Blz. 131 Toelichting
     3. Blz. 132 Financiën
     4. Blz. 133 Toelichting Financiën
    5. Blz. 134 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
     1. Blz. 135 Financien
     2. Blz. 136 Toelichting Financiën
    6. Blz. 137 Risico's
    7. Blz. 138 Beleidsperspectief
    8. Blz. 139 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 140 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 141 Waar staat je gemeente indicatoren
   8. Blz. 142 Programma 5 Veiligheid
    1. Blz. 143 Doelenboom
    2. Blz. 144 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 145 Veiligheid en leefbaarheid
      1. Blz. 146 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
      2. Blz. 147 Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
      3. Blz. 148 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
    3. Blz. 149 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 150 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
     1. Blz. 151 Toelichting
     2. Blz. 152 Financiën
     3. Blz. 153 Toelichting Financiën
    5. Blz. 154 Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
     1. Blz. 155 Toelichting
     2. Blz. 156 Financiën
     3. Blz. 157 Toelichting Financiën
    6. Blz. 158 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
     1. Blz. 159 Toelichting
     2. Blz. 160 Financiën
     3. Blz. 161 Toelichting Financiën
    7. Blz. 162 Risico's
    8. Blz. 163 Beleidsperspectief
    9. Blz. 164 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    10. Blz. 165 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    11. Blz. 166 Waar staat je gemeente indicatoren
   9. Blz. 167 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 168 Doelenboom
    2. Blz. 169 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 170 Dienstbare gemeente
      1. Blz. 171 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
      2. Blz. 172 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
    3. Blz. 173 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 174 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
     1. Blz. 175 Toelichting
     2. Blz. 176 Toelichting
     3. Blz. 177 Toelichting
     4. Blz. 178 Financiën
     5. Blz. 179 Toelichting Financiën
    5. Blz. 180 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
     1. Blz. 181 Toelichting
     2. Blz. 182 Financiën
     3. Blz. 183 Toelichting Financiën
    6. Blz. 184 Risico's
    7. Blz. 185 Beleidsperspectief
    8. Blz. 186 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 187 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 188 Waar staat je gemeente indicatoren
   10. Blz. 189 Programma 7 Inrichting van de stad
    1. Blz. 190 Doelenboom
    2. Blz. 191 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 192 Dynamische, functionele en mooie stad
      1. Blz. 193 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
      2. Blz. 194 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
      3. Blz. 195 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
      4. Blz. 196 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
      5. Blz. 197 Doelstelling 7.5 Overige
    3. Blz. 198 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 199 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
     1. Blz. 200 Toelichting
     2. Blz. 201 Financiën
     3. Blz. 202 Toelichting Financiën
    5. Blz. 203 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
     1. Blz. 204 Financiën
     2. Blz. 205 Toelichting Financiën
    6. Blz. 206 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
     1. Blz. 207 Toelichting
     2. Blz. 208 Financiën
     3. Blz. 209 Toelichting Financiën
    7. Blz. 210 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
     1. Blz. 211 Toelichting
     2. Blz. 212 Toelichting
     3. Blz. 213 Toelichting
     4. Blz. 214 Toelichting
     5. Blz. 215 Financiën
     6. Blz. 216 Toelichting Financiën
    8. Blz. 217 Doelstelling 7.5 Overige
     1. Blz. 218 Toelichting
     2. Blz. 219 Toelichting
     3. Blz. 220 Toelichting
     4. Blz. 221 Financiën
     5. Blz. 222 Toelichting Financiën
    9. Blz. 223 Risico's
    10. Blz. 224 Beleidsperspectief
    11. Blz. 225 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    12. Blz. 226 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    13. Blz. 227 Waar staat je gemeente indicatoren
   11. Blz. 228 Overzicht Overhead
    1. Blz. 229 Inleiding
    2. Blz. 230 Beleidsperspectief
    3. Blz. 231 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    4. Blz. 232 Aangenomen moties voorjaarsdebat
   12. Blz. 233 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 234 Inleiding
    2. Blz. 235 Gemeentefonds
    3. Blz. 236 Onroerendzaakbelasting
    4. Blz. 237 Treasury
    5. Blz. 238 Overige inkomsten OAD
    6. Blz. 239 Beleidsperspectief
    7. Blz. 240 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    8. Blz. 241 Toelichting Financiën
    9. Blz. 242 Aangenomen motie voorjaarsdebat
   13. Blz. 243 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 244 Inleiding
    2. Blz. 245 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
  3. Blz. 246 Financiële begroting
   1. Blz. 247 Financiële begroting
    1. Blz. 248 Inleiding
    2. Blz. 249 Grondslagen
    3. Blz. 250 Ontwikkeling van de aantallen inwoners en woningen
    4. Blz. 251 Loon- en prijsstijging
    5. Blz. 252 Ontwikkeling algemene uitkering
    6. Blz. 253 Rentepercentages
    7. Blz. 254 Afschrijvingstermijnen
    8. Blz. 255 Totstandkoming van de begroting
    9. Blz. 256 Afwijkingen op bestaand beleid na peildatum Perspectiefnota 2023
    10. Blz. 257 Opbouw financiële begroting
    11. Blz. 258 Totaal raming programmabegroting 2023
    12. Blz. 259 totaaloverzicht op meerjarenbasis
    13. Blz. 260 Incidentele baten en lasten
    14. Blz. 261 Toelichting incidentele baten en lasten
    15. Blz. 262 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen en stortingen aan reserves
    16. Blz. 263 Berekening structureel begrotingssaldo
    17. Blz. 264 Investeringen
    18. Blz. 265 Ontwikkelingen in de reserveposities en voorzieningen
    19. Blz. 266 Ontwikkelingen in de voorzieningen
    20. Blz. 267 Ontwikkeling vrije reservemiddelen
    21. Blz. 268 EMU-saldo
  4. Blz. 269 Paragrafen
   1. Blz. 270 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 271 Inleiding
    2. Blz. 272 Uitgangspunten
    3. Blz. 273 Toelichting
    4. Blz. 274 Aangenomen moties voorjaarsdebat
   2. Blz. 275 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 276 Inleiding
    2. Blz. 277 Risico’s
    3. Blz. 278 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 279 Weerstandsvermogen
    5. Blz. 280 Uitwerking
    6. Blz. 281 Financiële kengetallen
    7. Blz. 282 Netto schuldquote tekst
    8. Blz. 283 Solvabiliteitsratio tekst
    9. Blz. 284 Kengetal grondexploitatie tekst
    10. Blz. 285 Structurele exploitatieruimte tekst
    11. Blz. 286 Belastingcapaciteit tekst
   3. Blz. 287 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 288 Inleiding
    2. Blz. 289 Openbare Ruimte
    3. Blz. 290 Toelichting Trendgrafiek Kosten Openbare Ruimte per inwoner (in euro)
    4. Blz. 291 Riolering
    5. Blz. 292 Ondergrondse inzamelmiddelen
    6. Blz. 293 Begraafplaatsen
    7. Blz. 294 Vastgoed
    8. Blz. 295 Beeldende kunst
    9. Blz. 296 Toelichting Trendgrafiek Kosten beeldende kunst per inwoner (in euro)
   4. Blz. 297 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 298 Inleiding
    2. Blz. 299 Ontwikkelingen
    3. Blz. 300 Risicobeheer
    4. Blz. 301 Leningportefeuille
    5. Blz. 302 Financieringsbehoefte en verwacht renteresultaat
   5. Blz. 303 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 304 Ontwikkelingen
   6. Blz. 305 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 306 Inleiding
    2. Blz. 307 Nota verbonden partijen
    3. Blz. 308 Belangrijke ontwikkelingen verbonden partijen
    4. Blz. 309 Overzicht verbonden partijen
   7. Blz. 310 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 311 Inleiding
    2. Blz. 312 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 313 Uitvoering grondbeleid
    4. Blz. 314 Financiële resultaten grondexploitaties
  5. Blz. 315 Bijlagen
   1. Blz. 316 Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid
    1. Blz. 317 Inleiding
    2. Blz. 318 De begrotingscyclus
    3. Blz. 319 Uitgangspunten bij de raming van baten en lasten
    4. Blz. 320 Inzet van reserves
    5. Blz. 321 Uitgangspunten begrotingsbeleid 2023-2026
   2. Blz. 322 Bijlage 2 Nieuw beleid
    1. Blz. 323 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    2. Blz. 324 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    3. Blz. 325 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    4. Blz. 326 Programma 4 Vrije tijd
    5. Blz. 327 Programma 5 Veiligheid
    6. Blz. 328 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    7. Blz. 329 Programma 7 Inrichting van de stad
    8. Blz. 330 Overhead
   3. Blz. 331 Bijlage 3 Kerncijfers
    1. Blz. 332 Inwoners
    2. Blz. 333 Woningen
    3. Blz. 334 Leeftijdsopbouw
    4. Blz. 335 Banen
    5. Blz. 336 Werkloosheid
    6. Blz. 337 Bijstand
    7. Blz. 338 Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten
   4. Blz. 339 Bijlage 4 Reserves
    1. Blz. 340 Reserves
   5. Blz. 341 Bijlage 5 Voorzieningen
    1. Blz. 342 Voorzieningen
   6. Blz. 343 Bijlage 6 Investeringen
    1. Blz. 344 Investeringen
   7. Blz. 345 Bijlage 7 EMU-saldo
    1. Blz. 346 EMU-saldo
   8. Blz. 347 Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV
    1. Blz. 348 Basisset verplichte indicatoren BBV
   9. Blz. 349 Bijlage 9 Afkortingen en begrippen
    1. Blz. 350 Afkortingen en begrippen
   10. Blz. 351 Bijlage 10 Verbonden partijen
    1. Blz. 352 BNG
    2. Blz. 353 Stedin
    3. Blz. 354 Dunea
    4. Blz. 355 GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
    5. Blz. 356 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
    6. Blz. 357 Veiligheidsregio Haaglanden
    7. Blz. 358 Omgevingsdienst Haaglanden
    8. Blz. 359 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
    9. Blz. 360 Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
    10. Blz. 361 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
    11. Blz. 362 Binnenbaan (voorheen Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW))
    12. Blz. 363 VNG
    13. Blz. 364 Vereniging De Brede Stroomversnelling
    14. Blz. 365 BusinessPark Haaglanden
   11. Blz. 366 Bijlage 11 Wettelijke kaders
    1. Blz. 367 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    2. Blz. 368 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    3. Blz. 369 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    4. Blz. 370 Programma 4 Vrije tijd
    5. Blz. 371 Programma 5 Veiligheid
    6. Blz. 372 Programma 6 Dienstverlening en samenspraak
    7. Blz. 373 Programma 7 Inrichting van de stad
   12. Blz. 374 Bijlage 12 Taakvelden
    1. Blz. 375 Taakvelden
    2. Blz. 376 Verdeling taakvelden
   13. Blz. 377 Bijlage 13 Afschrijvingstermijnen
    1. Blz. 378 Afschrijvingstermijnen
   14. Blz. 379 Bijlage 14 Monitoring evaluatie pilots
    1. Blz. 380 Inleiding
    2. Blz. 381 Evaluatie wijkgericht werken
     1. Blz. 382 Naam Pilot
     2. Blz. 383 Korte omschrijving
     3. Blz. 384 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 385 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 386 Data
     6. Blz. 387 Uitkomst evaluatie
    3. Blz. 388 Aansluiting jeugdhulp/onderwijs
     1. Blz. 389 Naam Pilot
     2. Blz. 390 Korte omschrijving
     3. Blz. 391 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 392 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 393 Data
     6. Blz. 394 Uitkomst evaluatie
    4. Blz. 395 Daklozenpunt
     1. Blz. 396 Naam Pilot
     2. Blz. 397 Korte omschrijving
     3. Blz. 398 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 399 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 400 Data
     6. Blz. 401 Uitkomst evaluatie
    5. Blz. 402 Logeeropvang
     1. Blz. 403 Naam Pilot
     2. Blz. 404 Korte omschrijving
     3. Blz. 405 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 406 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 407 Data
     6. Blz. 408 Uitkomst evaluatie
    6. Blz. 409 Hallo Werk
     1. Blz. 410 Naam Pilot
     2. Blz. 411 Korte omschrijving
     3. Blz. 412 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 413 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 414 Data
     6. Blz. 415 Uitkomst evaluatie
    7. Blz. 416 Buddy-app
     1. Blz. 417 Naam Pilot
     2. Blz. 418 Korte omschrijving
     3. Blz. 419 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 420 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 421 Data
     6. Blz. 422 Uitkomst evaluatie
    8. Blz. 423 Afvalringen
     1. Blz. 424 Naam Pilot
     2. Blz. 425 Korte omschrijving
     3. Blz. 426 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 427 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 428 Data
     6. Blz. 429 Uitkomst evaluatie
    9. Blz. 430 Seniorenmakelaar
     1. Blz. 431 Naam Pilot
     2. Blz. 432 Korte omschrijving
     3. Blz. 433 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 434 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 435 Data
     6. Blz. 436 Uitkomst evaluatie
    10. Blz. 437 Korte wapenstok
     1. Blz. 438 Naam Pilot
     2. Blz. 439 Korte omschrijving
     3. Blz. 440 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 441 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 442 Data
     6. Blz. 443 Uitkomst evaluatie
    11. Blz. 444 Powerfull ageing
     1. Blz. 445 Naam Pilot
     2. Blz. 446 Korte omschrijving
     3. Blz. 447 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 448 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 449 Data
     6. Blz. 450 Uitkomst evaluatie
    12. Blz. 451 Stedenbouwkundige buurtvisie
     1. Blz. 452 Naam Pilot
     2. Blz. 453 Korte omschrijving
     3. Blz. 454 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 455 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 456 Data
     6. Blz. 457 Uitkomst evaluatie
    13. Blz. 458 Flexwonen Ruimtebaan
     1. Blz. 459 Naam Pilot
     2. Blz. 460 Korte omschrijving
     3. Blz. 461 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 462 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 463 Data
     6. Blz. 464 Uitkomst evaluatie
    14. Blz. 465 Woonoverlast
     1. Blz. 466 Naam Pilot
     2. Blz. 467 Korte omschrijving
     3. Blz. 468 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 469 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 470 Data
     6. Blz. 471 Uitkomst evaluatie
    15. Blz. 472 Dealbreakers
     1. Blz. 473 Naam Pilot
     2. Blz. 474 Korte omschrijving
     3. Blz. 475 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 476 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 477 Data
     6. Blz. 478 Uitkomst evaluatie
    16. Blz. 479 IPTA
     1. Blz. 480 Naam Pilot
     2. Blz. 481 Korte omschrijving
     3. Blz. 482 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 483 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 484 Data
     6. Blz. 485 Uitkomst evaluatie
    17. Blz. 486 Positieve gezondheid
     1. Blz. 487 Naam Pilot
     2. Blz. 488 Korte omschrijving
     3. Blz. 489 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 490 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 491 Data
     6. Blz. 492 Uitkomst evaluatie
    18. Blz. 493 Containertuintjes
     1. Blz. 494 Naam Pilot
     2. Blz. 495 Korte omschrijving
     3. Blz. 496 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 497 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 498 Data
     6. Blz. 499 Uitkomst evaluatie
    19. Blz. 500 Samenwonen op proef met uitkering
     1. Blz. 501 Naam Pilot
     2. Blz. 502 Korte omschrijving
     3. Blz. 503 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 504 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 505 Data
     6. Blz. 506 Uitkomst evaluatie
   15. Blz. 507 Bijlage besluitvorming
    1. Blz. 508 Besluit najaarsdebat
   16. Blz. 509 Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2023
    1. Blz. 510 Prestatie-indicatoren Programma 1
     1. Blz. 511 Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
     2. Blz. 512 Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
     3. Blz. 513 Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
      1. Blz. 514 Toelichting
     4. Blz. 515 Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    2. Blz. 516 Prestatie-indicatoren Programma 2
     1. Blz. 517 Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
      1. Blz. 518 Toelichting
      2. Blz. 519 Toelichting
      3. Blz. 520 Toelichting
     2. Blz. 521 Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen
      1. Blz. 522 Toelichting
      2. Blz. 523 Toelichting
      3. Blz. 524 Toelichting
      4. Blz. 525 Toelichting
      5. Blz. 526 Toelichting
      6. Blz. 527 Toelichting
      7. Blz. 528 Toelichting
      8. Blz. 529 Toelichting
      9. Blz. 530 Toelichting
      10. Blz. 531 Toelichting
    3. Blz. 532 Prestatie-indicatoren Programma 3
     1. Blz. 533 Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
      1. Blz. 534 Toelichting
      2. Blz. 535 Toelichting
      3. Blz. 536 Toelichting
      4. Blz. 537 Toelichting
      5. Blz. 538 Toelichting
      6. Blz. 539 Toelichting
      7. Blz. 540 Toelichting
      8. Blz. 541 Toelichting
      9. Blz. 542 Toelichting
      10. Blz. 543 Toelichting
     2. Blz. 544 Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
      1. Blz. 545 Toelichting
      2. Blz. 546 Toelichting
      3. Blz. 547 Toelichting
      4. Blz. 548 Toelichting
    4. Blz. 549 Prestatie-indicatoren Programma 4
     1. Blz. 550 Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
     2. Blz. 551 Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad
    5. Blz. 552 Prestatie-indicatoren Programma 5
     1. Blz. 553 Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
      1. Blz. 554 Toelichting
     2. Blz. 555 Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
     3. Blz. 556 Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad
    6. Blz. 557 Prestatie-indicatoren Programma 6
     1. Blz. 558 Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid
      1. Blz. 559 Toelichting
    7. Blz. 560 Prestatie-indicatoren Programma 7
     1. Blz. 561 Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
      1. Blz. 562 Toelichting
     2. Blz. 563 Prestatie-indicatoren 7.5 Overige
      1. Blz. 564 Toelichting
    8. Blz. 565 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel
    9. Blz. 566 Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel
    10. Blz. 567 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel
    11. Blz. 568 Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel
    12. Blz. 569 Programma 5 Veiligheid Financiële tabel
    13. Blz. 570 Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel
    14. Blz. 571 Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel
  6. Doelstellingen
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap