Uitgaven

0,07%
€ -327
x €1.000
0,07% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

39,75%
€ -327
x €1.000

Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0,07%
€ -327
x €1.000
0,07% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

39,75%
€ -327
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig indien zij een fiscale onderneming bedrijven. Over de fiscale winst is dan winstbelasting verschuldigd. Bij Zoetermeer geldt dit onder meer voor de grondexploitaties. Er vindt overleg plaats met de Belastingdienst over de waardebepaling van de gronden en de kosten die mogen worden toegerekend. Zoetermeer wil de afspraken met de Belastingdienst vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst geeft de gemeente zekerheid en kan bijdragen aan een financieel evenwicht op lange termijn. Na het bereiken van overeenstemming worden de reeds ingediende Vennootschapsbelasting (Vpb)- aangiften over de jaren 2016 t/m 2019 op basis hiervan aangepast. De aangifte over 2020 is ingediend, 2021 volgt nog.

Naast de grondexploitaties zijn ook de verkoopopbrengsten van reststromen afval onderworpen aan vennootschapsbelasting. De gemeente sluit hier aan op het landelijk beleid, waarbij 1 % van de opbrengsten als fiscaal resultaat in de Vpb-aangifte wordt meegenomen.
Ook voor het privaatrechtelijke gedeelte van de gemeentelijke reclame-opbrengsten is de Belastingdienst (landelijk) van mening, dat er sprake is van een Vpb-plicht. De gemeente Zoetermeer is het hier niet eens en zit momenteel in een beroepsfase. De belastingrechter doet hierover een uitspraak.
De overige activiteiten binnen de gemeente zijn niet onderworpen aan de Vpb-plicht en/of kunnen steunen op een vrijstelling.

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Vennootschapsbelasting. Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 46 0 0 0 0 0
Lasten -297 -1.395 -327 0 -161 -161