Bijlage 2 Nieuw beleid

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Schuldhulpverlening (zie ook overhead) 206 206 206 206
Aanpak fraude zorgaanbieders 107 107 107 54
Onderwijs en arbeidsmarkt 124 124 124 124
Actieagenda economie 110 110 110 110
Afstemming regionale agenda economie 120 120 120 120
Innovatieprijs 2 jaarlijks 30 0 30 0
Saldo 697 667 697 614

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Budget 'handgeld' voor speciale complexe zaken jeugd 250 250 250 250
Dekking 'handgeld' uit ZIN budget jeugd -250 -250 -250 -250
netwerkregie (zie ook overhead) 194 194 194 194
Jeugd: buurtwerk 0 200 200 200
Jeugd: contractmanagement (zie ook overhead) 97 97 97 97
Voortzetten en intensiveren mantelzorgcompliment op € 200 204 204 204 204
Diversiteit / inclusie (zie ook overhead) 61 61 61 61
Wijkrestaurants 0 200 200 200
Woonzorgvisie (zie ook overhead) 106 106 106 54
Woonzorgvisie - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -133 -133 -133 -67
Wmo maatwerkvoorzieningen (zie ook overhead) 72 72 72 72
Wijkgericht werken (zie ook overhead) 313 313 313 313
Toegankelijkheid 'open stad', beleidsmedewerker en secr. Ondersteuning (zie ook overhead) 129 129 129 129
Impuls vergroten toegankelijkheid 'open stad' 150 150 150 150
Saldo 1.193 1.593 1.593 1.606

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Kwaliteit openbare ruimte en biodiversiteit 1.275 1.275 1.275 1.275
Tijdelijke Openbare ruimte 1.500 1.500 1.500 1.500
Tijdelijke Openbare ruimte - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Bomencommissie 200 200 200 200
Bomen inclusief meer zeggenschap inwoners 150 150 150 150
Toekomstvisie winkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen 100 100 0 0
Duurzaamheid en energietransitie 500 500 500 500
Afvalmaatregelen (zie ook overhead) 107 77 0 0
Dekking afvalmaatregelen vanuit afvalstoffenheffing -120 -90 0 0
Saldo 2.212 2.212 2.125 2.125

Programma 4 Vrije tijd

Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Wijkvestiging Oosterheem: openhouden bibliotheek 250 0 0 0
Uitstel maatregel Ombuigen en vernieuwen wijkvestiging Oosterheem 150 0 0 0
Sportaccommodaties: meegroeien met de stad (investering € 40,8 mln.) 0 1.255 1.255 2.000
Museum De Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie 1.500 0 0 0
Stopzetten subsidierelatie De Voorde 0 -692 -692 -692
Zoetermeers erfgoed subsidie 0 175 175 175
Nationaal videogame museum 300 550 550 550
Nieuwbouw Cultuurpodium Boerderij/nieuwbouw investering € 26,2 mln. 0 0 0 -417
Boerderij Budget in begroting 0 0 0 417
Extra toezicht/begeleiding speel- en stadsboerderijen (zie ook overhead) 62 62 62 62
Evenementen 250 250 250 250
Saldo 2.512 1.600 1.600 2.345

Programma 5 Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 Veiligheid
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
IPTA 2023 en verder 196 196 196 196
Verwachte subsidie IPTA van ministerie in 2023 -196 0 0 0
Ondermijning (zie ook overhead) 488 488 488 488
Handhaving formatie zeven boa's (zie ook overhead) 0 562 562 562
Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen (zie ook overhead) 546 546 546 546
Incidenteel extra impuls handhaving (zie ook overhead) 546 546 546 273
Incidenteel extra impuls handhaving - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -600 -600 -600 -300
Saldo 980 1.738 1.738 1.765

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en participatie
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Potje van het college 140 140 140 70
Zesde wethouder en ondersteuning (zie ook overhead) 170 170 170 255
Hoger 'potje van de raad' 150 150 150 75
Saldo 460 460 460 400

Programma 7 Inrichting van de stad

Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh 300 600 600 600
Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 -300 -600 -600 -600
Metropolitane fietsroute 0 71 71 71
Afstemming regionale agenda vervoer 120 120 120 120
Onderzoek ontsluiting Rokkeveen en Langeland ziekenhuis met OV 70 70 0 0
Monitoring parkeerdruk 10 10 10 10
Investeren in verkeersveiligheid 150 150 150 75
Flexwonen PM
Saldo 350 421 351 276

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid 2023 2024 2025 2026
Citymarketing 375 375 375 375
Verbetering informatievoorziening en impact/datagedreven personeel 817 817 817 817
Impact datagedreven werken interne opleidingen 80 80 80 0
Proef met inwonersberaad 100 0 0 0
Onderstaand is opgenomen de overheadslasten als gevolg van de formatieuitbreiding
Schuldhulpverlening (zie ook P1) 70 70 70 70
Jeugd: contractmanagement (zie ook P2) 27 27 27 27
Wijkgericht werken (zie ook P2) 87 87 87 87
Diversiteit / inclusie (zie ook P2) 19 19 19 19
Woonzorgvisie (zie ook P2) 27 27 27 14
Wmo maatwerkvoorzieningen (zie ook P2) 22 22 22 22
Toegankelijkheid 'open stad', beleidsmedewerker en secr. Ondersteuning (zie ook P2) 21 21 21 21
netwerkregie (zie ook P2) 54 54 54 54
Afvalmaatregelen (zie ook P3) 14 14 0 0
Extra toezicht/begeleiding speel- en stadsboerderijen (zie ook P4) 27 27 27 27
Incidenteel extra impuls handhaving (zie ook P5) 54 54 54 27
Handhaving formatie zeven boa's (zie ook P5) 0 59 59 59
Ondermijning (zie ook P5) 162 162 162 162
Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen (zie ook P5) 54 54 54 54
Zesde wethouder en ondersteuning (zie ook P6) 152 152 152 67
Saldo 2.161 2.120 2.106 1.901