Bijlage besluitvorming

Besluit najaarsdebat

Terug naar navigatie - Besluit najaarsdebat

De raad heeft op 7 november 2022 vier amendementen aangenomen, waarvan drie amendementen met financiële gevolgen. Dit beïnvloedt programma 1 (amendement Verhogen budget kindpas 2023 t/m 2025 met € 75.000 en amendement Stop op kinderen met honger in de klas budgetverhoging in 2023 met € 100.000). Amendement Instellen Zoetermeers noodfonds leidt tot een tijdelijk noodfonds van € 2 mln. gedekt vanuit de reserve vrij inzetbaar. Op deze website zijn de wijzigingen verwerkt in de financiële tabellen die automatisch vanuit het financiële systeem worden samengesteld, zoals lasten en baten per programma. 

De volgende tabellen zijn niet aangepast: financiële begroting (incidentele baten en lasten, Vrij inzetbare reserve, geprognosticeerde balans, EMU-saldo), paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (weerstandsvermogen en kengetallen) en diverse bijlagen. 

Alle ingediende amendementen en moties staan onder agendapunt 8 op https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/  (raadsvergadering maandag 7 november 2022 10:00 - 23:30). Het debat is ook terug te kijken via de internetuitzending.

Raadsbesluit

 

 

Aangenomen amendementen en moties