Begroting in één oogopslag

 

Infographic begroting 2023

Grafiek weerstandscapaciteit   Grafiek woonlastenvergelijking

Grafiek netto schuldquote   Grafiek solvabiliteitsratio

Grafiek kengetal grondexploitatie   Grafiek belastingcapaciteit

Grafiek structurele exploitatieruimte   Grafiek kosten zorg Wmo jeugd