Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022-2025
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2022-2025
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 7 Begroting in één oogopslag
   3. Blz. 8 Inleiding
    1. Blz. 9 Corona: een aardschok
    2. Blz. 10 Financieel perspectief op hoofdlijn
   4. Blz. 11 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 12 Doelenboom
    2. Blz. 13 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 14 Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee
      1. Blz. 15 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
      2. Blz. 16 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
      3. Blz. 17 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat
      4. Blz. 18 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
      5. Blz. 19 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
      6. Blz. 20 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    3. Blz. 21 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 22 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
     1. Blz. 23 Toelichting
     2. Blz. 24 Financiën
     3. Blz. 25 Toelichting Financiën
    5. Blz. 26 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
     1. Blz. 27 Toelichting
     2. Blz. 28 Financiën
     3. Blz. 29 Toelichting Financiën
    6. Blz. 30 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat
     1. Blz. 31 Toelichting
     2. Blz. 32 Financiën
     3. Blz. 33 Toelichting Financiën
    7. Blz. 34 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
     1. Blz. 35 Toelichting
     2. Blz. 36 Financiën
     3. Blz. 37 Toelichting Financiën
    8. Blz. 38 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
     1. Blz. 39 Toelichting
     2. Blz. 40 toelichting
     3. Blz. 41 toelichting
     4. Blz. 42 Financiën
     5. Blz. 43 Toelichting Financiën
    9. Blz. 44 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
     1. Blz. 45 Financiën
     2. Blz. 46 Toelichting Financiën
     3. Blz. 47 Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
     4. Blz. 48 Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan 2
    10. Blz. 49 Risico's
    11. Blz. 50 Beleidsperspectief
    12. Blz. 51 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    13. Blz. 52 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    14. Blz. 53 Waar staat je gemeente indicatoren
   5. Blz. 54 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 55 Doelenboom
    2. Blz. 56 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 57 Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
      1. Blz. 58 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
      2. Blz. 59 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
      3. Blz. 60 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
    3. Blz. 61 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 62 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
     1. Blz. 63 Toelichting
     2. Blz. 64 Financiën
     3. Blz. 65 Toelichting Financiën
    5. Blz. 66 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
     1. Blz. 67 Toelichting
     2. Blz. 68 Toelichting
     3. Blz. 69 Toelichting
     4. Blz. 70 toelichting
     5. Blz. 71 Toelichting
     6. Blz. 72 toelichting
     7. Blz. 73 Financiën
     8. Blz. 74 Toelichting Financiën
    6. Blz. 75 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
     1. Blz. 76 Toelichting
     2. Blz. 77 Financiën
     3. Blz. 78 Toelichting Financiën
    7. Blz. 79 Risico's
    8. Blz. 80 Beleidsperspectief
    9. Blz. 81 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    10. Blz. 82 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    11. Blz. 83 Waar staat je gemeente indicatoren
   6. Blz. 84 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 85 Doelenboom
    2. Blz. 86 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 87 Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
      1. Blz. 88 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
      2. Blz. 89 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
    3. Blz. 90 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 91 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
     1. Blz. 92 Toelichting
     2. Blz. 93 Toelichting
     3. Blz. 94 Toelichting
     4. Blz. 95 Financiën
     5. Blz. 96 Toelichting Financiën
    5. Blz. 97 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
     1. Blz. 98 Toelichting
     2. Blz. 99 Toelichting
     3. Blz. 100 Financiën
     4. Blz. 101 Toelichting Financiën
    6. Blz. 102 Risico's
    7. Blz. 103 Beleidsperspectief
    8. Blz. 104 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 105 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 106 Waar staat je gemeente indicatoren
   7. Blz. 107 Programma 4 Vrije tijd
    1. Blz. 108 Doelenboom
    2. Blz. 109 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 110 Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen
      1. Blz. 111 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
      2. Blz. 112 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
    3. Blz. 113 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 114 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
     1. Blz. 115 Toelichting
     2. Blz. 116 Financiën
     3. Blz. 117 Toelichting Financiën
    5. Blz. 118 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
     1. Blz. 119 Toelichting
     2. Blz. 120 Toelichting indicatoren
     3. Blz. 121 Financien
     4. Blz. 122 Toelichting Financiën
    6. Blz. 123 Risico's
    7. Blz. 124 Beleidsperspectief
    8. Blz. 125 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 126 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 127 Waar staat je gemeente indicatoren
   8. Blz. 128 Programma 5 Veiligheid
    1. Blz. 129 Doelenboom
    2. Blz. 130 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 131 Veiligheid en leefbaarheid
      1. Blz. 132 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
      2. Blz. 133 Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
      3. Blz. 134 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
    3. Blz. 135 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 136 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
     1. Blz. 137 Financiën
     2. Blz. 138 Toelichting Financiën
    5. Blz. 139 Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
     1. Blz. 140 Toelichting
     2. Blz. 141 Financiën
     3. Blz. 142 Toelichting Financiën
    6. Blz. 143 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
     1. Blz. 144 Financiën
     2. Blz. 145 Toelichting Financiën
    7. Blz. 146 Risico's
    8. Blz. 147 Beleidsperspectief
    9. Blz. 148 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    10. Blz. 149 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    11. Blz. 150 Waar staat je gemeente indicatoren
   9. Blz. 151 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 152 Doelenboom
    2. Blz. 153 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 154 Dienstbare gemeente
      1. Blz. 155 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
      2. Blz. 156 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
    3. Blz. 157 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 158 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
     1. Blz. 159 Financiën
     2. Blz. 160 Toelichting Financiën
    5. Blz. 161 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
     1. Blz. 162 Financiën
     2. Blz. 163 Toelichting Financiën
    6. Blz. 164 Risico's
    7. Blz. 165 Beleidsperspectief
    8. Blz. 166 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 167 Amendementen voorjaarsdebat
    10. Blz. 168 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    11. Blz. 169 Waar staat je gemeente indicatoren
   10. Blz. 170 Programma 7 Inrichting van de stad
    1. Blz. 171 Doelenboom
    2. Blz. 172 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 173 Dynamische, functionele en mooie stad
      1. Blz. 174 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
      2. Blz. 175 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
      3. Blz. 176 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
      4. Blz. 177 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
      5. Blz. 178 Doelstelling 7.5 Overige
    3. Blz. 179 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 180 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
     1. Blz. 181 Toelichting
     2. Blz. 182 Financiën
     3. Blz. 183 Toelichting Financiën
    5. Blz. 184 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
     1. Blz. 185 Toelichting
     2. Blz. 186 Financiën
     3. Blz. 187 Toelichting Financiën
    6. Blz. 188 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
     1. Blz. 189 Toelichting
     2. Blz. 190 Financiën
     3. Blz. 191 Toelichting Financiën
    7. Blz. 192 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
     1. Blz. 193 Toelichting indicatoren
     2. Blz. 194 Financiën
     3. Blz. 195 Toelichting Financiën
    8. Blz. 196 Doelstelling 7.5 Overige
     1. Blz. 197 Toelichting indicatoren
     2. Blz. 198 Financiën
     3. Blz. 199 Toelichting Financiën
    9. Blz. 200 Risico's
    10. Blz. 201 Beleidsperspectief
    11. Blz. 202 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    12. Blz. 203 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    13. Blz. 204 Waar staat je gemeente indicatoren
   11. Blz. 205 Overzicht Overhead
    1. Blz. 206 Inleiding
    2. Blz. 207 Beleidsperspectief
    3. Blz. 208 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    4. Blz. 209 Toelichting Financiën
    5. Blz. 210 Aangenomen moties voorjaarsdebat
   12. Blz. 211 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 212 Inleiding
    2. Blz. 213 Gemeentefonds
    3. Blz. 214 Onroerendzaakbelasting
    4. Blz. 215 Treasury
    5. Blz. 216 Overige inkomsten OAD
    6. Blz. 217 Beleidsperspectief
    7. Blz. 218 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    8. Blz. 219 Toelichting Financiën
    9. Blz. 220 Aangenomen motie en amendement voorjaarsdebat
   13. Blz. 221 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 222 Inleiding
    2. Blz. 223 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    3. Blz. 224 Toelichting Financiën
  3. Blz. 225 Financiële begroting
   1. Blz. 226 Financiële begroting
    1. Blz. 227 Inleiding
    2. Blz. 228 Grondslagen
    3. Blz. 229 Ontwikkeling van de aantallen inwoners en woningen
    4. Blz. 230 Loon- en prijsstijging
    5. Blz. 231 Ontwikkeling algemene uitkering
    6. Blz. 232 Rentepercentages
    7. Blz. 233 Afschrijvingstermijnen
    8. Blz. 234 Totstandkoming van de begroting
    9. Blz. 235 Afwijkingen op bestaand beleid na peildatum Perspectiefnota 2022
    10. Blz. 236 Opbouw financiële begroting
    11. Blz. 237 Totaaloverzicht op meerjarenbasis
    12. Blz. 238 Incidentele baten en lasten
    13. Blz. 239 Toelichting incidentele baten en lasten
    14. Blz. 240 Mutaties reserves
    15. Blz. 241 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen en stortingen aan reserves
    16. Blz. 242 Berekening structureel begrotingssaldo
    17. Blz. 243 Investeringen
    18. Blz. 244 Ontwikkelingen in de reserveposities en voorzieningen
    19. Blz. 245 Ontwikkelingen in de voorzieningen
    20. Blz. 246 Ontwikkeling vrije reservemiddelen
    21. Blz. 247 EMU-saldo
    22. Blz. 248 Amendementen
  4. Blz. 249 Paragrafen
   1. Blz. 250 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 251 Inleiding
    2. Blz. 252 Uitgangspunten
    3. Blz. 253 Toelichting
    4. Blz. 254 Vulling
   2. Blz. 255 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 256 Inleiding
    2. Blz. 257 Risico’s
    3. Blz. 258 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 259 Weerstandsvermogen
    5. Blz. 260 Uitwerking
    6. Blz. 261 Financiële kengetallen
    7. Blz. 262 Netto schuldquote tekst
    8. Blz. 263 Solvabiliteitsratio tekst
    9. Blz. 264 Kengetal grondexploitatie tekst
    10. Blz. 265 Structurele exploitatieruimte tekst
    11. Blz. 266 Belastingcapaciteit tekst
    12. Blz. 267 Vulling
   3. Blz. 268 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 269 Inleiding
    2. Blz. 270 Openbare Ruimte
    3. Blz. 271 Toelichting Trendgrafiek Kosten Openbare Ruimte per inwoner (in euro)
    4. Blz. 272 Riolering
    5. Blz. 273 Ondergrondse inzamelmiddelen
    6. Blz. 274 Begraafplaatsen
    7. Blz. 275 Vastgoed
    8. Blz. 276 Beeldende kunst
    9. Blz. 277 Toelichting Trendgrafiek Kosten beeldende kunst per inwoner (in euro)
   4. Blz. 278 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 279 Inleiding
    2. Blz. 280 Ontwikkelingen
    3. Blz. 281 Risicobeheer
    4. Blz. 282 Leningportefeuille
    5. Blz. 283 Financieringsbehoefte en verwacht renteresultaat
    6. Blz. 284 Vulling
   5. Blz. 285 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 286 Ontwikkelingen
    2. Blz. 287 Vulling
   6. Blz. 288 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 289 Inleiding
    2. Blz. 290 Nota verbonden partijen
    3. Blz. 291 Belangrijke ontwikkelingen verbonden partijen
    4. Blz. 292 Overzicht verbonden partijen
    5. Blz. 293 Vulling
   7. Blz. 294 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 295 Inleiding
    2. Blz. 296 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 297 Uitvoering grondbeleid
    4. Blz. 298 Financiële resultaten grondexploitaties
  5. Blz. 299 Bijlagen
   1. Blz. 300 Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid
    1. Blz. 301 Inleiding
    2. Blz. 302 De begrotingscyclus
    3. Blz. 303 Uitgangspunten bij de raming van baten en lasten
    4. Blz. 304 Inzet van reserves
    5. Blz. 305 Uitgangspunten begrotingsbeleid 2019-2022
   2. Blz. 306 Bijlage 2 Nieuw beleid
    1. Blz. 307 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    2. Blz. 308 Programma 4 Vrije tijd
    3. Blz. 309 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    4. Blz. 310 Programma 7 Inrichting van de stad
    5. Blz. 311 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 312 Opvulling
   3. Blz. 313 Bijlage 3 Kerncijfers
    1. Blz. 314 Inwoners
    2. Blz. 315 Woningen
    3. Blz. 316 Leeftijdsopbouw
    4. Blz. 317 Banen
    5. Blz. 318 Werkloosheid
    6. Blz. 319 Bijstand
    7. Blz. 320 Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten
   4. Blz. 321 Bijlage 4 Reserves
    1. Blz. 322 Reserves
   5. Blz. 323 Bijlage 5 Voorzieningen
    1. Blz. 324 Voorzieningen
   6. Blz. 325 Bijlage 6 Investeringen
    1. Blz. 326 Investeringen
   7. Blz. 327 Bijlage 7 EMU-saldo
    1. Blz. 328 EMU-saldo
   8. Blz. 329 Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV
    1. Blz. 330 Basisset verplichte indicatoren BBV
    2. Blz. 331 Leeg
   9. Blz. 332 Bijlage 9 Afkortingen en begrippen
    1. Blz. 333 Afkortingen en begrippen
    2. Blz. 334 Opvulling
   10. Blz. 335 Bijlage 10 Verbonden partijen
    1. Blz. 336 BNG
    2. Blz. 337 Stedin
    3. Blz. 338 Dunea
    4. Blz. 339 GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
    5. Blz. 340 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
    6. Blz. 341 Veiligheidsregio Haaglanden
    7. Blz. 342 Omgevingsdienst Haaglanden
    8. Blz. 343 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
    9. Blz. 344 Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
    10. Blz. 345 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
    11. Blz. 346 Binnenbaan (voorheen Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW))
    12. Blz. 347 VNG
    13. Blz. 348 Vereniging De Brede Stroomversnelling
    14. Blz. 349 BusinessPark Haaglanden
   11. Blz. 350 Bijlage 11 Wettelijke kaders
    1. Blz. 351 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    2. Blz. 352 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    3. Blz. 353 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    4. Blz. 354 Programma 4 Vrije tijd
    5. Blz. 355 Programma 5 Veiligheid
    6. Blz. 356 Programma 6 Dienstverlening en samenspraak
    7. Blz. 357 Programma 7 Inrichting van de stad
   12. Blz. 358 Bijlage 12 Taakvelden
    1. Blz. 359 Taakvelden
    2. Blz. 360 Opvulling
   13. Blz. 361 Bijlage 13 Afschrijvingstermijnen
    1. Blz. 362 Afschrijvingstermijnen
   14. Blz. 363 Bijlage 14 Verloop Reserve Enecogelden
    1. Blz. 364 Verloop Reserve Enecogelden
   15. Blz. 365 Bijlage college producten, kosten en prestatie
    1. Blz. 366 Prestatie-indicatoren Programma 1
     1. Blz. 367 Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
      1. Blz. 368 Vulling 1.1
     2. Blz. 369 Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
      1. Blz. 370 Vulling 1.2
     3. Blz. 371 Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
      1. Blz. 372 Vulling 1.5
     4. Blz. 373 Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
      1. Blz. 374 Vulling 1.6
    2. Blz. 375 Prestatie-indicatoren Programma 2
     1. Blz. 376 Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
      1. Blz. 377 Vulling 2.1
     2. Blz. 378 Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen
      1. Blz. 379 Toelichting:
      2. Blz. 380 Vulling 2.2
     3. Blz. 381 Prestatie-indicatoren 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking
      1. Blz. 382 Toelichting indicatoren
      2. Blz. 383 Vulling 2.4
    3. Blz. 384 Prestatie-indicatoren Programma 3
     1. Blz. 385 Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
      1. Blz. 386 Toelichting 1
      2. Blz. 387 toelichting 2
      3. Blz. 388 toelichting 3
      4. Blz. 389 Toelichting bij indicator % inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling
      5. Blz. 390 Vulling 3.1
     2. Blz. 391 Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
      1. Blz. 392 Toelichting indicatoren
      2. Blz. 393 Vulling 3.2
    4. Blz. 394 Prestatie-indicatoren Programma 4
     1. Blz. 395 Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
      1. Blz. 396 Vulling 4.1
     2. Blz. 397 Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen bruis
      1. Blz. 398 .
      2. Blz. 399 Toelichting indicator bij Bezetting binnen- en buitensportvoorzieningen
      3. Blz. 400 Vulling 4.2
    5. Blz. 401 Prestatie-indicatoren Programma 5
     1. Blz. 402 Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
      1. Blz. 403 Vulling 5.1
     2. Blz. 404 Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
      1. Blz. 405 Vulling 5.2
     3. Blz. 406 Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad
      1. Blz. 407 Vulling 5.3
    6. Blz. 408 Prestatie-indicatoren Programma 6
     1. Blz. 409 Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid
      1. Blz. 410 Toelichting
      2. Blz. 411 toelichting 2
      3. Blz. 412 toelichting prestatie-indicator
      4. Blz. 413 Vulling 6.1
    7. Blz. 414 Prestatie-indicatoren Programma 7
     1. Blz. 415 Prestatie-indicatoren 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
      1. Blz. 416 Vulling 7.1
     2. Blz. 417 Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
      1. Blz. 418 Toelichting bij indicator Aantal vastgestelde bestemmingsplannen
      2. Blz. 419 Vulling 7.2
     3. Blz. 420 Prestatie-indicatoren 7.5 Overige
      1. Blz. 421 Toelichting bij indicator Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille
      2. Blz. 422 Vulling 7.5
    8. Blz. 423 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel
    9. Blz. 424 Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel
    10. Blz. 425 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel
    11. Blz. 426 Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel
    12. Blz. 427 Programma 5 Veiligheid Financiële tabel
    13. Blz. 428 Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel
    14. Blz. 429 Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel
  6. Doelstellingen
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap