Bijlage 2 Nieuw beleid

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Seniorenmakelaar, dekking (zie ook P7) -20 -20 -20 -20
Saldo -20 -20 -20 -20

Programma 4 Vrije tijd

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Realisatie sportzaal en ontmoetingsruimte IKC Touwladder 0 155 155 155
Huis van de wijk, Seghwaert 0 16 16 16
Huis van de wijk, Oosterheem 127 0 0 0
Saldo 127 171 171 171

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Uitvoeren wet Donorregistratie (zie ook OAD) 28 28 28 28
Impl. nieuwe wetgeving eenmalig WMEBV en WOO (zie ook OAD) 96 96 0 0
Saldo 124 124 28 28

Programma 7 Inrichting van de stad

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Seniorenmakelaar 40 40 40 40
dekking Seniorenmakelaar (zie ook P2) -20 -20 -20 -20
Saldo 20 20 20 20

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Uitv. wet Donorreg., compensatie via GF (zie ook programma 6) -28 -28 -28 -28
Impl. nieuwe wetg. eenmalig comp. via GF (zie ook programma 6) -96 -96 0 0
Saldo -124 -124 -28 -28