Uitgaven

0,33%
€ 1.395
x €1.000
0,33% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

144,82%
€ 1.395
x €1.000

Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0,33%
€ 1.395
x €1.000
0,33% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

144,82%
€ 1.395
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig indien zij een fiscale onderneming bedrijven. Over de fiscale winst is dan winstbelasting verschuldigd. Bij Zoetermeer geldt dit onder meer voor de grondexploitaties. Momenteel vindt overleg plaats met de Belastingdienst over de waardebepaling van de gronden en de kosten die mogen worden toegerekend. Na het bereiken van overeenstemming worden de reeds ingediende Vennootschapsbelasting (Vpb)- aangiften over de jaren 2016 t/m 2019 op basis hiervan aangepast.

Naast de grondexploitaties zijn ook de verkoopopbrengsten van reststromen afval onderworpen aan vennootschapsbelasting. De gemeente sluit hier aan op het landelijk beleid, waarbij 1 % van de opbrengsten als fiscaal resultaat in de Vpb-aangifte wordt meegenomen.
Ook ter zake van het privaatrechtelijke gedeelte van de gemeentelijke reclame-opbrengsten is de Belastingdienst (landelijk ) van mening dat er sprake is van een Vpb-plicht. De gemeente Zoetermeer is het hier niet eens en heeft hierop bezwaar aangetekend.
De overige activiteiten binnen de gemeente zijn niet onderworpen aan de Vpb-plicht en/of kunnen steunen op een vrijstelling.