Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024-2027
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2024-2027
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 7 Begroting in één oogopslag
   3. Blz. 8 Inleiding
    1. Blz. 9 Inleiding
    2. Blz. 10 Financieel perspectief op hoofdlijn
   4. Blz. 11 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 12 Doelenboom
    2. Blz. 13 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 14 Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee
      1. Blz. 15 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
      2. Blz. 16 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
      3. Blz. 17 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat
      4. Blz. 18 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
      5. Blz. 19 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
      6. Blz. 20 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    3. Blz. 21 Risico's
    4. Blz. 22 Beleidswijzigingen
    5. Blz. 23 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    6. Blz. 24 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    7. Blz. 25 Waar staat je gemeente indicatoren
   5. Blz. 26 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 27 Doelenboom
    2. Blz. 28 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 29 Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
      1. Blz. 30 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
      2. Blz. 31 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
      3. Blz. 32 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
    3. Blz. 33 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 34 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
     1. Blz. 35 Toelichting
     2. Blz. 36 Toelichting
     3. Blz. 37 Toelichting
     4. Blz. 38 Toelichting
     5. Blz. 39 Toelichting
     6. Blz. 40 Toelichting
     7. Blz. 41 Financiën
     8. Blz. 42 Toelichting Financiën
    5. Blz. 43 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
     1. Blz. 44 Toelichting
     2. Blz. 45 Toelichting
     3. Blz. 46 Toelichting
     4. Blz. 47 Toelichting
     5. Blz. 48 toelichting
     6. Blz. 49 Toelichting
     7. Blz. 50 Toelichting
     8. Blz. 51 Toelichting
     9. Blz. 52 toelichting
     10. Blz. 53 Financiën
     11. Blz. 54 Toelichting Financiën
    6. Blz. 55 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
     1. Blz. 56 Toelichting
     2. Blz. 57 Financiën
     3. Blz. 58 Toelichting Financiën
    7. Blz. 59 Risico's
    8. Blz. 60 Beleidswijzigingen
    9. Blz. 61 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    10. Blz. 62 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    11. Blz. 63 Waar staat je gemeente indicatoren
   6. Blz. 64 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 65 Doelenboom
    2. Blz. 66 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 67 Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
      1. Blz. 68 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
      2. Blz. 69 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
    3. Blz. 70 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 71 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
     1. Blz. 72 Toelichting
     2. Blz. 73 Toelichting
     3. Blz. 74 Toelichting
     4. Blz. 75 Toelichting
     5. Blz. 76 Toelichting
     6. Blz. 77 Toelichting
     7. Blz. 78 Toelichting
     8. Blz. 79 Toelichting
     9. Blz. 80 Toelichting
     10. Blz. 81 Toelichting
     11. Blz. 82 Financiën
     12. Blz. 83 Toelichting Financiën
    5. Blz. 84 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
     1. Blz. 85 Toelichting
     2. Blz. 86 Toelichting
     3. Blz. 87 Toelichting
     4. Blz. 88 Financiën
     5. Blz. 89 Toelichting Financiën
    6. Blz. 90 Risico's
    7. Blz. 91 Beleidswijzigingen
    8. Blz. 92 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 93 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 94 Waar staat je gemeente indicatoren
   7. Blz. 95 Programma 4 Vrije tijd
    1. Blz. 96 Doelenboom
    2. Blz. 97 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 98 Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen
      1. Blz. 99 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
      2. Blz. 100 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
    3. Blz. 101 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 102 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
     1. Blz. 103 Toelichting
     2. Blz. 104 Toelichting
     3. Blz. 105 Toelichting
     4. Blz. 106 Toelichting
     5. Blz. 107 Toelichting
     6. Blz. 108 Financiën
     7. Blz. 109 Toelichting Financiën
    5. Blz. 110 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
     1. Blz. 111 Toelichting
     2. Blz. 112 Toelichting
     3. Blz. 113 Toelichting
     4. Blz. 114 Toelichting
     5. Blz. 115 Financien
     6. Blz. 116 Toelichting Financiën
    6. Blz. 117 Risico's
    7. Blz. 118 Beleidswijzigingen
    8. Blz. 119 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 120 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 121 Waar staat je gemeente indicatoren
   8. Blz. 122 Programma 5 Veiligheid
    1. Blz. 123 Doelenboom
    2. Blz. 124 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 125 Veiligheid en leefbaarheid
      1. Blz. 126 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
      2. Blz. 127 Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
      3. Blz. 128 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
    3. Blz. 129 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 130 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
     1. Blz. 131 Toelichting
     2. Blz. 132 Financiën
     3. Blz. 133 Toelichting Financiën
    5. Blz. 134 Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
     1. Blz. 135 Toelichting
     2. Blz. 136 Financiën
     3. Blz. 137 Toelichting Financiën
    6. Blz. 138 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
     1. Blz. 139 Toelichting
     2. Blz. 140 Financiën
     3. Blz. 141 Toelichting Financiën
    7. Blz. 142 Risico's
    8. Blz. 143 Beleidswijzigingen
    9. Blz. 144 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    10. Blz. 145 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    11. Blz. 146 Waar staat je gemeente indicatoren
   9. Blz. 147 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 148 Doelenboom
    2. Blz. 149 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 150 Dienstbare gemeente
      1. Blz. 151 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
      2. Blz. 152 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
    3. Blz. 153 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 154 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
     1. Blz. 155 Toelichting
     2. Blz. 156 Toelichting
     3. Blz. 157 Toelichting
     4. Blz. 158 Financiën
     5. Blz. 159 Toelichting Financiën
    5. Blz. 160 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
     1. Blz. 161 Toelichting
     2. Blz. 162 Financiën
     3. Blz. 163 Toelichting Financiën
    6. Blz. 164 Risico's
    7. Blz. 165 Beleidswijzigingen
    8. Blz. 166 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    9. Blz. 167 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    10. Blz. 168 Waar staat je gemeente indicatoren
   10. Blz. 169 Programma 7 Inrichting van de stad
    1. Blz. 170 Doelenboom
    2. Blz. 171 Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 172 Dynamische, functionele en mooie stad
      1. Blz. 173 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
      2. Blz. 174 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
      3. Blz. 175 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
      4. Blz. 176 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
      5. Blz. 177 Doelstelling 7.5 Overige
    3. Blz. 178 Indicatoren, trendgrafieken en financiën
    4. Blz. 179 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
     1. Blz. 180 Toelichting
     2. Blz. 181 Toelichting
     3. Blz. 182 Financiën
     4. Blz. 183 Toelichting Financiën
    5. Blz. 184 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
     1. Blz. 185 Financiën
     2. Blz. 186 Toelichting Financiën
    6. Blz. 187 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
     1. Blz. 188 Toelichting
     2. Blz. 189 Financiën
     3. Blz. 190 Toelichting Financiën
    7. Blz. 191 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
     1. Blz. 192 Toelichting
     2. Blz. 193 Toelichting
     3. Blz. 194 Toelichting
     4. Blz. 195 Toelichting
     5. Blz. 196 Financiën
     6. Blz. 197 Toelichting Financiën
    8. Blz. 198 Doelstelling 7.5 Overige
     1. Blz. 199 Toelichting
     2. Blz. 200 Toelichting
     3. Blz. 201 Toelichting
     4. Blz. 202 Financiën
     5. Blz. 203 Toelichting Financiën
    9. Blz. 204 Risico's
    10. Blz. 205 Beleidswijzigingen
    11. Blz. 206 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    12. Blz. 207 Aangenomen moties voorjaarsdebat
    13. Blz. 208 Waar staat je gemeente indicatoren
   11. Blz. 209 Overzicht Overhead
    1. Blz. 210 Inleiding
    2. Blz. 211 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 212 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    4. Blz. 213 Aangenomen moties voorjaarsdebat
   12. Blz. 214 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 215 Inleiding
    2. Blz. 216 Gemeentefonds
    3. Blz. 217 Onroerendzaakbelasting
    4. Blz. 218 Treasury
    5. Blz. 219 Overige inkomsten OAD
    6. Blz. 220 Beleidswijzigingen
    7. Blz. 221 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    8. Blz. 222 Toelichting Financiën
    9. Blz. 223 Aangenomen motie voorjaarsdebat
   13. Blz. 224 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 225 Inleiding
    2. Blz. 226 Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
    3. Blz. 227 Toelichting Financiën
  3. Blz. 228 Financiële begroting
   1. Blz. 229 Financiële begroting
    1. Blz. 230 Inleiding
    2. Blz. 231 Grondslagen
    3. Blz. 232 Ontwikkeling van de aantallen inwoners en woningen
    4. Blz. 233 Loon- en prijsstijging
    5. Blz. 234 Ontwikkeling algemene uitkering
    6. Blz. 235 Rentepercentages
    7. Blz. 236 Afschrijvingstermijnen
    8. Blz. 237 Totstandkoming van de begroting
    9. Blz. 238 Afwijkingen op bestaand beleid na peildatum Perspectiefnota 2024
    10. Blz. 239 Opbouw financiële begroting
    11. Blz. 240 Totaal raming programmabegroting 2024
    12. Blz. 241 totaaloverzicht op meerjarenbasis
    13. Blz. 242 totaal meerjarenbasis
    14. Blz. 243 Incidentele baten en lasten
    15. Blz. 244 Toelichting incidentele baten en lasten
    16. Blz. 245 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen en stortingen aan reserves
    17. Blz. 246 Berekening structureel begrotingssaldo
    18. Blz. 247 Investeringen
    19. Blz. 248 Ontwikkelingen in de reserveposities en voorzieningen
    20. Blz. 249 Ontwikkelingen in de voorzieningen
    21. Blz. 250 Ontwikkeling vrije reservemiddelen
    22. Blz. 251 EMU-saldo
  4. Blz. 252 Paragrafen
   1. Blz. 253 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 254 Inleiding
    2. Blz. 255 Uitgangspunten
    3. Blz. 256 Algemeen stijgingspercentage lokale heffingen
    4. Blz. 257 Tarieven 2024
    5. Blz. 258 Kostendekkendheid leges en heffingen
    6. Blz. 259 Kwijtscheldingsbeleid
    7. Blz. 260 Gemeentelijke woonlasten voor inwoners
    8. Blz. 261 Gemeentelijke lasten
    9. Blz. 262 Inkomsten lokale heffingen
    10. Blz. 263 Aangenomen moties voorjaarsdebat
   2. Blz. 264 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 265 Inleiding
    2. Blz. 266 Risico’s
    3. Blz. 267 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 268 Weerstandsvermogen
    5. Blz. 269 Uitwerking
    6. Blz. 270 Financiële kengetallen
    7. Blz. 271 Netto schuldquote tekst
    8. Blz. 272 Solvabiliteitsratio tekst
    9. Blz. 273 Kengetal grondexploitatie tekst
    10. Blz. 274 Structurele exploitatieruimte tekst
    11. Blz. 275 Belastingcapaciteit tekst
   3. Blz. 276 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 277 Inleiding
    2. Blz. 278 Openbare Ruimte
    3. Blz. 279 Toelichting Trendgrafiek Kosten Openbare Ruimte per inwoner (in euro)
    4. Blz. 280 Riolering
    5. Blz. 281 Toelichting Trendgrafiek Kosten Riolering per inwoner (in euro)
    6. Blz. 282 Ondergrondse inzamelmiddelen
    7. Blz. 283 Begraafplaatsen
    8. Blz. 284 Vastgoed
    9. Blz. 285 Beeldende kunst
   4. Blz. 286 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 287 Inleiding
    2. Blz. 288 Ontwikkelingen
    3. Blz. 289 Risicobeheer
    4. Blz. 290 Leningportefeuille
    5. Blz. 291 Financieringsbehoefte en verwacht renteresultaat
   5. Blz. 292 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 293 Ontwikkelingen
   6. Blz. 294 Paragraaf 6 Wet open overheid
    1. Blz. 295 Inleiding
   7. Blz. 296 Paragraaf 7 Verbonden partijen
    1. Blz. 297 Inleiding
    2. Blz. 298 Nota verbonden partijen
    3. Blz. 299 Belangrijke ontwikkelingen verbonden partijen
    4. Blz. 300 Overzicht verbonden partijen
   8. Blz. 301 Paragraaf 8 Grondbeleid
    1. Blz. 302 Inleiding
    2. Blz. 303 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 304 Uitvoering grondbeleid
    4. Blz. 305 Financiële resultaten grondexploitaties
   9. Blz. 306 Paragraaf 9 Zoetermeer 2040
    1. Blz. 307 Inleiding
    2. Blz. 308 Overzicht
  5. Blz. 309 Bijlagen
   1. Blz. 310 Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid
    1. Blz. 311 Inleiding
    2. Blz. 312 De begrotingscyclus
    3. Blz. 313 Uitgangspunten bij de raming van baten en lasten
    4. Blz. 314 Inzet van reserves
    5. Blz. 315 Uitgangspunten begrotingsbeleid 2024-2027
   2. Blz. 316 Bijlage 2 Nieuw beleid
    1. Blz. 317 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    2. Blz. 318 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    3. Blz. 319 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    4. Blz. 320 Programma 4 Vrije tijd
    5. Blz. 321 Programma 5 Veiligheid
    6. Blz. 322 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    7. Blz. 323 Programma 7 Inrichting van de stad
    8. Blz. 324 Overhead
    9. Blz. 325 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
   3. Blz. 326 Bijlage 3 Kerncijfers
    1. Blz. 327 Inwoners
    2. Blz. 328 Woningen
    3. Blz. 329 Leeftijdsopbouw
    4. Blz. 330 Banen
    5. Blz. 331 Werkloosheid
    6. Blz. 332 Bijstand
    7. Blz. 333 Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten
   4. Blz. 334 Bijlage 4 Reserves
    1. Blz. 335 Reserves
   5. Blz. 336 Bijlage 5 Voorzieningen
    1. Blz. 337 Voorzieningen
   6. Blz. 338 Bijlage 6 Investeringen
    1. Blz. 339 Investeringen
   7. Blz. 340 Bijlage 7 EMU-saldo
    1. Blz. 341 EMU-saldo
   8. Blz. 342 Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV
    1. Blz. 343 Basisset verplichte indicatoren BBV
   9. Blz. 344 Bijlage 9 Afkortingen en begrippen
    1. Blz. 345 Afkortingen en begrippen
   10. Blz. 346 Bijlage 10 Verbonden partijen
    1. Blz. 347 BNG
    2. Blz. 348 Stedin
    3. Blz. 349 Dunea
    4. Blz. 350 GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
    5. Blz. 351 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
    6. Blz. 352 Veiligheidsregio Haaglanden
    7. Blz. 353 Omgevingsdienst Haaglanden
    8. Blz. 354 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
    9. Blz. 355 Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
    10. Blz. 356 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
    11. Blz. 357 Binnenbaan (voorheen Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW))
    12. Blz. 358 VNG
    13. Blz. 359 Vereniging De Brede Stroomversnelling
    14. Blz. 360 BusinessPark Haaglanden
   11. Blz. 361 Bijlage 11 Wettelijke kaders
    1. Blz. 362 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    2. Blz. 363 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    3. Blz. 364 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    4. Blz. 365 Programma 4 Vrije tijd
    5. Blz. 366 Programma 5 Veiligheid
    6. Blz. 367 Programma 6 Dienstverlening en samenspraak
    7. Blz. 368 Programma 7 Inrichting van de stad
   12. Blz. 369 Bijlage 12 Taakvelden
    1. Blz. 370 Taakvelden
    2. Blz. 371 Verdeling taakvelden
   13. Blz. 372 Bijlage 13 Afschrijvingstermijnen
    1. Blz. 373 Afschrijvingstermijnen
   14. Blz. 374 Bijlage 14 Monitoring evaluatie pilots
    1. Blz. 375 Inleiding
    2. Blz. 376 Stedenbouwkundige buurtvisie
     1. Blz. 377 Naam Pilot
     2. Blz. 378 Korte omschrijving
     3. Blz. 379 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 380 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 381 Data
     6. Blz. 382 Uitkomst evaluatie
    3. Blz. 383 Flexwonen Ruimtebaan
     1. Blz. 384 Naam Pilot
     2. Blz. 385 Korte omschrijving
     3. Blz. 386 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 387 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 388 Data
     6. Blz. 389 Uitkomst evaluatie
    4. Blz. 390 Woonoverlast
     1. Blz. 391 Naam Pilot
     2. Blz. 392 Korte omschrijving
     3. Blz. 393 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 394 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 395 Data
     6. Blz. 396 Uitkomst evaluatie
    5. Blz. 397 Dealbreakers
     1. Blz. 398 Naam Pilot
     2. Blz. 399 Korte omschrijving
     3. Blz. 400 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 401 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 402 Data
     6. Blz. 403 Uitkomst evaluatie
    6. Blz. 404 IPTA
     1. Blz. 405 Naam Pilot
     2. Blz. 406 Korte omschrijving
     3. Blz. 407 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 408 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 409 Data
     6. Blz. 410 Uitkomst evaluatie
    7. Blz. 411 Positieve gezondheid en het huishouden
     1. Blz. 412 Naam Pilot
     2. Blz. 413 Korte omschrijving
     3. Blz. 414 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 415 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 416 Data
     6. Blz. 417 Uitkomst evaluatie
    8. Blz. 418 Samenwonen op proef met uitkering
     1. Blz. 419 Naam Pilot
     2. Blz. 420 Korte omschrijving
     3. Blz. 421 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 422 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 423 Data
     6. Blz. 424 Uitkomst evaluatie
    9. Blz. 425 Vindplaats verborgen schulden
     1. Blz. 426 Naam Pilot
     2. Blz. 427 Korte omschrijving
     3. Blz. 428 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 429 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 430 Data
     6. Blz. 431 Uitkomst evaluatie
    10. Blz. 432 Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie
     1. Blz. 433 Naam Pilot
     2. Blz. 434 Korte omschrijving
     3. Blz. 435 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 436 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 437 Data
     6. Blz. 438 Uitkomst evaluatie
    11. Blz. 439 Pilot schoolontbijt
     1. Blz. 440 Naam Pilot
     2. Blz. 441 Korte omschrijving
     3. Blz. 442 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 443 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 444 Data
     6. Blz. 445 Uitkomst evaluatie
    12. Blz. 446 Stille studieruimtes
     1. Blz. 447 Naam Pilot
     2. Blz. 448 Korte omschrijving
     3. Blz. 449 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 450 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 451 Data
     6. Blz. 452 Uitkomst evaluatie
    13. Blz. 453 Jeugdhonk
     1. Blz. 454 Naam Pilot
     2. Blz. 455 Korte omschrijving
     3. Blz. 456 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 457 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 458 Data
     6. Blz. 459 Uitkomst evaluatie
    14. Blz. 460 RIO (re-integratie officier)
     1. Blz. 461 Naam Pilot
     2. Blz. 462 Korte omschrijving
     3. Blz. 463 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 464 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 465 Data
     6. Blz. 466 Uitkomst evaluatie
   15. Blz. 467 Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2024
    1. Blz. 468 Prestatie-indicatoren Programma 1
     1. Blz. 469 Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
      1. Blz. 470 Toelichting
      2. Blz. 471 Toelichting
      3. Blz. 472 Toelichting
      4. Blz. 473 Toelichting
     2. Blz. 474 Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
      1. Blz. 475 Toelichting
     3. Blz. 476 Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
      1. Blz. 477 Toelichting
      2. Blz. 478 Toelichting
     4. Blz. 479 Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
      1. Blz. 480 Toelichting
      2. Blz. 481 Toelichting
      3. Blz. 482 Toelichting
      4. Blz. 483 Toelichting
      5. Blz. 484 Toelichting
      6. Blz. 485 Toelichting
      7. Blz. 486 Toelichting
      8. Blz. 487 Toelichting
      9. Blz. 488 Toelichting
      10. Blz. 489 Toelichting
      11. Blz. 490 Toelichting
      12. Blz. 491 Toelichting
    2. Blz. 492 Prestatie-indicatoren Programma 2
     1. Blz. 493 Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
      1. Blz. 494 Toelichting
      2. Blz. 495 Toelichting
      3. Blz. 496 Toelichting
     2. Blz. 497 Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen
      1. Blz. 498 Toelichting
      2. Blz. 499 Toelichting
      3. Blz. 500 Toelichting
      4. Blz. 501 Toelichting
      5. Blz. 502 Toelichting
      6. Blz. 503 Toelichting
      7. Blz. 504 Toelichting
      8. Blz. 505 Toelichting
      9. Blz. 506 Toelichting
      10. Blz. 507 Toelichting
    3. Blz. 508 Prestatie-indicatoren Programma 3
     1. Blz. 509 Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
      1. Blz. 510 Toelichting
      2. Blz. 511 Toelichting
      3. Blz. 512 Toelichting
      4. Blz. 513 Toelichting
      5. Blz. 514 Toelichting
      6. Blz. 515 Toelichting
      7. Blz. 516 Toelichting
      8. Blz. 517 Toelichting
      9. Blz. 518 Toelichting
      10. Blz. 519 Toelichting
      11. Blz. 520 Toelichting
     2. Blz. 521 Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
      1. Blz. 522 Toelichting
      2. Blz. 523 Toelichting
      3. Blz. 524 Toelichting
      4. Blz. 525 Toelichting
    4. Blz. 526 Prestatie-indicatoren Programma 4
     1. Blz. 527 Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
      1. Blz. 528 Toelichting
      2. Blz. 529 Toelichting
      3. Blz. 530 Toelichting
      4. Blz. 531 Toelichting
      5. Blz. 532 Toelichting
      6. Blz. 533 Toelichting
      7. Blz. 534 Toelichting
      8. Blz. 535 Toelichting
      9. Blz. 536 Toelichting
      10. Blz. 537 Toelichting
      11. Blz. 538 Toelichting
     2. Blz. 539 Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad
      1. Blz. 540 Toelichting
      2. Blz. 541 Toelichting
      3. Blz. 542 Toelichting
      4. Blz. 543 Toelichting
      5. Blz. 544 Toelichting
      6. Blz. 545 Toelichting
      7. Blz. 546 Toelichting
      8. Blz. 547 Toelichting
      9. Blz. 548 Toelichting
      10. Blz. 549 Toelichting
      11. Blz. 550 Toelichting
      12. Blz. 551 Toelichting
      13. Blz. 552 Toelichting
      14. Blz. 553 Toelichting
      15. Blz. 554 Toelichting
    5. Blz. 555 Prestatie-indicatoren Programma 5
     1. Blz. 556 Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
      1. Blz. 557 Toelichting
      2. Blz. 558 Toelichting
     2. Blz. 559 Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
      1. Blz. 560 Toelichting
     3. Blz. 561 Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad
      1. Blz. 562 Toelichting
      2. Blz. 563 Toelichting
      3. Blz. 564 Toelichting
      4. Blz. 565 Toelichting
      5. Blz. 566 Toelichting
      6. Blz. 567 Toelichting
      7. Blz. 568 Toelichting
    6. Blz. 569 Prestatie-indicatoren Programma 6
     1. Blz. 570 Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid
      1. Blz. 571 Toelichting
      2. Blz. 572 Toelichting
      3. Blz. 573 Toelichting
      4. Blz. 574 Toelichting
      5. Blz. 575 Toelichting
      6. Blz. 576 Toelichting
      7. Blz. 577 Toelichting
      8. Blz. 578 Toelichting
    7. Blz. 579 Prestatie-indicatoren Programma 7
     1. Blz. 580 Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
      1. Blz. 581 Toelichting
     2. Blz. 582 Prestatie-indicatoren 7.5 Overige
      1. Blz. 583 Toelichting
    8. Blz. 584 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    9. Blz. 585 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    10. Blz. 586 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    11. Blz. 587 Programma 4 Vrije tijd
    12. Blz. 588 Programma 5 Veiligheid
    13. Blz. 589 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    14. Blz. 590 Programma 7 Inrichting van de stad
  6. Doelstellingen
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap