Bijlage 12 Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Taakvelden Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
0.1 Bestuur
Baten 0 0 0 0
Lasten -6.294.347 -6.227.687 -6.444.070 -6.297.401
Totaal 0.1 Bestuur -6.294.347 -6.227.687 -6.444.070 -6.297.401
0.10 Mutaties reserves
Baten 22.530.073 29.742.872 9.156.817 6.519.088
Lasten -9.459.420 -8.661.470 -7.949.509 -6.618.348
Totaal 0.10 Mutaties reserves 13.070.653 21.081.402 1.207.308 -99.260
0.2 Burgerzaken
Baten 2.845.009 2.889.970 2.889.970 2.889.970
Lasten -8.299.933 -7.693.153 -8.130.153 -8.297.859
Totaal 0.2 Burgerzaken -5.454.924 -4.803.183 -5.240.183 -5.407.889
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten 2.059.511 2.057.811 2.037.811 2.037.811
Lasten -663.647 -665.012 -666.404 -667.823
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.395.864 1.392.799 1.371.407 1.369.988
0.4 Overhead
Baten 208.148 208.148 208.148 208.148
Lasten -58.628.268 -58.507.106 -52.551.000 -52.520.024
Totaal 0.4 Overhead -58.420.120 -58.298.958 -52.342.852 -52.311.876
0.5 Treasury
Baten 2.264.276 659.276 654.276 654.276
Lasten -493.724 -647.886 -1.328.369 -1.522.527
Totaal 0.5 Treasury 1.770.552 11.390 -674.093 -868.251
0.61 OZB woningen
Baten 25.060.896 26.260.923 26.260.923 26.278.335
Lasten -1.237.414 -1.237.414 -1.364.414 -1.364.414
Totaal 0.61 OZB woningen 23.823.482 25.023.509 24.896.509 24.913.921
0.62 OZB niet-woningen
Baten 15.864.178 16.964.178 17.038.054 17.038.054
Lasten -623.282 -623.282 -623.282 -623.282
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 15.240.896 16.340.896 16.414.772 16.414.772
0.63 Parkeerbelasting
Baten 2.032.609 2.032.609 2.032.609 2.032.609
Lasten 0 0 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 2.032.609 2.032.609 2.032.609 2.032.609
0.64 Belastingen overig
Baten 735.831 735.831 735.831 735.831
Lasten -87.448 -87.448 -87.448 -87.448
Totaal 0.64 Belastingen overig 648.383 648.383 648.383 648.383
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 278.982.364 294.275.856 283.084.516 287.937.516
Lasten 1.340.932 -7.439.051 -15.119.250 -22.139.651
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 280.323.296 286.836.805 267.965.266 265.797.865
0.8 Overige baten en lasten
Baten 1.559.000 2.592.718 4.461.794 4.289.696
Lasten -5.231.148 -7.948.113 -8.409.479 -8.682.237
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -3.672.148 -5.355.395 -3.947.685 -4.392.541
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten 0 0 0 0
Lasten 0 -161.000 -161.000 -161.000
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -161.000 -161.000 -161.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten 0 0 0 0
Lasten -11.490.594 -11.452.665 -11.296.833 -11.296.833
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -11.490.594 -11.452.665 -11.296.833 -11.296.833
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten 719.943 719.943 719.943 719.943
Lasten -7.797.079 -7.756.424 -7.421.528 -7.127.294
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid -7.077.136 -7.036.481 -6.701.585 -6.407.351
2.1 Verkeer en vervoer
Baten 1.726.950 1.730.361 1.000.361 1.000.361
Lasten -25.795.149 -23.917.520 -23.418.680 -24.299.715
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer -24.068.199 -22.187.159 -22.418.319 -23.299.354
2.2 Parkeren
Baten 0 0 0 0
Lasten -1.515.262 -1.492.894 -1.512.400 -1.500.794
Totaal 2.2 Parkeren -1.515.262 -1.492.894 -1.512.400 -1.500.794
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 0 0 0
Lasten -113.779 -113.779 -113.779 -113.779
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -113.779 -113.779 -113.779 -113.779
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten 10.132.368 2.015.302 6.019.056 1.881.211
Lasten -6.722.935 -2.456.100 -3.068.740 -2.505.000
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.409.433 -440.798 2.950.316 -623.789
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 439.548 439.548 439.548 439.548
Lasten -770.931 -770.931 -770.931 -770.931
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -331.383 -331.383 -331.383 -331.383
3.4 Economische promotie
Baten 967.201 967.201 1.017.201 1.017.201
Lasten -2.825.682 -2.834.832 -2.642.282 -2.522.932
Totaal 3.4 Economische promotie -1.858.481 -1.867.631 -1.625.081 -1.505.731
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten 44.903 44.903 44.903 44.903
Lasten -176.027 -176.027 -176.027 -176.027
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs -131.124 -131.124 -131.124 -131.124
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 1.581.764 1.581.764 1.581.764 1.581.764
Lasten -11.130.078 -11.309.035 -11.732.284 -11.876.461
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting -9.548.314 -9.727.271 -10.150.520 -10.294.697
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten 7.124.353 7.124.353 7.124.353 7.124.353
Lasten -14.116.651 -13.963.760 -13.920.412 -13.921.963
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -6.992.298 -6.839.407 -6.796.059 -6.797.610
5.1 Sportbeleid en activering
Baten 715.825 715.825 463.501 31.820
Lasten -2.651.169 -2.651.169 -1.999.120 -1.932.417
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -1.935.344 -1.935.344 -1.535.619 -1.900.597
5.2 Sportaccommodaties
Baten 4.925.347 4.908.055 5.151.658 5.047.957
Lasten -10.274.332 -9.254.368 -9.940.808 -9.973.933
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -5.348.985 -4.346.313 -4.789.150 -4.925.976
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten 2.494.613 2.199.613 2.199.613 2.199.613
Lasten -8.830.945 -8.400.553 -8.659.112 -8.670.155
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -6.336.332 -6.200.940 -6.459.499 -6.470.542
5.4 Musea
Baten 214.642 214.642 214.642 214.642
Lasten -1.097.808 -1.099.481 -1.101.220 -1.103.028
Totaal 5.4 Musea -883.166 -884.839 -886.578 -888.386
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0 0 0
Lasten -273.769 -273.769 -273.769 -273.769
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -273.769 -273.769 -273.769 -273.769
5.6 Media
Baten 1.341.217 1.341.217 1.341.217 1.341.217
Lasten -5.165.786 -5.169.604 -5.173.712 -5.182.520
Totaal 5.6 Media -3.824.569 -3.828.387 -3.832.495 -3.841.303
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 351.759 351.759 351.759 351.759
Lasten -16.175.633 -26.989.164 -17.187.681 -15.076.280
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -15.823.874 -26.637.405 -16.835.922 -14.724.521
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten 7.106.781 3.606.781 3.606.781 3.606.781
Lasten -22.442.211 -21.583.694 -20.545.794 -20.356.805
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -15.335.430 -17.976.913 -16.939.013 -16.750.024
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Baten 133.085 133.085 133.085 133.085
Lasten -11.085.196 -11.022.864 -9.396.457 -9.336.550
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -10.952.111 -10.889.779 -9.263.372 -9.203.465
6.3 Inkomensregelingen
Baten 51.091.405 48.443.346 48.443.346 48.443.346
Lasten -73.524.829 -69.496.084 -68.733.303 -68.179.811
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -22.433.424 -21.052.738 -20.289.957 -19.736.465
6.4 WSW en beschut werk
Baten 0 0 0 0
Lasten -8.594.018 -8.354.385 -8.484.915 -8.484.915
Totaal 6.4 WSW en beschut werk -8.594.018 -8.354.385 -8.484.915 -8.484.915
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 0 0 0 0
Lasten -12.700.192 -12.700.279 -12.487.279 -12.487.279
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -12.700.192 -12.700.279 -12.487.279 -12.487.279
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 1.162.012 1.248.812 1.248.812 1.248.812
Lasten -8.096.333 -9.784.814 -10.091.985 -10.052.223
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -6.934.321 -8.536.002 -8.843.173 -8.803.411
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten 0 0 0 0
Lasten -10.703.725 -10.703.725 -10.703.725 -10.703.725
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -10.703.725 -10.703.725 -10.703.725 -10.703.725
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Baten 0 0 0 0
Lasten -15.441.586 -17.230.204 -17.397.363 -17.397.363
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -15.441.586 -17.230.204 -17.397.363 -17.397.363
6.71B Begeleiding (WMO)
Baten 150.000 0 0 0
Lasten -2.202.959 -2.209.342 -2.209.342 -2.209.342
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) -2.052.959 -2.209.342 -2.209.342 -2.209.342
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 0 0 0 0
Lasten -271.250 -271.250 -271.250 -271.250
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -271.250 -271.250 -271.250 -271.250
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Baten 0 0 0 0
Lasten -8.278.765 -5.030.715 -5.510.715 -5.510.715
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding -8.278.765 -5.030.715 -5.510.715 -5.510.715
6.72B Jeugdhulp behandeling
Baten 0 0 0 0
Lasten -4.145.785 -4.007.990 -4.007.990 -4.007.990
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling -4.145.785 -4.007.990 -4.007.990 -4.007.990
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.700.590 -5.510.715 -5.510.715 -5.510.715
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding -5.700.590 -5.510.715 -5.510.715 -5.510.715
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
Baten 0 0 0 0
Lasten -5.474.507 -5.334.726 -4.854.726 -4.854.726
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -5.474.507 -5.334.726 -4.854.726 -4.854.726
6.73A Pleegzorg
Baten 0 0 0 0
Lasten -3.109.610 -3.005.450 -3.005.450 -3.005.450
Totaal 6.73A Pleegzorg -3.109.610 -3.005.450 -3.005.450 -3.005.450
6.73B Gezinsgericht
Baten 0 0 0 0
Lasten -3.255 -3.255 -3.255 -3.255
Totaal 6.73B Gezinsgericht -3.255 -3.255 -3.255 -3.255
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Baten 0 0 0 0
Lasten -725.865 -700.910 -700.910 -700.910
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -725.865 -700.910 -700.910 -700.910
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Baten 0 0 0 0
Lasten -17.454.900 -16.857.065 -16.857.065 -16.857.906
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf -17.454.900 -16.857.065 -16.857.065 -16.857.906
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Baten 0 0 0 0
Lasten -9.678.200 -9.374.400 -9.374.400 -9.374.400
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -9.678.200 -9.374.400 -9.374.400 -9.374.400
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Baten 80.000 80.000 80.000 80.000
Lasten -445.299 -445.299 -445.299 -445.299
Totaal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -365.299 -365.299 -365.299 -365.299
6.82A Jeugdbescherming
Baten 0 0 0 0
Lasten -3.372.180 -3.268.020 -3.005.450 -3.005.450
Totaal 6.82A Jeugdbescherming -3.372.180 -3.268.020 -3.005.450 -3.005.450
6.82B Jeugdreclassering
Baten 0 0 0 0
Lasten -518.630 -501.270 -501.270 -501.270
Totaal 6.82B Jeugdreclassering -518.630 -501.270 -501.270 -501.270
7.1 Volksgezondheid
Baten 1.293.000 1.293.000 924.000 0
Lasten -3.102.099 -3.102.099 -2.733.099 -1.809.099
Totaal 7.1 Volksgezondheid -1.809.099 -1.809.099 -1.809.099 -1.809.099
7.2 Riolering
Baten 8.159.398 8.109.398 8.109.398 8.109.398
Lasten -6.858.130 -6.895.726 -6.933.915 -6.950.880
Totaal 7.2 Riolering 1.301.268 1.213.672 1.175.483 1.158.518
7.3 Afval
Baten 20.038.280 19.851.117 19.854.778 19.875.675
Lasten -14.604.610 -14.600.639 -14.604.090 -14.616.183
Totaal 7.3 Afval 5.433.670 5.250.478 5.250.688 5.259.492
7.4 Milieubeheer
Baten 2.000.000 2.000.000 0 0
Lasten -7.483.304 -9.406.884 -4.306.884 -4.393.169
Totaal 7.4 Milieubeheer -5.483.304 -7.406.884 -4.306.884 -4.393.169
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten 558.980 558.980 558.980 558.980
Lasten -807.835 -811.543 -815.782 -816.764
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -248.855 -252.563 -256.802 -257.784
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten 1.258.276 1.505.391 720.052 1.215.748
Lasten -6.681.903 -6.400.170 -5.907.907 -5.155.421
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving -5.423.627 -4.894.779 -5.187.855 -3.939.673
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten 7.305.001 7.041.919 3.806.785 5.041.238
Lasten -8.208.513 -6.447.514 -4.502.324 -4.015.430
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -903.512 594.405 -695.539 1.025.808
8.3 Wonen en bouwen
Baten 6.553.041 3.980.994 3.791.994 3.791.994
Lasten -7.950.108 -6.201.099 -5.679.550 -5.353.233
Totaal 8.3 Wonen en bouwen -1.397.067 -2.220.105 -1.887.556 -1.561.239

Verdeling taakvelden

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma Taakvelden Produkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 310.15 - Economische ontwikkeling
400.01 - Onderwijshuisvesting
610.01 - Participatie
3.1 - Economische ontwikkeling 310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.15 - Economische ontwikkeling
310.25 - Beheer warenmarkten
3.4 - Economische promotie 310.15 - Economische ontwikkeling
4.2 - Onderwijshuisvesting 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 400.01 - Onderwijshuisvesting
480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
480.04 - Onderwijsachterstanden
480.06 - Voortijdig schoolverlaten
480.07 - Leerlingenvervoer
480.08 - Zorgstructuur onderwijs
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
6.3 - Inkomensregelingen 610.02 - Hoogwaardig handhaven
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
920.01 - Kwijtschelding van belastingen
6.4 - WSW en beschut werk 611.03 - Wet sociale werkvoorziening
6.5 - Arbeidsparticipatie 610.01 - Participatie
2. Samen leven en ondersteunen 0.10 - Mutaties reserves 682.01 - Jeugd voorzieningen
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.01 - Universele preventie jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
714.01 - Gezondheidszorg
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.01 - Wmo algemene voorziening
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
671.01 - Universele preventie jeugd
671.02 - Selectieve preventie jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 662.01 - Wmo maatwerk
670.01 - Wmo algemene voorziening
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
671.03 - Maatwerk jeugd
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.4 - WSW en beschut werk 670.01 - Wmo algemene voorziening
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 662.01 - Wmo maatwerk
670.01 - Wmo algemene voorziening
6.71a - Hulp bij het huishouden (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.71b - Begeleiding (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.72a - Jeugdhulp begeleiding 671.04 - Specialistische jeugdhulp
682.01 - Jeugd voorzieningen
6.72b - Jeugdhulp behandeling 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.73a - Pleegzorg 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.73b - Gezinsgericht 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 670.04 - Wmo preventie
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
6.82a - Jeugdbescherming 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.82b - Jeugdreclassering 671.04 - Specialistische jeugdhulp
7.1 - Volksgezondheid 670.04 - Wmo preventie
714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 723.36 - Milieubeleid
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.48 - Groot onderhoud
0.63 - Parkeerbelasting 810.38 - Exploitaties
1.2 - Openbare orde en veiligheid 810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer 810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.48 - Groot onderhoud
2.2 - Parkeren 810.38 - Exploitaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 723.36 - Milieubeleid
810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.48 - Groot onderhoud
7.2 - Riolering 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.38 - Exploitaties
7.3 - Afval 721.19 - Afvalinzameling
7.4 - Milieubeheer 723.36 - Milieubeleid
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 810.38 - Exploitaties
8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 002.31 - Evenementen
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
3.4 - Economische promotie 002.31 - Evenementen
4.1 - Openbaar basisonderwijs 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
5.1 - Sportbeleid en activering 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
530.05 - Strategisch beleid sport
5.2 - Sportaccommodaties 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 002.31 - Evenementen
540.03 - Cultuur
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.4 - Musea 540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.5 - Cultureel erfgoed 541.16 - Monumentenbeleid
5.6 - Media 540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid 0.10 - Mutaties reserves 140.18 - Handhaving openbare ruimten
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
002.27 - Veiligheid en openbare orde
140.18 - Handhaving openbare ruimten
140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
140.28 - Opvang zwerfdieren
7.4 - Milieubeheer 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
8.3 - Wonen en bouwen 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.01 - Functioneren bestuur
001.06 - Griffie
0.10 - Mutaties reserves 003.01 - Publieksplein
0.2 - Burgerzaken 002.21 - Basisregistraties ppl
003.01 - Publieksplein
820.16 - Wabo-vergunningen
0.4 - Overhead 820.16 - Wabo-vergunningen
0.8 - Overige baten en lasten 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
2.1 - Verkeer en vervoer 820.16 - Wabo-vergunningen
8.1 - Ruimte en leefomgeving 820.16 - Wabo-vergunningen
8.3 - Wonen en bouwen 820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad 0.1 - Bestuur 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.10 - Mutaties reserves 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.4 - Overhead 820.76 - Vastgoedbeheer
960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad
0.5 - Treasury 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
0.8 - Overige baten en lasten 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
2.1 - Verkeer en vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 820.76 - Vastgoedbeheer
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
830.80 - Binnenstad
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.42 - Grondexploitatie palenstein
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.3 - Wonen en bouwen 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
822.36 - Woonwagenhuisvesting
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
922.98 - Dekking eenmalig concern
0.5 - Treasury 913.01 - Beleggingen (exploitatie)
914.01 - Rente reserves en voorzieningen
915.01 - Treasury
0.61 - OZB woningen 002.47 - Belastingen
0.62 - OZB niet-woningen 002.47 - Belastingen
0.64 - Belastingen overig 002.47 - Belastingen
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 921.01 - Algemene uitkering
0.8 - Overige baten en lasten 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 002.47 - Belastingen
3.4 - Economische promotie 002.47 - Belastingen
7.2 - Riolering 002.47 - Belastingen
7.3 - Afval 002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag vennootschapsbelasting 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead 0.1 - Bestuur 999.15 - Juridische advisering en bestuursondersteuning
0.10 - Mutaties reserves 999.15 - Juridische advisering en bestuursondersteuning
999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s
999.99 - Concern
0.4 - Overhead 002.29 - Communicatie
999.10 - Directie
999.11 - Communicatie
999.12 - Financiën
999.13 - Concerncontrol
999.14 - Personeel en organisatie
999.15 - Juridische advisering en bestuursondersteuning
999.18 - Informatie & automatisering
999.23 - Overhead vrije tijd
999.24 - Overhead zorg en jgh
999.25 - Overhead inkomen en zekerheid
999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s
999.27 - Overhead publieksplein
999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling
999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau
999.36 - Overhead veilgheid, vergunningen en handhaving
999.37 - Vastgoed
999.38 - Overhead stadsbeheer
999.39 - Overhead afvalinzameling
999.99 - Concern