Uitgaven

0%
€ 0
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
0% Complete

Saldo

0%
€ 0

Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0%
€ 0
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
0% Complete

Saldo

0%
€ 0

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig als zij een fiscale onderneming bedrijven. Over de fiscale winst is dan winstbelasting verschuldigd. Bij Zoetermeer geldt dit onder meer voor de grondexploitaties. Er vindt overleg plaats met de Belastingdienst over de waardebepaling van de gronden en de kosten die mogen worden toegerekend. Zoetermeer wil de afspraken met de Belastingdienst vastleggen in een vastleggingsovereenkomst. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst geeft de gemeente zekerheid en kan bijdragen aan een financieel evenwicht op lange termijn. Na het bereiken van overeenstemming worden de al ingediende Vennootschapsbelasting (Vpb)-aangiften over de jaren 2016 t/m 2019 op basis hiervan aangepast. De aangifte over 2020 en 2021 zijn ingediend.

Naast de grondexploitaties zijn ook de verkoopopbrengsten van reststromen afval onderworpen aan vennootschapsbelasting. De gemeente sluit hier aan op het landelijk beleid, waarbij 1% van de opbrengsten als fiscaal resultaat in de Vpb-aangifte wordt meegenomen.

Ook voor het privaatrechtelijke gedeelte van de gemeentelijke reclameopbrengsten is de Belastingdienst (landelijk) van mening, dat er sprake is van een Vpb-plicht. Over de reclameactiviteiten is een aantal gerechtelijke procedures gevoerd waarbij de rechtbank in nagenoeg alle zaken heeft geoordeeld dat sprake is van een winstoogmerk, waardoor het fiscaalresultaat voor dit onderdeel in de Vpb-heffing wordt getrokken. De gemeenten zijn van mening dat bij de uitspraak niet goed is ingegaan op de vraag of er sprake is van normaal vermogensbeheer. Daarom gaan de procederende gemeenten (waaronder Zoetermeer), maar ook de Belastingdienst, in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. De procederende gemeenten gaan er vanuit deze zaak in hoger beroep te winnen.

De overige activiteiten binnen de gemeente zijn niet onderworpen aan de Vpb-plicht en/of kunnen steunen op een vrijstelling.  

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Vennootschapsbelasting Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten 120.000 0 0 0 0 0
Lasten -2.421.673 -327.000 0 -161.000 -161.000 -161.000