Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Rekening in één oogopslag
    1. Blz. 5 Rekening in één oogopslag
   2. Blz. 6 Feiten en cijfers
    1. Blz. 7 Feiten en cijfers
   3. Blz. 8 Samenvattend resultaat
    1. Blz. 9 Samenvatting 2021: Krachten bundelen en ondersteuning bieden
    2. Blz. 10 Leeswijzer
    3. Blz. 11 Exploitatieresultaat
    4. Blz. 12 Toelichting exploitatieresultaat
    5. Blz. 13 Verschil tussen realisatie en begroting
    6. Blz. 14 Samenvatting verschillenverklaringen op hoofdlijnen per programma
    7. Blz. 15 Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort
   4. Blz. 16 Jaarverslag
    1. Blz. 17 Programmaverantwoording
   5. Blz. 18 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 19 Doelenboom
    2. Blz. 20 Algemene doelstelling: Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee
    3. Blz. 21 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
    4. Blz. 22 Toelichting
    5. Blz. 23 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
    6. Blz. 24 Toelichting
    7. Blz. 25 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat
    8. Blz. 26 Toelichting
    9. Blz. 27 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
    10. Blz. 28 Toelichting
    11. Blz. 29 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
    12. Blz. 30 Toelichting
    13. Blz. 31 Toelichting
    14. Blz. 32 Toelichting
    15. Blz. 33 Toelichting
    16. Blz. 34 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    17. Blz. 35 Toelichting
    18. Blz. 36 Toelichting
    19. Blz. 37 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    20. Blz. 38 Toelichting financiën
   6. Blz. 39 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 40 Doelenboom
    2. Blz. 41 Algemene doelstelling: Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
    3. Blz. 42 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
    4. Blz. 43 Toelichting
    5. Blz. 44 Toelichting
    6. Blz. 45 Toelichting
    7. Blz. 46 Toelichting
    8. Blz. 47 Doelstelling 2.2 Langer zelfstandig wonen
    9. Blz. 48 Toelichting
    10. Blz. 49 Toelichting
    11. Blz. 50 Toelichting
    12. Blz. 51 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
    13. Blz. 52 Toelichting
    14. Blz. 53 Toelichting
    15. Blz. 54 Toelichting
    16. Blz. 55 Doelstelling 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking
    17. Blz. 56 Toelichting
    18. Blz. 57 Toelichting
    19. Blz. 58 Toelichting
    20. Blz. 59 Toelichting
    21. Blz. 60 Toelichting
    22. Blz. 61 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    23. Blz. 62 Toelichting financiën
   7. Blz. 63 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 64 Doelenboom
    2. Blz. 65 Algemene doelstelling: Bevorderen van een duurzaam, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
    3. Blz. 66 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
    4. Blz. 67 Toelichting
    5. Blz. 68 Toelichting
    6. Blz. 69 Toelichting
    7. Blz. 70 Toelichting
    8. Blz. 71 Toelichting
    9. Blz. 72 Toelichting
    10. Blz. 73 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
    11. Blz. 74 Toelichting
    12. Blz. 75 Toelichting
    13. Blz. 76 Toelichting
    14. Blz. 77 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    15. Blz. 78 Toelichting financiën
   8. Blz. 79 Programma 4 Vrije tijd
    1. Blz. 80 Doelenboom
    2. Blz. 81 Algemene doelstelling: Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen
    3. Blz. 82 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
    4. Blz. 83 Toelichting
    5. Blz. 84 Toelichting
    6. Blz. 85 Toelichting
    7. Blz. 86 Toelichting
    8. Blz. 87 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
    9. Blz. 88 Toelichting
    10. Blz. 89 Toelichting
    11. Blz. 90 Toelichting
    12. Blz. 91 Toelichting
    13. Blz. 92 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    14. Blz. 93 Toelichting financiën
   9. Blz. 94 Programma 5 Veiligheid
    1. Blz. 95 Doelenboom
    2. Blz. 96 Algemene doelstelling: Veiligheid en leefbaarheid
    3. Blz. 97 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
    4. Blz. 98 Toelichting
    5. Blz. 99 Doelstelling 5.2 Bevorderen/ behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
    6. Blz. 100 Toelichting
    7. Blz. 101 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
    8. Blz. 102 Toelichting
    9. Blz. 103 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    10. Blz. 104 Toelichting financiën
   10. Blz. 105 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 106 Doelenboom
    2. Blz. 107 Algemene doelstelling: Dienstbare gemeente
    3. Blz. 108 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
    4. Blz. 109 Toelichting
    5. Blz. 110 Toelichting
    6. Blz. 111 Toelichting
    7. Blz. 112 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
    8. Blz. 113 Toelichting
    9. Blz. 114 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    10. Blz. 115 Toelichting financiën
   11. Blz. 116 Programma 7 Inrichting van de stad
    1. Blz. 117 Doelenboom
    2. Blz. 118 Algemene doelstelling: Dynamische, functionele en mooie stad
    3. Blz. 119 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
    4. Blz. 120 Toelichting
    5. Blz. 121 Motie 2105-15: Aan het jaarverslag een overzicht van de Zoetermeerse woningen toevoegen waarbij een indeling wordt gemaakt in categorieën
    6. Blz. 122 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
    7. Blz. 123 Toelichting
    8. Blz. 124 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
    9. Blz. 125 Toelichting
    10. Blz. 126 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
    11. Blz. 127 Toelichting
    12. Blz. 128 Toelichting
    13. Blz. 129 Toelichting
    14. Blz. 130 Toelichting
    15. Blz. 131 Doelstelling 7.5 Overige
    16. Blz. 132 Toelichting
    17. Blz. 133 Toelichting
    18. Blz. 134 Toelichting
    19. Blz. 135 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    20. Blz. 136 Toelichting financiën
   12. Blz. 137 Overhead
    1. Blz. 138 Algemene doelstelling
    2. Blz. 139 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    3. Blz. 140 Toelichting financiën
   13. Blz. 141 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 142 Inleiding
    2. Blz. 143 De algemene uitkering uit het Gemeentefonds
    3. Blz. 144 Belastingen
    4. Blz. 145 Overige algemene dekkingsmiddelen
    5. Blz. 146 Gerealiseerde baten, lasten en saldo
   14. Blz. 147 VPB
    1. Blz. 148 Algemene doelstelling
    2. Blz. 149 Toelichting
    3. Blz. 150 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    4. Blz. 151 Toelichting financiën
  3. Blz. 152 Paragrafen
   1. Blz. 153 Lokale heffingen
    1. Blz. 154 Inleiding
    2. Blz. 155 Gemeentelijke tarieven en heffingen
    3. Blz. 156 Lokale lastendruk
    4. Blz. 157 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen
   2. Blz. 158 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 159 Inleiding
    2. Blz. 160 Inleiding 2
    3. Blz. 161 Risico’s
    4. Blz. 162 Weerstandscapaciteit
    5. Blz. 163 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 164 Financiële kengetallen
   3. Blz. 165 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 166 Inleiding
    2. Blz. 167 Openbare ruimte
    3. Blz. 168 Riolering
    4. Blz. 169 Ondergrondse inzamelmiddelen
    5. Blz. 170 Begraafplaatsen
    6. Blz. 171 Gebouwen
    7. Blz. 172 Beeldende kunstobjecten
   4. Blz. 173 Financiering
    1. Blz. 174 Inleiding
    2. Blz. 175 Belangrijke ontwikkelingen
    3. Blz. 176 Risicobeheer
    4. Blz. 177 Renteresultaat
   5. Blz. 178 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 179 Inleiding
    2. Blz. 180 Organisatieontwikkelingen
    3. Blz. 181 Informatiebeveiliging, privacy en informatievoorziening
    4. Blz. 182 Rechtmatigheid
    5. Blz. 183 Tabel rechtmatigheid
    6. Blz. 184 Inkooprechtmatigheid
    7. Blz. 185 Rechtmatigheid investeringskredieten
    8. Blz. 186 Rechtmatigheid sociaal domein
    9. Blz. 187 Overzicht uitvoering medebewindtaken
   6. Blz. 188 Verbonden Partijen
    1. Blz. 189 Inleiding
    2. Blz. 190 Kadernota verbonden partijen
    3. Blz. 191 Belangrijke ontwikkelingen
    4. Blz. 192 Overzicht verbonden partijen
   7. Blz. 193 Grondbeleid
    1. Blz. 194 Inleiding
    2. Blz. 195 Financieel resultaat grondbedrijffunctie
    3. Blz. 196 Belangrijke ontwikkelingen
  4. Blz. 197 Jaarrekening
   1. Blz. 198 Het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 199 Samenvattend
    2. Blz. 200 .
    3. Blz. 201 Lasten
    4. Blz. 202 .
    5. Blz. 203 Baten
    6. Blz. 204 .
    7. Blz. 205 Onttrekkingen aan reserves
    8. Blz. 206 .
    9. Blz. 207 Toevoegingen aan reserves
   2. Blz. 208 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 209 Exploitatieresultaat
    2. Blz. 210 Begrotingsonrechtmatigheid
    3. Blz. 211 Tabel rechtmatigheid
    4. Blz. 212 Rechtmatigheid investeringskredieten
    5. Blz. 213 Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma
     1. Blz. 214 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
      1. Blz. 215 Financieel overzicht Programma 1
       1. Blz. 216 Financieel overzicht
       2. Blz. 217 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 218 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
       1. Blz. 219 Verschillen
      3. Blz. 220 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
       1. Blz. 221 Verschillen
      4. Blz. 222 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat
       1. Blz. 223 Verschillen
      5. Blz. 224 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
       1. Blz. 225 Verschillen
      6. Blz. 226 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
       1. Blz. 227 Verschillen
      7. Blz. 228 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
       1. Blz. 229 Verschillen
     2. Blz. 230 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
      1. Blz. 231 Financieel overzicht Programma 2
       1. Blz. 232 Financieel overzicht
       2. Blz. 233 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 234 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
       1. Blz. 235 Verschillen
      3. Blz. 236 Doelstelling 2.2 Langer zelfstandig wonen
       1. Blz. 237 Verschillen
      4. Blz. 238 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
       1. Blz. 239 Verschillen
      5. Blz. 240 Doelstelling 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking
       1. Blz. 241 Verschillen
     3. Blz. 242 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
      1. Blz. 243 Financieel overzicht Programma 3
       1. Blz. 244 Financieel overzicht
       2. Blz. 245 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 246 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
       1. Blz. 247 Verschillen
      3. Blz. 248 Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte
       1. Blz. 249 Verschillen
     4. Blz. 250 Programma 4 Vrije tijd
      1. Blz. 251 Financieel overzicht Programma 4
       1. Blz. 252 Financieel overzicht
       2. Blz. 253 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 254 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
       1. Blz. 255 Verschillen
      3. Blz. 256 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
       1. Blz. 257 Verschillen
     5. Blz. 258 Programma 5 Veiligheid
      1. Blz. 259 Financieel overzicht Programma 5
       1. Blz. 260 Financieel overzicht
       2. Blz. 261 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 262 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
       1. Blz. 263 Verschillen
      3. Blz. 264 Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
       1. Blz. 265 Verschillen
      4. Blz. 266 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
       1. Blz. 267 Verschillen
     6. Blz. 268 Programma 6 Dienstverlening en participatie
      1. Blz. 269 Financieel overzicht Programma 6
       1. Blz. 270 Financieel overzicht
       2. Blz. 271 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 272 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
       1. Blz. 273 Verschillen
      3. Blz. 274 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
       1. Blz. 275 Verschillen
     7. Blz. 276 Programma 7 Inrichting van de stad
      1. Blz. 277 Financieel overzicht Programma 7
       1. Blz. 278 Financieel overzicht
       2. Blz. 279 Begrotingsrechtmatigheid
      2. Blz. 280 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
       1. Blz. 281 Verschillen
      3. Blz. 282 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
       1. Blz. 283 Verschillen
      4. Blz. 284 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
       1. Blz. 285 Verschillen
      5. Blz. 286 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
       1. Blz. 287 Verschillen
      6. Blz. 288 Doelstelling 7.5 Overige
       1. Blz. 289 Verschillen
     8. Blz. 290 Overhead
      1. Blz. 291 Financieel overzicht
      2. Blz. 292 Begrotingsrechtmatigheid
      3. Blz. 293 Verschillen
     9. Blz. 294 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
      1. Blz. 295 Financieel overzicht
      2. Blz. 296 Begrotingsrechtmatigheid
      3. Blz. 297 Verschillen
     10. Blz. 298 VPB
      1. Blz. 299 Financieel overzicht
      2. Blz. 300 Begrotingsrechtmatigheid
      3. Blz. 301 Verschillen
    6. Blz. 302 Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien
     1. Blz. 303 Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien
    7. Blz. 304 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     1. Blz. 305 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     2. Blz. 306 Toelichting
    8. Blz. 307 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 308 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    9. Blz. 309 Overzicht van topinkomens
     1. Blz. 310 Overzicht van topinkomens
    10. Blz. 311 .
   3. Blz. 312 Balans
    1. Blz. 313 Balans
   4. Blz. 314 Toelichting op de balans
    1. Blz. 315 Activa
     1. Blz. 316 Vaste activa
      1. Blz. 317 Immateriële vaste activa
      2. Blz. 318 Materiële vaste activa
      3. Blz. 319 Investeringen met een economisch nut
      4. Blz. 320 Overige investeringen met een economisch nut
      5. Blz. 321 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
      6. Blz. 322 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
      7. Blz. 323 Financiële vaste activa
      8. Blz. 324 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
      9. Blz. 325 Overige langlopende geldleningen
     2. Blz. 326 Vlottende activa
      1. Blz. 327 Voorraden
      2. Blz. 328 Grond- en hulpstoffen
      3. Blz. 329 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
      4. Blz. 330 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
      5. Blz. 331 Vorderingen op openbare lichamen, Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen en met het Rijk (Schatkistbankieren)
      6. Blz. 332 Overige vorderingen
      7. Blz. 333 Liquide middelen
      8. Blz. 334 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
      9. Blz. 335 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
    2. Blz. 336 Passiva
     1. Blz. 337 Vaste passiva
      1. Blz. 338 Eigen Vermogen
      2. Blz. 339 Reserves, Gerealiseerd resultaat
      3. Blz. 340 Toelichting reserves
      4. Blz. 341 Exploitatieresultaat 2020
      5. Blz. 342 A1. Vrij inzetbare reserve
      6. Blz. 343 A2. Reserve versterking financiële positie grondbedrijf
      7. Blz. 344 A3. Reserve in verband met risico's Grondbedrijf
      8. Blz. 345 B1. Reserve algemeen dekkingsmiddel
      9. Blz. 346 B2. Brede bestemmingsreserve
      10. Blz. 347 B3. Rente-egalisatie reserve
      11. Blz. 348 B4. Reserve flankerend beleid
      12. Blz. 349 B5. Investeringsfonds 2030
      13. Blz. 350 B6. Reserve EU-initiatieven
      14. Blz. 351 B7. Reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting
      15. Blz. 352 B8. Reserve Integraal Veiligheidsbeleid
      16. Blz. 353 B9. Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen
      17. Blz. 354 B10. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen
      18. Blz. 355 B11. Reserve groot onderhoud welzijnsaccommodaties
      19. Blz. 356 B12. Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte
      20. Blz. 357 B13. Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds
      21. Blz. 358 B14. Reserve dekking kapitaallasten
      22. Blz. 359 Voorzieningen
      23. Blz. 360 A1. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven
      24. Blz. 361 A2. Voorziening afvalstoffenheffing
      25. Blz. 362 A3. Voorziening riolering
      26. Blz. 363 B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen gemeente
      27. Blz. 364 B2. Voorziening groot onderhoud overige accommodaties
      28. Blz. 365 C1. Voorziening spaarverlof
      29. Blz. 366 C2. Voorziening wethouderspensioenen
      30. Blz. 367 C3. Voorziening juridische geschillen
      31. Blz. 368 C4. Voorziening Bleizo
      32. Blz. 369 C5. Voorziening nadelige complexen Grondbedrijf
      33. Blz. 370 C6. Voorziening pensioencompensatie zwembadmedewerkers
      34. Blz. 371 C7. Voorziening verplichtingen afgesloten grondexploitaties
      35. Blz. 372 C8. Voorziening opheffing gemeenschappelijke regeling
      36. Blz. 373 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
      37. Blz. 374 A. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
      38. Blz. 375 B. Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen
      39. Blz. 376 C. Waarborgsommen
     2. Blz. 377 Vlottende passiva
      1. Blz. 378 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
      2. Blz. 379 A. Overige kasgeldleningen, B. Banksaldi, C. Overige schulden
      3. Blz. 380 Overlopende passiva
      4. Blz. 381 A. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
      5. Blz. 382 B. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
      6. Blz. 383 C. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren
     3. Blz. 384 Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling
      1. Blz. 385 Gewaarborgde geldleningen
      2. Blz. 386 Woningcorporaties
     4. Blz. 387 Toelichting niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen
      1. Blz. 388 Toelichtingen
   5. Blz. 389 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 390 Inleiding
    2. Blz. 391 Waarderingsgrondslagen
   6. Blz. 392 Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 393 Gebeurtenissen
   7. Blz. 394 SiSa (Single information Single audit)
    1. Blz. 395 SiSa-formulier
   8. Blz. 396 Overzicht taakvelden
    1. Blz. 397 Overzicht taakvelden
    2. Blz. 398 Verdeling Taakvelden
  5. Blz. 399 Bijlagen
   1. Blz. 400 Bijlage 1 Afkortingen en begrippen
    1. Blz. 401 Lijst afkortingen
    2. Blz. 402 Begrippenlijst
   2. Blz. 403 Bijlage 2 Staat van de gemeente
    1. Blz. 404 Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2021
   3. Blz. 405 Bijlage 3 Verbonden partijen
    1. Blz. 406 BNG
    2. Blz. 407 Stedin
    3. Blz. 408 Dunea
    4. Blz. 409 GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
    5. Blz. 410 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
    6. Blz. 411 Veiligheidsregio Haaglanden
    7. Blz. 412 Omgevingsdienst Haaglanden
    8. Blz. 413 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
    9. Blz. 414 Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
    10. Blz. 415 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
    11. Blz. 416 Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW)
    12. Blz. 417 VNG
    13. Blz. 418 Stichting Land van Wijk en Wouden
    14. Blz. 419 Vereniging De Brede Stroomversnelling
   4. Blz. 420 Bijlage 4 Gewaarborgde geldleningen
    1. Blz. 421 Gewaarborgde geldleningen
   5. Blz. 422 Bijlage 5 Verplichte indicatoren
    1. Blz. 423 Verplichte indicatoren
   6. Blz. 424 Bijlage 6 Financiële effecten COVID-19
    1. Blz. 425 Financiële effecten COVID-19
   7. Blz. 426 Bijlage 7 Cijferanalyse Jeugd en Wmo nieuw
    1. Blz. 427 Cijferanalyse Jeugd en WMO nieuw
   8. Blz. 428 Bijlage College producten, kosten en prestatie
    1. Blz. 429 Inleiding Bijlage college
     1. Blz. 430 Inleiding
    2. Blz. 431 Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 432 Gerealiseerd resultaat
     2. Blz. 433 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
     3. Blz. 434 Toelichting
     4. Blz. 435 Toelichting
     5. Blz. 436 Toelichting
     6. Blz. 437 Toelichting
     7. Blz. 438 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
     8. Blz. 439 Toelichting
     9. Blz. 440 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
     10. Blz. 441 Toelichting
     11. Blz. 442 Toelichting
     12. Blz. 443 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
     13. Blz. 444 Toelichting
     14. Blz. 445 Toelichting
     15. Blz. 446 Toelichting
     16. Blz. 447 Toelichting
     17. Blz. 448 Toelichting
     18. Blz. 449 Toelichting
     19. Blz. 450 Toelichting
     20. Blz. 451 Toelichting
     21. Blz. 452 Toelichting
     22. Blz. 453 Toelichting
    3. Blz. 454 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
     1. Blz. 455 Gerealiseerd resultaat
     2. Blz. 456 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
     3. Blz. 457 Toelichting
     4. Blz. 458 Toelichting
     5. Blz. 459 Toelichting
     6. Blz. 460 2.2 Langer zelfstandig wonen
     7. Blz. 461 Toelichting
     8. Blz. 462 Toelichting
     9. Blz. 463 Toelichting
     10. Blz. 464 Toelichting
     11. Blz. 465 Toelichting
     12. Blz. 466 Toelichting
     13. Blz. 467 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking
     14. Blz. 468 Toelichting
     15. Blz. 469 Toelichting
     16. Blz. 470 Toelichting
    4. Blz. 471 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
     1. Blz. 472 Gerealiseerd resultaat
     2. Blz. 473 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
     3. Blz. 474 Toelichting
     4. Blz. 475 Toelichting
     5. Blz. 476 Toelichting
     6. Blz. 477 Toelichting
     7. Blz. 478 Toelichting
     8. Blz. 479 Toelichting
     9. Blz. 480 Toelichting
     10. Blz. 481 Toelichting
     11. Blz. 482 Toelichting
     12. Blz. 483 Toelichting
     13. Blz. 484 Toelichting
     14. Blz. 485 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
     15. Blz. 486 Toelichting
     16. Blz. 487 Toelichting
     17. Blz. 488 Toelichting
     18. Blz. 489 Toelichting
    5. Blz. 490 Programma 4 Vrije tijd
     1. Blz. 491 Gerealiseerd resultaat
     2. Blz. 492 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
     3. Blz. 493 Toelichting
     4. Blz. 494 Toelichting
     5. Blz. 495 Toelichting
     6. Blz. 496 Toelichting
     7. Blz. 497 Toelichting
     8. Blz. 498 Toelichting
     9. Blz. 499 Toelichting
     10. Blz. 500 Toelichting
     11. Blz. 501 Toelichting
     12. Blz. 502 Toelichting
     13. Blz. 503 Toelichting
     14. Blz. 504 4.2 Bevorderen levendige stad
     15. Blz. 505 Toelichting
     16. Blz. 506 Toelichting
     17. Blz. 507 Toelichting
     18. Blz. 508 Toelichting
     19. Blz. 509 Toelichting
     20. Blz. 510 Toelichting
     21. Blz. 511 Toelichting
     22. Blz. 512 Toelichting
     23. Blz. 513 Toelichting
     24. Blz. 514 Toelichting
     25. Blz. 515 Toelichting
     26. Blz. 516 Toelichting
     27. Blz. 517 Toelichting
     28. Blz. 518 Toelichting
     29. Blz. 519 Toelichting
    6. Blz. 520 Programma 5 Veiligheid
     1. Blz. 521 Gerealiseerde resultaat
     2. Blz. 522 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
     3. Blz. 523 Toelichting
     4. Blz. 524 Toelichting
     5. Blz. 525 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
     6. Blz. 526 Toelichting
     7. Blz. 527 5.3 Behouden veiligheid in de stad
     8. Blz. 528 Toelichting
     9. Blz. 529 Toelichting
     10. Blz. 530 Toelichting
     11. Blz. 531 Toelichting
     12. Blz. 532 Toelichting
     13. Blz. 533 Toelichting
     14. Blz. 534 Toelichting
    7. Blz. 535 Programma 6 Dienstverlening en participatie
     1. Blz. 536 Gerealiseerd resultaat
     2. Blz. 537 6.1 Continueren klanttevredenheid
     3. Blz. 538 Toelichting
     4. Blz. 539 Toelichting
     5. Blz. 540 Toelichting
     6. Blz. 541 Toelichting
     7. Blz. 542 Toelichting
     8. Blz. 543 Toelichting
     9. Blz. 544 Toelichting
     10. Blz. 545 Toelichting
     11. Blz. 546 Toelichting
    8. Blz. 547 Programma 7 Inrichting van de stad
     1. Blz. 548 Gerealiseerd resultaat
     2. Blz. 549 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
     3. Blz. 550 Toelichting
     4. Blz. 551 Toelichting
     5. Blz. 552 7.5 Overige
     6. Blz. 553 Toelichting
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap