Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die een toelichting of aanpassing van de cijfers in de jaarstukken vereisen.