Bijlage 4 Gewaarborgde geldleningen

Geldnemer Doel van de Oorspronkelijk % waar- Restant bedrag Aflossing (Her)financiering Restant bedrag Jaar afloop
geldlening bedrag voor borg geldlening per 2021 2021 geldlening per garant-
geldlening is verleend 31-12-2020 31-12-2021 stelling
Primair risico:
Woningcorporaties Gem.garantie 10.890.725 100% 10.890.725 10.890.725 2029
Gem.garantie 4.300.000 100% 4.300.000 4.300.000 2032
Gem.garantie 4.764.692 100% 4.764.692 4.764.692 2038
Gem.garantie 4.500.000 100% 4.500.000 4.500.000 2038
Gem.garantie 12.480.000 100% 12.480.000 12.480.000 0 2032
Gem.garantie 7.124.350 100% 7.124.350 7.124.350 2032
Gem.garantie 8.500.000 100% 8.500.000 8.500.000 2063
Gem.garantie 5.000.000 100% 5.000.000 5.000.000 2032
Gem.garantie 6.400.000 100% 6.400.000 6.400.000 2032
Gem.garantie 6.400.000 100% 6.400.000 6.400.000 2032
Gem.garantie 6.000.000 100% 6.000.000 6.000.000 2032
Gem.garantie 3.500.000 100% 3.500.000 3.500.000 0 2063
Gem.garantie 11.500.000 100% 11.500.000 11.500.000 2063
Gem.garantie 6.300.000 100% 6.300.000 6.300.000 2023
Gem.garantie 7.800.000 100% 7.800.000 7.800.000 2033
Gem.garantie 4.500.000 100% 4.500.000 4.500.000 2031
Gem.garantie 11.798.285 100% 11.798.285 11.798.285 2034
Gem.garantie 15.000.000 100% 15.000.000 15.000.000 2038
Gem.garantie 12.000.000 100% 12.000.000 12.000.000 2039
Gem.garantie 9.000.000 100% 0 9.000.000 9.000.000 2028
TOTAAL: 157.758.052 148.758.052 15.980.000 9.000.000 141.778.052
Zorgcentra/ gezondheidsinstellingen Gemeentegarantie 3.403.000 100% 935.922 85.084 850.838 2031
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 835.929 119.418 716.511 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 814.478 116.354 698.124 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 814.500 116.357 698.143 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 907.560 113.445 794.115 2028
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 907.560 113.445 794.115 2028
Gemeentegarantie 3.403.000 100% 42.542 42.542 0
TOTAAL: 29.496.000 5.258.491 706.646 0 4.551.846
Sportverenigingen c.a. Gemeentegarantie 34.000 100% 22.984 1.540 21.444 2032
Gemeentegarantie 682.000 100% 543.848 22.728 521.120 2039
Gemeentegarantie 70.000 100% 35.572 3.139 32.433 2039
TOTAAL: 786.000 602.403 27.406 0 574.997
Overige instellingen Gemeentegarantie 549.000 100% 120.474 59.523 60.951 2022
Gemeentegarantie 100.000 100% 77.899 5.004 72.895 2036
Gemeentegarantie 900.000 100% 789.466 56.305 733.160 2033
TOTAAL: 1.549.000 987.839 120.832 0 867.006
Glasnet Gemeentegarantie 850.000 15% 643.532 85.004 473.524 2025
-85.004
TOTAAL: 850.000 558.528 85.004 473.524
Secundair  risico:
Woningcorporaties Achtervang 5.445.363 50% 346.398 346.398 0 2021
t/m 31/07/2021 Achtervang 4.319.988 50% 3.240.745 3.240.745 0 2044
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 0 2036
Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2058
Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2057
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2034
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2035
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2036
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2037
Achtervang 50.000.000 50% 50.000.000 50.000.000 2060
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 2058
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 2058
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 2058
Achtervang 100.000.000 50% 100.000.000 100.000.000 2060
Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 0 2021
Achtervang 6.000.000 50% 6.000.000 6.000.000 2025
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2053
Achtervang 10.000.000 50% 10.000.000 10.000.000 2049
Achtervang 12.000.000 50% 12.000.000 12.000.000 2035
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2040
Achtervang 10.000.000 50% 10.000.000 10.000.000 2040
Achtervang 15.000.000 50% 0 15.000.000 15.000.000 2037
Achtervang 10.500.000 50% 0 10.500.000 10.500.000 2030
TOTAAL: 455.265.351 423.587.143 43.587.143 25.500.000 405.500.000
Woningcorporaties Vrijwaring WSW 2.936.746 50% 486.292 158.269 328.023 2023
t/m 31/07/2021 Vrijwaring WSW 20.619.773 50% 20.619.773 20.619.773 2029
Vrijwaring WSW 15.882.308 50% 13.613.406 13.613.406 2030
Vrijwaring WSW 3.153.773 50% 515.567 167.846 347.721 2023
Vrijwaring WSW 2.858.815 50% 1.478.615 95.920 1.382.695 2033
Vrijwaring WSW 7.941.154 50% 7.941.154 7.941.154 2036
Vrijwaring WSW 10.527.701 50% 10.527.701 10.527.701 2036
Vrijwaring WSW 1.019.070 50% 166.739 54.437 112.302 2023
Vrijwaring WSW 1.160.070 50% 132.179 65.468 66.711 2022
Vrijwaring WSW 22.235.231 50% 15.649.889 509.287 15.140.602 2043
VrijwaringWSW 1.866.000 50% 309.043 100.581 208.462 2023
TOTAAL 90.200.641 71.440.358 1.151.807 70.288.551
Sportverenigingen Vrijwaring SWS 110.000 50% 29.150 2.200 26.950 2033
Vrijwaring SWS 170.000 50% 129.048 7.358 121.690 2039
Vrijwaring SWS 14.375 50% 10.061 1.438 8.623 2027
Vrijwaring SWS 14.375 50% 179.840 7.680 172.160
TOTAAL: 308.750 348.099 18.676 329.423
Woningcorporaties Achtervang 1.907.000 100% 1.907.000 1.907.000 2061
vanaf 01/08/2021 Achtervang 1.430.000 100% 1.430.000 1.430.000
Achtervang 23.693.000 1,7% 400.142 400.142
Achtervang 2.470.000 1,7% 41.743 41.743 2061
Achtervang 10.000.000 1,7% 169.000 169.000 2058
Achtervang 10.000.000 1,7% 169.000 169.000 2058
Achtervang 14.470.000 41,7% 6.030.517 6.030.517
Achtervang 5.782.000 41,7% 2.409.706 2.409.706 2061
Achtervang 9.929.000 1,5% 143.971 143.971
79.681.000 12.701.079 12.701.079
TOTAAL ALLE LENINGEN 815.894.794 651.540.913 61.677.514 47.201.079 637.064.478