Rekening in één oogopslag

Afbeelding Rekening in een oogopslag Uitgaven en inkomsten gemeente

 

Grafiek inkomsten gemeente Grafiek woonlasten

 

 

Grafiek woonlasten over de afgelopen jarenAfbeelding weerstandscapaciteit over de jaren

 

Grafiek netto schuldquoteGrafiek solvabiliteitsratio

 

Grafiek kengetal grondexploitatieGrafiek structurele exploitatieruimte

 

Grafiek belastingcapaciteit