Het overzicht van baten en lasten

Samenvattend

Terug naar navigatie - Samenvattend
Samenvattend

Omschrijving
Primitieve
begroting
Begroting
na
wijziging
Rekening Verschil begroting
na wijziging
en rekening
V/N
Baten programma's 124.670 134.953 140.645 5.692 V
Lasten programma's  -340.615 -359.694  -355.939  3.754 V
Saldo baten en lasten programma's -215.945 -224.741 -215.294 9.447 V
Saldo baten en lasten OAD 243.163 242.959 265.129 22.170 V
Saldo baten en lasten Overhead -40.526 -41.097 -37.815 3.281 V
Saldo baten en lasten Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -175 -1.255 -251 1.004 V
Totaal saldo van baten en lasten -13.483 -24.133 11.769 35.902 V
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves 4.318 14.556 3.543 -11.013 N
Gerealiseerd resultaat -9.166 -9.577 15.312 24.889 V

 Lasten

Terug naar navigatie - Lasten
Lasten

Omschrijving
Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening Verschil begroting
na wijziging
en rekening
V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie -102.912 -112.457 -115.724 -3.266 N
2. Samen leven en ondersteunen  -107.160 -110.733  -110.331 402 V
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -48.429 -49.875 -48.336 1.538 V
4. Vrije tijd -25.953 -25.080 -25.126 -46 N
5. Veiligheid -15.716 -16.582 -16.913 -331 N
6. Dienstverlening en participatie -15.052 -15.213 -14.676 537 V
7. Inrichting van de stad -25.392 -29.754 -24.833 4.921 V
Totaal lasten programma's -340.615 -359.694 -355.939 3.754 V
 OAD -8.643 -8.510 -2.845 5.665 V
Overhead -40.961  -41.458 -38.191 3.267 V
 Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -175 -1.255 -297 958 V
Totaal lasten  -390.394 -410.916 -397.272 13.644 V
Stortingen in reserves -10.249 -80.758 -85.180 -4.422 N
Gerealiseerd resultaat -400.643 -491.674 -482.452 9.222 V

Baten

Terug naar navigatie - Baten
Baten

Omschrijving
Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening Verschil begroting
na wijziging
en rekening
V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie 56.043 59.888 65.677 5.790 V
2. Samen leven en ondersteunen  1.361 1.361  2.723 1.363 V
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 28.145 29.618 29.177 -441 N
4. Vrije tijd 8.770 8.329 7.860 -469 N
5. Veiligheid 365 1.068 818 -250 N
6. Dienstverlening en participatie 8.210 7.974 9.435 1.461 V
7. Inrichting van de stad 21.776 26.716 24.955 -1.761 N
Totaal baten programma's 124.670 134.953 140.645 5.692 V
 OAD 251.805 251.469 267.974 16.505 V
Overhead 436  361 375 14 V
 Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0 0 46 46 V
Totaal baten  376.911 386.783 409.040 22.258 V
Onttrekkingen aan reserves 14.566 95.314 88.723 -6.590 N
Gerealiseerd resultaat 391.477 482.096 497.764 15.667 V

Onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Onttrekkingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

Primitieve
begroting

Begroting
na wijziging
Rekening Verschil begroting
na wijziging
en rekening
V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie 5.036 5.098 3.937 -1.161 N
2. Samen leven en ondersteunen  0 0  0 0  
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 376 343 728 385 V
4. Vrije tijd 2.703 139 66 -72 N
5. Veiligheid 0 0 0 0  
6. Dienstverlening en participatie 0 0 0 0  
7. Inrichting van de stad 4.619 9.939 8.562 -1.376 N
 OAD 1.720 79.683 75.337 -4.345 N
Overhead 112  112 92 -20 N
 Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0 0 0 0  
Totaal onttrekkingen  14.566 95.314 88.723 -6.590 N
Toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves

Omschrijving
Primitieve
begroting
Begroting
na wijziging
Rekening Verschil begroting
na wijziging
en rekening
V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie -1.947 -1.947 -1.647 300 V
2. Samen leven en ondersteunen  0 0  0 0  
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -86 0 -1.715 -1.715 N
4. Vrije tijd -2.069 0 0 0  
5. Veiligheid 0 0 0 0  
6. Dienstverlening en participatie 0 0 0 0  
7. Inrichting van de stad -5.361 -10.572 -13.517 -2.944 N
 OAD -495 -67.949 -68.011 -62 N
Overhead -290  -290 -290 0  
 Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0 0 0 0  
Totaal toevoegingen  -10.249 -80.758 -85.180 -4.422 N