Feiten en cijfers

Cijfers voor de jaarrekening 2021

  Meest recent Vorig jaar
Inwoners Zoetermeer (1) Per 1-1-2022 Per 1-1-2021
     •     Aantal inwoners 125.749 125.274
     •     Aantal woningen (2) 56.671 56.425
     •     Gemiddeld aantal personen per woning 2,22 2,22
     •     Oppervlakte gemeente (in ha) 3.705 3.705

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Werkgelegenheid Zoetermeer (3) Per 1-1-2021 Per 1-1-2020
     •     Aantal bedrijven 9.957 9.659
     •     Aantal arbeidsplaatsen 53.142 52.592
     •     Waarvan aantal banen ICT-sector (4) 3.539 3.510

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Beroepsbevolking Zoetermeer (5) Per 1-1-2022 Per 1-1-2021
     •     Beroepsbevolking (aantal personen) 67.243* 67.600*

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Werkloosheid Zoetermeer Per 1-8-2021 Per 1-8-2020
     •     Aantal geregistreerde werkzoekenden (6) 6.032 6.489
     •     Werkloosheidspercentage (7)    4,2%


(1)  Bron: BRP 1-1-2022.
(2)  Bron: BAG 31-12-2021.
(3)  Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. De peildatum van de meest recente gegevens in dit register is 1-1-2021. Het weergegeven aantal betreft het aantal vestigingen. De aantallen zijn voorlopig en onder voorbehoud van registratie-/ systeemfouten.
(4)  Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. Totaal aantal arbeidsplaatsen in SBI-bedrijfsklasse 62 (“Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie”).
(5)  Bronnen: BRP en CBS Statline. De beroepsbevolking volgens de ILO-definitie bestaat uit de werkzame plus de werkloze 15- t/m 74-jarigen.
        * Dit is een schatting, berekend als het aantal 15- tot 75-jarigen in Zoetermeer, vermenigvuldigd met 71,12%.
           Dit percentage is het aandeel van de beroepsbevolking in Nederland t.o.v. alle 15- tot 75-jarigen in Nederland (in 2021Q2).
(6)  Het gaat om het aantal geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband. Bron: UWV.
(7)  Bron: CBS Statline. Het werkloosheidscijfer over eind 2021 was begin februari 2022 nog niet bekend.