Rekening in één oogopslag

Uitgaven en inkomsten 2022 gemeente Zoetermeer

Grafiek verdeling inkomsten    Grafiek woonlasten

Grafiek kosten zorg    Grafiek Weerstandscapaciteit

Grafiek belastingcapaciteit    Grafiek kengetal grondexploitatie

Grafiek Solvabiliteitsratio    Grafiek structurele exploitatieruimte

Grafiek schuldquote