Het overzicht van baten en lasten

Samenvattend

Terug naar navigatie - Samenvattend
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -405.153 -437.826 -425.916 11.910
Baten 403.758 413.410 449.657 36.248
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.394 -24.416 23.741 48.158
Toevoegingen -14.051 -35.550 -52.362 -16.811
Onttrekkingen 14.482 57.301 58.882 1.582
Mutaties reserves 431 21.750 6.521 -15.230

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten
Bedragen x €1.000
Lasten Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -110.047 -119.805 -118.085 1.720
2. Samen leven en ondersteunen -112.881 -121.267 -115.681 5.586
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -53.425 -58.137 -61.062 -2.925
4. Vrije tijd -25.751 -27.122 -27.808 -687
5. Veiligheid -16.130 -17.199 -17.268 -68
6. Dienstverlening en participatie -15.879 -16.509 -15.781 729
7. Inrichting van de stad -23.677 -29.564 -22.717 6.848
Overzicht overhead -40.958 -43.212 -42.106 1.106
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -5.010 -3.614 -2.987 628
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -1.395 -1.395 -2.422 -1.027

Baten

Terug naar navigatie - Baten
Bedragen x €1.000
Baten Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 60.227 62.826 60.470 -2.356
2. Samen leven en ondersteunen 1.387 4.457 9.562 5.106
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 28.422 29.805 30.445 641
4. Vrije tijd 9.060 9.593 9.179 -414
5. Veiligheid 209 780 922 142
6. Dienstverlening en participatie 8.163 8.220 6.265 -1.955
7. Inrichting van de stad 29.294 28.675 22.173 -6.502
Overzicht overhead 238 1.137 764 -373
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 266.759 267.917 309.756 41.839
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0 0 120 120

Toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Toevoegingen Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -2.335 -1.891 -1.891 0
2. Samen leven en ondersteunen 0 0 0 0
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0 -7.500 -9.139 -1.639
4. Vrije tijd -100 -550 -550 0
5. Veiligheid 0 0 0 0
7. Inrichting van de stad -9.948 -9.002 -5.802 3.200
Overzicht overhead -290 -290 -290 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -1.378 -16.318 -34.691 -18.373

Onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Onttrekkingen Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.493 4.482 3.065 -1.417
2. Samen leven en ondersteunen 0 1.449 69 -1.380
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 3.343 12.833 7.927 -4.906
4. Vrije tijd 1.168 2.269 774 -1.495
5. Veiligheid 0 300 300 0
7. Inrichting van de stad 1.425 6.593 4.253 -2.340
Overzicht overhead 112 252 92 -160
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4.941 29.122 42.402 13.280