Feiten en cijfers

Cijfers voor de jaarrekening 2022

  Meest recent Vorig jaar
Inwoners Zoetermeer (1) Per 1-1-2023 Per 1-1-2022
     •     Aantal inwoners 127.031 125.749
     •     Aantal woningen (2) 56.995 56.671
     •     Gemiddeld aantal personen per woning 2,23 2,22
     •     Oppervlakte gemeente (in ha) 3.705 3.705

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Werkgelegenheid Zoetermeer (3) Per 1-1-2022 Per 1-1-2021
     •     Aantal bedrijven 10.422 9.889
     •     Aantal arbeidsplaatsen 54.419 53.698
     •     Waarvan aantal banen ICT-sector (4) 2.569 2.536

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Beroepsbevolking Zoetermeer (5) Per 1-1-2023 Per 1-1-2022
     •     Beroepsbevolking (aantal personen) 70.291 (1) 69.248 (2)

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Werkloosheid Zoetermeer Per 1-8-2022 Per 1-8-2021
     •     Aantal geregistreerde werkzoekenden (6) 5.675 6.032
     •     Werkloosheidspercentage (7)    4,9%
 1. Bron: BRP 1-1-2023.
 2. Bron: BAG 31-12-2022.
 3. Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden 2000-2022. De peildatum van de meest recente gegevens in dit register is 1-1-2022. Het weergegeven aantal betreft het aantal vestigingen. De aantallen zijn voorlopig en onder voorbehoud van registratie-/ systeemfouten.
 4. Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden 2000-2022. Totaal aantal arbeidsplaatsen in SBI-bedrijfsklasse 62 (“Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie”).
 5. Bronnen: BRP en CBS Statline. De beroepsbevolking volgens de ILO-definitie bestaat uit de werkzame plus de werkloze 15- t/m 74-jarigen.
  1. Dit is een schatting, berekend als het aantal 15- tot 75-jarigen in Zoetermeer, vermenigvuldigd met 74,14%. 74,14% is het aandeel van de beroepsbevolking in heel Nederland t.o.v. alle 15- tot 75-jarigen in Nederland (in 2022Q1). Het CBS berekent zelf weliswaar ook de beroepsbevolking van Zoetermeer, maar die cijfers zijn niet heel recent (het meest recente cijfer gaat over 2019).
  2. In de jaarrekening over 2021 stond dat de beroepsbevolking per 1-1-2022 uitkwam op 67.243. Dat aantal was gebaseerd op voorlopige beroepsbevolkingscijfers van het CBS. Inmiddels heeft het CBS de definitieve cijfers gepubliceerd, die hoger zijn dan de voorlopige cijfers. Het aantal van 69.248 is gebaseerd op de definitieve cijfers.
 6. Het gaat om het aantal geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband. Bron: UWV.
 7. Bron: CBS Statline. Het werkloosheidspercentage is het gemiddelde van een heel kalenderjaar. In 2021 was het werkloosheidspercentage in Zoetermeer 4,9%. Het werkloosheidspercentage over 2022 was eind januari 2023 nog niet bekend.