Bijlage 4 Gewaarborgde geldleningen

Geldnemer Doel van de geldlening Oorspronkelijk bedrag geldlening % waarvoor borg is verleend Restant bedrag geldlening per 31-12-2021 Aflossing 2021 (Her)financiering 2021 Restant bedrag geldlening per 31-12-2022 Jaar afloop garantstelling
Primair risico:
Woningcorporaties Gem.garantie 10.890.725 100% 10.890.725 10.890.725 2029
Gem.garantie 4.300.000 100% 4.300.000 4.300.000 2032
Gem.garantie 4.764.692 100% 4.764.692 4.764.692 2038
Gem.garantie 4.500.000 100% 4.500.000 4.500.000 2038
Gem.garantie 7.124.350 100% 7.124.350 7.124.350 2032
Gem.garantie 8.500.000 100% 8.500.000 8.500.000 2063
Gem.garantie 5.000.000 100% 5.000.000 5.000.000 2032
Gem.garantie 6.400.000 100% 6.400.000 6.400.000 2032
Gem.garantie 6.400.000 100% 6.400.000 6.400.000 2032
Gem.garantie 6.000.000 100% 6.000.000 6.000.000 2032
Gem.garantie 11.500.000 100% 11.500.000 11.500.000 2063
Gem.garantie 6.300.000 100% 6.300.000 6.300.000 2023
Gem.garantie 7.800.000 100% 7.800.000 7.800.000 2033
Gem.garantie 4.500.000 100% 4.500.000 4.500.000 2031
Gem.garantie 11.798.285 100% 11.798.285 11.798.285 0 2034
Gem.garantie 15.000.000 100% 15.000.000 15.000.000 2038
Gem.garantie 12.000.000 100% 12.000.000 12.000.000 2039
Gem.garantie 9.000.000 100% 9.000.000 9.000.000 2028
TOTAAL: 141.778.052 141.778.052 11.798.285 0 129.979.767
Zorgcentra/ gezondheidsinstellingen Gemeentegarantie 3.403.000 100% 850.838 85.084 765.754 2031
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 716.511 119.418 597.092 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 698.124 116.354 581.770 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 698.143 116.357 581.786 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 794.115 113.445 680.670 2028
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 794.115 113.445 680.670 2028
TOTAAL: 26.093.000 4.551.846 664.104 0 3.887.742
Sportverenigingen c.a. Gemeentegarantie 34.000 100% 21.444 1.623 19.821 2032
Gemeentegarantie 682.000 100% 521.120 22.728 498.392 2039
Gemeentegarantie 70.000 100% 32.433 17.713 14.720 2039
TOTAAL: 786.000 574.997 42.064 0 532.933
Overige instellingen Gemeentegarantie 549.000 100% 60.951 60.951 0 2022
Gemeentegarantie 100.000 100% 72.895 5.004 67.891 2036
Gemeentegarantie 900.000 100% 733.160 57.009 676.151 2033
TOTAAL: 1.549.000 867.006 122.964 0 744.042
Glasnet Gemeentegarantie 850.000 15% 473.524 85.004 388.520 2025
TOTAAL: 850.000 473.524 85.004 0 388.520
Secundair  risico:
Woningcorporaties Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2058
t/m 31/07/2021 Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2057
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2034
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2035
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2036
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2037
Achtervang 50.000.000 50% 50.000.000 50.000.000 2060
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 2058
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 2058
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 2058
Achtervang 100.000.000 50% 100.000.000 100.000.000 2060
Achtervang 6.000.000 50% 6.000.000 6.000.000 2025
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2053
Achtervang 10.000.000 50% 10.000.000 10.000.000 2049
Achtervang 12.000.000 50% 12.000.000 12.000.000 2035
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2040
Achtervang 10.000.000 50% 10.000.000 10.000.000 2040
Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2037
Achtervang 10.500.000 50% 10.500.000 10.500.000 2030
TOTAAL: 405.500.000 405.500.000 0 0 405.500.000
Woningcorporaties Vrijwaring WSW 2.936.746 50% 328.023 162.067 165.956 2023
t/m 31/07/2021 Vrijwaring WSW 20.619.773 50% 20.619.773 20.619.773 2029
Vrijwaring WSW 15.882.308 50% 13.613.406 13.613.406 2030
Vrijwaring WSW 3.153.773 50% 347.721 171.824 175.897 2023
Vrijwaring WSW 2.858.815 50% 1.382.695 98.595 1.284.100 2033
Vrijwaring WSW 7.941.154 50% 7.941.154 7.941.154 2036
Vrijwaring WSW 10.527.701 50% 10.527.701 10.527.701 2036
Vrijwaring WSW 1.019.070 50% 112.302 112.302 -0 2023
Vrijwaring WSW 1.160.070 50% 66.711 66.711 0 2022
Vrijwaring WSW 22.235.231 50% 15.140.602 522.222 14.618.380 2043
VrijwaringWSW 1.866.000 50% 208.462 102.995 105.467 2023
TOTAAL 90.200.641 70.288.551 1.236.716 69.051.835
Sportverenigingen Vrijwaring SWS 110.000 50% 26.950 2.750 24.200 2033
Vrijwaring SWS 170.000 50% 121.690 7.358 114.332 2039
Vrijwaring SWS 14.375 50% 8.623 8.623 0 2027
Vrijwaring SWS 14.375 50% 172.160 7.680 164.480
TOTAAL: 308.750 329.423 26.411 303.012
Woningcorporaties Achtervang 1.907.000 100,0% 1.907.000 1.907.000 2061
vanaf 01/08/2021 Achtervang 1.430.000 100,0% 1.430.000 323.000 1.753.000
Achtervang 23.693.000 1,6% 400.412 9.412 391.000
Achtervang 2.470.000 1,6% 41.743 743 41.000 2061
Achtervang 10.000.000 1,6% 169.000 4.000 165.000 2058
Achtervang 10.000.000 1,6% 169.000 4.000 165.000 2058
Achtervang 14.470.000 41,2% 6.030.517 210.483 6.241.000
Achtervang 5.782.000 41,2% 2.409.706 29.706 2.380.000 2061
Achtervang 15.000.000 41,2% 6.175.000 6.175.000 2060
Achtervang 15.000.000 41,2% 6.175.000 6.175.000 2027
Achtervang 12.500.000 41,2% 5.146.000 5.146.000 2037
Achtervang 9.000.000 41,2% 3.705.000 3.705.000 2034
Achtervang 10.000.000 41,2% 4.117.000 4.117.000 2026
Achtervang 2.000.000 41,2% 823.000 823.000 2027
Achtervang 3.630.000 41,2% 576.000 576.000 2030
Achtervang 3.630.000 41,2% 522.000 522.000 2029
Achtervang 20.000.000 41,2% 8.233.000 8.233.000 2049
Achtervang 10.000.000 41,2% 4.117.000 4.117.000 2032
Achtervang 12.500.000 41,2% 5.146.000 5.146.000 2038
Achtervang 9.929.000 1,5% 143.971 1.029 145.000
Achtervang 22.390.000 9,5% 2.135.000 2.135.000 2050
215.331.000 12.701.349 47.861 47.404.512 60.058.000
TOTAAL ALLE LENINGEN 882.396.443 637.064.748 14.023.409 47.404.512 670.445.851