Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Jaarverantwoording 2023
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Rekening in één oogopslag
    1. Blz. 5 Rekening in één oogopslag
   2. Blz. 6 Feiten en cijfers
    1. Blz. 7 Feiten en cijfers
   3. Blz. 8 Samenvattend resultaat
    1. Blz. 9 2023: Samen doen wat nodig is
    2. Blz. 10 Leeswijzer
    3. Blz. 11 Exploitatieresultaat
    4. Blz. 12 Toelichting exploitatieresultaat
    5. Blz. 13 Verschil tussen realisatie en begroting
    6. Blz. 14 Samenvatting verschillenverklaringen op hoofdlijnen per programma
    7. Blz. 15 Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort
    8. Blz. 16 Overzicht lasten per programma, baten per kostensoort taartdiagrammen
   4. Blz. 17 Jaarverslag
    1. Blz. 18 Programmaverantwoording
   5. Blz. 19 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 20 Doelenboom
    2. Blz. 21 Algemene doelstelling: Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee
    3. Blz. 22 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
    4. Blz. 23 Toelichting
    5. Blz. 24 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
    6. Blz. 25 Toelichting
    7. Blz. 26 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat
    8. Blz. 27 Toelichting
    9. Blz. 28 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
    10. Blz. 29 Toelichting
    11. Blz. 30 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
    12. Blz. 31 Toelichting
    13. Blz. 32 Toelichting
    14. Blz. 33 Toelichting
    15. Blz. 34 Toelichting
    16. Blz. 35 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
    17. Blz. 36 Toelichting
    18. Blz. 37 Toelichting
    19. Blz. 38 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    20. Blz. 39 Toelichting financiën
   6. Blz. 40 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 41 Doelenboom
    2. Blz. 42 Algemene doelstelling: Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
    3. Blz. 43 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
    4. Blz. 44 Toelichting
    5. Blz. 45 Toelichting
    6. Blz. 46 Toelichting
    7. Blz. 47 Toelichting
    8. Blz. 48 Toelichting
    9. Blz. 49 Toelichting
    10. Blz. 50 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
    11. Blz. 51 Toelichting
    12. Blz. 52 Toelichting
    13. Blz. 53 Toelichting
    14. Blz. 54 Toelichting
    15. Blz. 55 Toelichting
    16. Blz. 56 Toelichting
    17. Blz. 57 Toelichting
    18. Blz. 58 Toelichting
    19. Blz. 59 Toelichting
    20. Blz. 60 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
    21. Blz. 61 Toelichting
    22. Blz. 62 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    23. Blz. 63 Toelichting financiën
   7. Blz. 64 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 65 Doelenboom
    2. Blz. 66 Algemene doelstelling: Bevorderen van een duurzaam, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
    3. Blz. 67 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
    4. Blz. 68 Toelichting
    5. Blz. 69 Toelichting
    6. Blz. 70 Toelichting
    7. Blz. 71 Toelichting
    8. Blz. 72 Toelichting
    9. Blz. 73 Toelichting
    10. Blz. 74 Toelichting
    11. Blz. 75 Toelichting
    12. Blz. 76 Toelichting
    13. Blz. 77 Toelichting
    14. Blz. 78 Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
    15. Blz. 79 Toelichting
    16. Blz. 80 Toelichting
    17. Blz. 81 Toelichting
    18. Blz. 82 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    19. Blz. 83 Toelichting financiën
   8. Blz. 84 Programma 4 Vrije tijd
    1. Blz. 85 Doelenboom
    2. Blz. 86 Algemene doelstelling: Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen
    3. Blz. 87 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen
    4. Blz. 88 Toelichting
    5. Blz. 89 Toelichting
    6. Blz. 90 Toelichting
    7. Blz. 91 Toelichting
    8. Blz. 92 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
    9. Blz. 93 Toelichting
    10. Blz. 94 Toelichting
    11. Blz. 95 Toelichting
    12. Blz. 96 Toelichting
    13. Blz. 97 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    14. Blz. 98 Toelichting financiën
   9. Blz. 99 Programma 5 Veiligheid
    1. Blz. 100 Doelenboom
    2. Blz. 101 Algemene doelstelling: Veiligheid en leefbaarheid
    3. Blz. 102 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
    4. Blz. 103 Toelichting
    5. Blz. 104 Doelstelling 5.2 Bevorderen/ behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
    6. Blz. 105 Toelichting
    7. Blz. 106 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
    8. Blz. 107 Toelichting
    9. Blz. 108 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    10. Blz. 109 Toelichting financiën
   10. Blz. 110 Programma 6 Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 111 Doelenboom
    2. Blz. 112 Algemene doelstelling: Dienstbare gemeente
    3. Blz. 113 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
    4. Blz. 114 Toelichting
    5. Blz. 115 Toelichting
    6. Blz. 116 Toelichting
    7. Blz. 117 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
    8. Blz. 118 Toelichting
    9. Blz. 119 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    10. Blz. 120 Toelichting financiën
   11. Blz. 121 Programma 7 Inrichting van de stad
    1. Blz. 122 Doelenboom
    2. Blz. 123 Algemene doelstelling: Dynamische, functionele en mooie stad
    3. Blz. 124 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
    4. Blz. 125 Toelichting
    5. Blz. 126 Toelichting
    6. Blz. 127 Motie 2105-15: Aan het jaarverslag een overzicht van de Zoetermeerse woningen toevoegen met een indeling in categorieën
    7. Blz. 128 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
    8. Blz. 129 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
    9. Blz. 130 Toelichting
    10. Blz. 131 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
    11. Blz. 132 Toelichting
    12. Blz. 133 Toelichting
    13. Blz. 134 Toelichting
    14. Blz. 135 Toelichting
    15. Blz. 136 Doelstelling 7.5 Overige
    16. Blz. 137 Toelichting
    17. Blz. 138 Toelichting
    18. Blz. 139 Toelichting
    19. Blz. 140 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    20. Blz. 141 Toelichting financiën
   12. Blz. 142 Overhead
    1. Blz. 143 Algemene doelstelling
    2. Blz. 144 Toelichting
    3. Blz. 145 Toelichting
    4. Blz. 146 Indicatoren Overhead
    5. Blz. 147 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per onderdeel (inclusief reservemutaties)
    6. Blz. 148 Toelichting financiën
   13. Blz. 149 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 150 Inleiding
    2. Blz. 151 De algemene uitkering uit het Gemeentefonds
    3. Blz. 152 Belastingen
    4. Blz. 153 Overige algemene dekkingsmiddelen
    5. Blz. 154 Gerealiseerde baten, lasten en saldo
   14. Blz. 155 VPB
    1. Blz. 156 Algemene doelstelling
    2. Blz. 157 Ontwikkelingen
    3. Blz. 158 Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
    4. Blz. 159 Toelichting financiën
  3. Blz. 160 Paragrafen
   1. Blz. 161 Lokale heffingen
    1. Blz. 162 Inleiding
    2. Blz. 163 Gemeentelijke tarieven en heffingen
    3. Blz. 164 Lokale lastendruk
    4. Blz. 165 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen
   2. Blz. 166 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 167 Inleiding
    2. Blz. 168 Inleiding 2
    3. Blz. 169 Risico’s
    4. Blz. 170 Weerstandscapaciteit
    5. Blz. 171 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 172 Financiële kengetallen
    7. Blz. 173 EMU-saldo
   3. Blz. 174 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 175 Inleiding
    2. Blz. 176 Openbare ruimte
    3. Blz. 177 Toelichting Trendgrafiek Kosten Openbare Ruimte per inwoner (in euro)
    4. Blz. 178 Riolering
    5. Blz. 179 Ondergrondse inzamelmiddelen
    6. Blz. 180 Begraafplaatsen
    7. Blz. 181 Gebouwen
    8. Blz. 182 Beeldende kunstobjecten
   4. Blz. 183 Financiering
    1. Blz. 184 Inleiding
    2. Blz. 185 Belangrijke ontwikkelingen
    3. Blz. 186 Risicobeheer
    4. Blz. 187 Renteresultaat
   5. Blz. 188 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 189 Inleiding
    2. Blz. 190 Organisatieontwikkelingen
    3. Blz. 191 Informatiebeveiliging, privacy en informatievoorziening
    4. Blz. 192 Fraude en continuïteit
    5. Blz. 193 Rechtmatigheid
    6. Blz. 194 Begrotingsrechtmatigheid
    7. Blz. 195 Inkooprechtmatigheid
    8. Blz. 196 Rechtmatigheid ingekochte Jeugd (RTA en LTA) en WMO (BG en HH)
    9. Blz. 197 Overzicht uitvoering medebewindtaken
   6. Blz. 198 Wet open overheid
    1. Blz. 199 Uitvoering Wet open overheid (WOO)
   7. Blz. 200 Verbonden Partijen
    1. Blz. 201 Inleiding
    2. Blz. 202 Kadernota verbonden partijen
    3. Blz. 203 Belangrijke ontwikkelingen
    4. Blz. 204 Overzicht verbonden partijen
   8. Blz. 205 Grondbeleid
    1. Blz. 206 Inleiding
    2. Blz. 207 Financieel resultaat grondbedrijffunctie
    3. Blz. 208 Belangrijke ontwikkelingen
  4. Blz. 209 Jaarrekening
   1. Blz. 210 Het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 211 Samenvattend
    2. Blz. 212 Leeg
    3. Blz. 213 Lasten
    4. Blz. 214 Baten
    5. Blz. 215 Toevoegingen aan reserves
    6. Blz. 216 Onttrekkingen aan reserves
   2. Blz. 217 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 218 Exploitatieresultaat
    2. Blz. 219 Rechtmatigheid
     1. Blz. 220 Tabel rechtmatigheid lasten
     2. Blz. 221 Toelichting rechtmatigheid lasten
     3. Blz. 222 Tabel rechtmatigheid baten
     4. Blz. 223 Toelichting rechtmatigheid baten
     5. Blz. 224 Tabel rechtmatigheid reserve
     6. Blz. 225 Toelichting rechtmatigheid reserve
     7. Blz. 226 Tabel rechtmatigheid investeringskredieten
     8. Blz. 227 Toelichting rechtmatigheid investeringskredieten
     9. Blz. 228 Rechtmatigheidsverantwoording
      1. Blz. 229 Rechtmatigheidsverantwoording
     10. Blz. 230 Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma
      1. Blz. 231 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
       1. Blz. 232 Financieel overzicht Programma 1
        1. Blz. 233 Financieel overzicht
        2. Blz. 234 Financiële verschillen programma 1
       2. Blz. 235 Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
        1. Blz. 236 Verschillenverklaring
       3. Blz. 237 Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
        1. Blz. 238 Verschillenverklaring
       4. Blz. 239 Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat
        1. Blz. 240 Verschillenverklaring
       5. Blz. 241 Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
        1. Blz. 242 Verschillenverklaring
       6. Blz. 243 Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
        1. Blz. 244 Verschillenverklaring
       7. Blz. 245 Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
        1. Blz. 246 Verschillenverklaring
      2. Blz. 247 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
       1. Blz. 248 Financieel overzicht Programma 2
        1. Blz. 249 Financieel overzicht
        2. Blz. 250 Financiële verschillen programma 2
       2. Blz. 251 Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
        1. Blz. 252 Verschillenverklaring
       3. Blz. 253 Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
        1. Blz. 254 Verschillenverklaring
       4. Blz. 255 Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
        1. Blz. 256 Verschillenverklaring
      3. Blz. 257 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
       1. Blz. 258 Financieel overzicht Programma 3
        1. Blz. 259 Financieel overzicht
        2. Blz. 260 Financiële verschillen programma 3
       2. Blz. 261 Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
        1. Blz. 262 Verschillenverklaring
       3. Blz. 263 Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte
        1. Blz. 264 Verschillenverklaring
      4. Blz. 265 Programma 4 Vrije tijd
       1. Blz. 266 Financieel overzicht Programma 4
        1. Blz. 267 Financieel overzicht
        2. Blz. 268 Financiële verschillen programma 4
       2. Blz. 269 Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
        1. Blz. 270 Verschillenverklaring
       3. Blz. 271 Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
        1. Blz. 272 Verschillenverklaring
      5. Blz. 273 Programma 5 Veiligheid
       1. Blz. 274 Financieel overzicht Programma 5
        1. Blz. 275 Financieel overzicht
        2. Blz. 276 Financiële verschillen programma 5
       2. Blz. 277 Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
        1. Blz. 278 Verschillenverklaring
       3. Blz. 279 Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
        1. Blz. 280 Verschillenverklaring
       4. Blz. 281 Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
        1. Blz. 282 Verschillenverklaring
      6. Blz. 283 Programma 6 Dienstverlening en participatie
       1. Blz. 284 Financieel overzicht Programma 6
        1. Blz. 285 Financieel overzicht
        2. Blz. 286 Financiële verschillen programma 6
       2. Blz. 287 Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
        1. Blz. 288 Verschillenverklaring
       3. Blz. 289 Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
        1. Blz. 290 Verschillenverklaring
      7. Blz. 291 Programma 7 Inrichting van de stad
       1. Blz. 292 Financieel overzicht Programma 7
        1. Blz. 293 Financieel overzicht
        2. Blz. 294 Financiële verschillen programma 7
       2. Blz. 295 Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
        1. Blz. 296 Verschillenverklaring
       3. Blz. 297 Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
        1. Blz. 298 Verschillenverklaring
       4. Blz. 299 Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
        1. Blz. 300 Verschillenverklaring
       5. Blz. 301 Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
        1. Blz. 302 Verschillenverklaring
       6. Blz. 303 Doelstelling 7.5 Overige
        1. Blz. 304 Verschillenverklaring
      8. Blz. 305 Overhead
       1. Blz. 306 Financieel overzicht
       2. Blz. 307 Financiële verschillen Overhead
       3. Blz. 308 Verschillenverklaring
      9. Blz. 309 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
       1. Blz. 310 Financieel overzicht
       2. Blz. 311 Financiële verschillen Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
       3. Blz. 312 Verschillenverklaring
      10. Blz. 313 VPB
       1. Blz. 314 Financieel overzicht
       2. Blz. 315 Financiële verschillen VPB
       3. Blz. 316 Verschillenverklaring
     11. Blz. 317 Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien
      1. Blz. 318 Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien
     12. Blz. 319 Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
      1. Blz. 320 Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
     13. Blz. 321 Overzicht van de incidentele baten en lasten
      1. Blz. 322 Overzicht van de incidentele baten en lasten
      2. Blz. 323 Toelichting
      3. Blz. 324 Toelichting per programma
     14. Blz. 325 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
      1. Blz. 326 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
      2. Blz. 327 Toelichting
     15. Blz. 328 Overzicht van topinkomens
      1. Blz. 329 Overzicht van topinkomens
   3. Blz. 330 Balans
    1. Blz. 331 Balans
   4. Blz. 332 Toelichting op de balans
    1. Blz. 333 Activa
     1. Blz. 334 Vaste activa
      1. Blz. 335 Immateriële vaste activa
      2. Blz. 336 Materiële vaste activa
      3. Blz. 337 Investeringen met een economisch nut
      4. Blz. 338 Overige investeringen met een economisch nut
      5. Blz. 339 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
      6. Blz. 340 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
      7. Blz. 341 Financiële vaste activa
      8. Blz. 342 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
      9. Blz. 343 Overige langlopende geldleningen
     2. Blz. 344 Vlottende activa
      1. Blz. 345 Voorraden
      2. Blz. 346 Grond- en hulpstoffen
      3. Blz. 347 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
      4. Blz. 348 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
      5. Blz. 349 Vorderingen op openbare lichamen, Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen en met het Rijk (Schatkistbankieren)
      6. Blz. 350 Overige vorderingen
      7. Blz. 351 Liquide middelen
      8. Blz. 352 Overlopende activa
      9. Blz. 353 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
      10. Blz. 354 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
    2. Blz. 355 Passiva
     1. Blz. 356 Vaste passiva
      1. Blz. 357 Eigen Vermogen
      2. Blz. 358 Reserves, Gerealiseerd resultaat
      3. Blz. 359 Toelichting reserves
      4. Blz. 360 Exploitatieresultaat 2020
      5. Blz. 361 A1. Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf
      6. Blz. 362 A2. Reserve i.v.m. risico's Grondbedrijf
      7. Blz. 363 A3. Vrij inzetbare reserve
      8. Blz. 364 B1. Reserve Integraal Veiligheidsbeleid
      9. Blz. 365 B2. Reserve egalisatie investering schoolgebouwen
      10. Blz. 366 B3. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen
      11. Blz. 367 B4. Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte
      12. Blz. 368 B5. Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds
      13. Blz. 369 B6. Reserve algemeen dekkingsmiddel
      14. Blz. 370 B7. Brede bestemmingsreserve
      15. Blz. 371 B8. Reserve dekking kapitaallasten
      16. Blz. 372 B9. Rente-egalisatie reserve
      17. Blz. 373 B10. Reserve Investeringsfonds 2030
      18. Blz. 374 B11. Reserve EU-initiatieven
      19. Blz. 375 B12. Reserve risico's programma Entree
      20. Blz. 376 B13. Reserve fonds Zoetermeer 2040
      21. Blz. 377 B14. Reserve duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040
      22. Blz. 378 B15. Sociaal innovatiefonds
      23. Blz. 379 B16. Reserve Noodfonds
      24. Blz. 380 Voorzieningen
      25. Blz. 381 A1. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven
      26. Blz. 382 A2. Voorziening middelen derden riolering
      27. Blz. 383 A3. Voorziening middelen derden afval
      28. Blz. 384 B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen gemeente
      29. Blz. 385 B2. Voorziening groot onderhoud overige accommodaties
      30. Blz. 386 B3. Voorziening riolering
      31. Blz. 387 B4. Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers
      32. Blz. 388 C1. Voorziening wethouderspensioenen
      33. Blz. 389 C2. Voorziening nadelige complexen Grondbedrijf
      34. Blz. 390 C3. Voorziening pensioencompensatie zwembadmedewerkers
      35. Blz. 391 C4. Voorziening verplichtingen afgesloten grondexploitaties
      36. Blz. 392 C5. Voorziening Nelson Mandela brug
      37. Blz. 393 C6. Voorziening afwikkeling museum de Voorde
      38. Blz. 394 C7. Voorziening bovenwettelijk spaarverlof
      39. Blz. 395 C8. Voorziening Jeugdhulp plus
      40. Blz. 396 C9. Voorziening tunnelbak Europaweg (groot onderhoud)
      41. Blz. 397 C10. Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden
      42. Blz. 398 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
      43. Blz. 399 A. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
      44. Blz. 400 B. Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen
      45. Blz. 401 C. Waarborgsommen
     2. Blz. 402 Vlottende passiva
      1. Blz. 403 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
      2. Blz. 404 A. Overige kasgeldleningen, B. Banksaldi, C. Overige schulden
      3. Blz. 405 Overlopende passiva
      4. Blz. 406 A. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
      5. Blz. 407 B. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
      6. Blz. 408 C. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren
     3. Blz. 409 Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling
      1. Blz. 410 Gewaarborgde geldleningen
      2. Blz. 411 Woningcorporaties
     4. Blz. 412 Toelichting niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen
      1. Blz. 413 Toelichtingen
   5. Blz. 414 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 415 Inleiding
    2. Blz. 416 Waarderingsgrondslagen
   6. Blz. 417 Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 418 Gebeurtenissen
   7. Blz. 419 SiSa (Single information Single audit)
    1. Blz. 420 SiSa-formulier
   8. Blz. 421 Overzicht taakvelden
    1. Blz. 422 Overzicht taakvelden
    2. Blz. 423 Verdeling Taakvelden
  5. Blz. 424 Bijlagen
   1. Blz. 425 Bijlage 1 Afkortingen en begrippen
    1. Blz. 426 Lijst afkortingen
    2. Blz. 427 Begrippenlijst
   2. Blz. 428 Bijlage 2 Staat van de gemeente
    1. Blz. 429 Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2023
   3. Blz. 430 Bijlage 3 Verbonden partijen
    1. Blz. 431 BNG
    2. Blz. 432 Stedin
    3. Blz. 433 Dunea
    4. Blz. 434 GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
    5. Blz. 435 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
    6. Blz. 436 Veiligheidsregio Haaglanden
    7. Blz. 437 Omgevingsdienst Haaglanden
    8. Blz. 438 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
    9. Blz. 439 Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
    10. Blz. 440 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
    11. Blz. 441 Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW)
    12. Blz. 442 VNG
    13. Blz. 443 Stichting BusinessPark Haaglanden (BPH)
    14. Blz. 444 Vereniging De Brede Stroomversnelling
   4. Blz. 445 Bijlage 4 Gewaarborgde geldleningen
    1. Blz. 446 Gewaarborgde geldleningen
   5. Blz. 447 Bijlage 5 Verplichte indicatoren
    1. Blz. 448 Verplichte indicatoren
   6. Blz. 449 Bijlage College producten, kosten en prestatie
    1. Blz. 450 Inleiding Bijlage college
     1. Blz. 451 Inleiding
    2. Blz. 452 Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 453 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 454 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
     3. Blz. 455 Toelichting
     4. Blz. 456 Toelichting
     5. Blz. 457 Toelichting
     6. Blz. 458 Toelichting
     7. Blz. 459 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
     8. Blz. 460 Toelichting
     9. Blz. 461 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
     10. Blz. 462 Toelichting
     11. Blz. 463 Toelichting
     12. Blz. 464 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
     13. Blz. 465 Toelichting
     14. Blz. 466 Toelichting
     15. Blz. 467 Toelichting
     16. Blz. 468 Toelichting
     17. Blz. 469 Toelichting
     18. Blz. 470 Toelichting
     19. Blz. 471 Toelichting
     20. Blz. 472 Toelichting
     21. Blz. 473 Toelichting
     22. Blz. 474 Toelichting
    3. Blz. 475 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
     1. Blz. 476 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 477 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
     3. Blz. 478 Toelichting
     4. Blz. 479 Toelichting
     5. Blz. 480 Toelichting
     6. Blz. 481 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
     7. Blz. 482 Toelichting
     8. Blz. 483 Toelichting
     9. Blz. 484 Toelichting
     10. Blz. 485 Toelichting
     11. Blz. 486 Toelichting
     12. Blz. 487 Toelichting
     13. Blz. 488 Toelichting
     14. Blz. 489 Toelichting
     15. Blz. 490 Toelichting
     16. Blz. 491 Toelichting
    4. Blz. 492 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
     1. Blz. 493 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 494 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
     3. Blz. 495 Toelichting
     4. Blz. 496 Toelichting
     5. Blz. 497 Toelichting
     6. Blz. 498 Toelichting
     7. Blz. 499 Toelichting
     8. Blz. 500 Toelichting
     9. Blz. 501 Toelichting
     10. Blz. 502 Toelichting
     11. Blz. 503 Toelichting
     12. Blz. 504 Toelichting
     13. Blz. 505 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte
     14. Blz. 506 Toelichting
     15. Blz. 507 Toelichting
     16. Blz. 508 Toelichting
     17. Blz. 509 Toelichting
    5. Blz. 510 Programma 4 Vrije tijd
     1. Blz. 511 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 512 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
     3. Blz. 513 Toelichting
     4. Blz. 514 Toelichting
     5. Blz. 515 Toelichting
     6. Blz. 516 Toelichting
     7. Blz. 517 Waardering Museum De Voorde (Realisatie 2023)
     8. Blz. 518 Toelichting
     9. Blz. 519 Toelichting
     10. Blz. 520 Toelichting
     11. Blz. 521 Toelichting
     12. Blz. 522 Toelichting
     13. Blz. 523 Toelichting
     14. Blz. 524 4.2 Bevorderen levendige stad
     15. Blz. 525 Toelichting
     16. Blz. 526 Toelichting
     17. Blz. 527 Toelichting
     18. Blz. 528 Toelichting
     19. Blz. 529 Toelichting
     20. Blz. 530 Toelichting
     21. Blz. 531 Aantal bezoekers Museum De Voorde (Realisatie 2023)
     22. Blz. 532 Toelichting
     23. Blz. 533 Toelichting
     24. Blz. 534 Toelichting
     25. Blz. 535 Toelichting
     26. Blz. 536 Toelichting
     27. Blz. 537 Toelichting
     28. Blz. 538 Toelichting
     29. Blz. 539 Toelichting
    6. Blz. 540 Programma 5 Veiligheid
     1. Blz. 541 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 542 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
     3. Blz. 543 Toelichting
     4. Blz. 544 Toelichting
     5. Blz. 545 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
     6. Blz. 546 Toelichting
     7. Blz. 547 5.3 Behouden veiligheid in de stad
     8. Blz. 548 Toelichting
     9. Blz. 549 Toelichting
     10. Blz. 550 Toelichting
     11. Blz. 551 Toelichting
     12. Blz. 552 Toelichting
     13. Blz. 553 Toelichting
     14. Blz. 554 Toelichting
    7. Blz. 555 Programma 6 Dienstverlening en participatie
     1. Blz. 556 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 557 6.1 Continueren klanttevredenheid
     3. Blz. 558 Toelichting
     4. Blz. 559 Toelichting
     5. Blz. 560 Toelichting
     6. Blz. 561 Toelichting
     7. Blz. 562 Toelichting
     8. Blz. 563 Toelichting
     9. Blz. 564 Toelichting
     10. Blz. 565 Toelichting
    8. Blz. 566 Programma 7 Inrichting van de stad
     1. Blz. 567 Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
     2. Blz. 568 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
     3. Blz. 569 Toelichting
     4. Blz. 570 7.5 Overige
     5. Blz. 571 Toelichting
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap