Bijlage 4 Gewaarborgde geldleningen

Geldnemer Doel van de geldlening Oorspronkelijk bedrag geldlening % waarvoor borg is verleend Restant bedrag geldlening per 31-12-2022 Aflossing 2023 (Her)financiering 2023 Restant bedrag geldlening per 31-12-2023 Jaar afloop garantstelling
Primair risico:
Woningcorporaties Gemeentegarantie 10.890.725 100% 10.890.725 10.890.725 2029
Gemeentegarantie 4.300.000 100% 4.300.000 4.300.000 2032
Gemeentegarantie 4.764.692 100% 4.764.692 4.764.692 2038
Gemeentegarantie 4.500.000 100% 4.500.000 4.500.000 2038
Gemeentegarantie 7.124.350 100% 7.124.350 7.124.350 2032
Gemeentegarantie 8.500.000 100% 8.500.000 8.500.000 2063
Gemeentegarantie 5.000.000 100% 5.000.000 5.000.000 2032
Gemeentegarantie 6.400.000 100% 6.400.000 6.400.000 2032
Gemeentegarantie 6.400.000 100% 6.400.000 6.400.000 2032
Gemeentegarantie 6.000.000 100% 6.000.000 6.000.000 2032
Gemeentegarantie 11.500.000 100% 11.500.000 11.500.000 2063
Gemeentegarantie 6.300.000 100% 6.300.000 6.300.000 0 2023
Gemeentegarantie 7.800.000 100% 7.800.000 7.800.000 2033
Gemeentegarantie 4.500.000 100% 4.500.000 4.500.000 2031
Gemeentegarantie 15.000.000 100% 15.000.000 15.000.000 2038
Gemeentegarantie 12.000.000 100% 12.000.000 12.000.000 2039
Gemeentegarantie 9.000.000 100% 9.000.000 9.000.000 2028
Gemeentegarantie 6.300.000 100% 0 6.300.000 6.300.000 2031
subtotaal: 136.279.767 129.979.767 6.300.000 6.300.000 129.979.767
Zorgcentra/ gezondheidsinstellingen Gemeentegarantie 3.403.000 100% 765.754 85.084 680.670 2031
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 597.092 119.418 477.674 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 581.770 116.354 465.416 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 581.786 116.357 465.429 2027
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 680.670 113.445 567.225 2028
Gemeentegarantie 4.538.000 100% 680.670 113.445 567.225 2028
subtotaal: 26.093.000 3.887.742 664.103 0 3.223.639
Sportverenigingen c.a. Gemeentegarantie 34.000 100% 19.821 1.582 18.239 2032
Gemeentegarantie 682.000 100% 498.392 22.728 475.664 2039
Gemeentegarantie 70.000 100% 14.720 3.912 10.808 2039
subtotaal: 786.000 532.933 28.222 0 504.711
Overige instellingen Gemeentegarantie 100.000 100% 67.891 5.004 62.887 2036
Gemeentegarantie 900.000 100% 676.151 676.151 0 2033
subtotaal: 1.000.000 744.042 681.155 0 62.887
Glasnet Gemeentegarantie 850.000 15% 388.520 85.004 303.516 2025
subtotaal: 850.000 388.520 85.004 0 303.516
Totaal primair risico 165.008.767 135.533.004 7.758.484 6.300.000 134.074.520
Secundair  risico:
Woningcorporaties Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2058
t/m 31/07/2021 Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2057
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2034
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 2035
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2036
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2037
Achtervang 50.000.000 50% 50.000.000 25.000.000 25.000.000 2060
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 0 2058
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 0 2058
Achtervang 25.000.000 50% 25.000.000 25.000.000 2058
Achtervang 100.000.000 50% 100.000.000 100.000.000 2060
Achtervang 6.000.000 50% 6.000.000 6.000.000 2025
Achtervang 20.000.000 50% 20.000.000 20.000.000 - 2053
Achtervang 10.000.000 50% 10.000.000 10.000.000 2049
Achtervang 12.000.000 50% 12.000.000 12.000.000 2035
Achtervang 9.000.000 50% 9.000.000 9.000.000 2040
Achtervang 10.000.000 50% 10.000.000 10.000.000 2040
Achtervang 15.000.000 50% 15.000.000 15.000.000 2037
Achtervang 10.500.000 50% 10.500.000 10.500.000 2030
Achtervang 18.609.825 50% 0 18.609.825 18.609.825 2032
Achtervang 15.000.000 50% 0 15.000.000 15.000.000 2029
Achtervang 100.000.000 50% - 100.000.000 100.000.000 2061
Achtervang 100.000.000 50% - 100.000.000 100.000.000 2061
Achtervang 32.478.556 50% - 32.478.556 32.478.556 2036
Achtervang 32.475.548 50% - 32.475.548 32.475.548 2037
Achtervang 9.500.000 50% 0 9.500.000 9.500.000 2061
subtotaal: 713.563.929 405.500.000 95.000.000 308.063.929 618.563.929
Woningcorporaties Vrijwaring WSW 2.936.746 50% 165.956 165.956 0 2023
t/m 31/07/2021 Vrijwaring WSW 20.619.773 50% 20.619.773 20.619.773 2029
Vrijwaring WSW 15.882.308 50% 13.613.406 13.613.406 2030
Vrijwaring WSW 3.153.773 50% 175.897 175.897 0 2023
Vrijwaring WSW 2.858.815 50% 1.284.100 101.347 1.182.754 2033
Vrijwaring WSW 7.941.154 50% 7.941.154 7.941.154 2036
Vrijwaring WSW 10.527.701 50% 10.527.701 10.527.701 2036
Vrijwaring WSW 22.235.231 50% 14.618.380 14.618.380 0 2043
VrijwaringWSW 1.866.000 50% 105.467 105.467 0 2023
subtotaal: 88.021.501 69.051.835 15.167.047 53.884.788
Sportverenigingen Vrijwaring SWS 110.000 50% 24.200 24.200 0 2033
Vrijwaring SWS 170.000 50% 114.332 29.076 85.256 2039
Vrijwaring SWS 14.375 50% 0 0 2027
Vrijwaring SWS 14.375 50% 164.480 7.680 156.800
subtotaal: 308.750 303.012 60.956 242.056
Woningcorporaties Achtervang 1.907.000 100,0% 1.907.000 1.907.000 2061
vanaf 01/08/2021 Achtervang 1.430.000 100,0% 1.753.000 1.753.000 **
Achtervang 23.693.000 1,7% 391.000 1.000 392.000 **
Achtervang 2.470.000 1,7% 41.000 1.000 42.000 2061
Achtervang 10.000.000 1,7% 165.000 4.000 169.000 2058
Achtervang 10.000.000 1,7% 165.000 4.000 169.000 2058
Achtervang 14.470.000 38,7% 6.241.000 380.000 6.621.000 **
Achtervang 5.782.000 38,7% 2.380.000 43.706 2.336.294 2061
Achtervang 15.000.000 38,7% 6.175.000 375.000 5.800.000 2060
Achtervang 15.000.000 38,7% 6.175.000 375.000 5.800.000 2027
Achtervang 12.500.000 38,7% 5.146.000 312.000 4.834.000 2037
Achtervang 15.000.000 38,7% 225.000 -225.000 2034
Achtervang 10.000.000 38,7% 250.000 -250.000 2026
Achtervang 25.000.000 38,7% 50.000 -50.000 2027
Achtervang 15.000.000 38,7% 101.000 -101.000 2030
Achtervang 20.000.000 38,7% 100.000 -100.000 2029
Achtervang 9.000.000 38,7% 3.705.000 499.000 3.206.000 2049
Achtervang 10.000.000 38,7% 4.117.000 250.000 3.867.000 2032
Achtervang 2.000.000 38,7% 823.000 312.000 511.000 2038
Achtervang 3.630.000 38,7% 576.000 5.800.000 6.376.000 2059
Achtervang 3.630.000 38,7% 522.000 3.867.000 4.389.000 2030
Achtervang 20.000.000 38,7% 8.233.000 9.667.000 17.900.000 2031
Achtervang 10.000.000 38,7% 4.117.000 5.800.000 9.917.000 2068
Achtervang 12.500.000 38,7% 5.146.000 7.734.000 12.880.000 2053
Achtervang 9.929.000 1,4% 145.000 5.000 140.000 **
Achtervang 1.000.000 1,4% 14.000 14.000 2034
Achtervang 7.000.000 1,4% 99.000 99.000 2044
Achtervang 10.000.000 1,4% 142.000 142.000 2073
Achtervang 7.000.000 1,4% 99.000 99.000 2052
Achtervang 3.750.000 1,4% 53.000 53.000 2033
Achtervang 22.390.000 9,5% 2.135.000 2.135.000 - 2050
subtotaal: 329.081.000 60.058.000 5.032.706 33.665.000 88.690.294
Totaal secundair risico 1.130.975.180 534.912.847 115.260.709 341.728.929 761.381.067
165.008.767 0 135.533.004 7.758.484 6.300.000 134.074.520
TOTAAL ALLE LENINGEN 1.295.983.947 670.445.851 123.019.193 348.028.929 895.455.587