Het overzicht van baten en lasten

Samenvattend

Terug naar navigatie - Samenvattend
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -441.718 -497.572 -483.644 13.928
Baten 433.478 487.709 479.867 -7.842
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.240 -9.863 -3.777 6.086
Toevoegingen -10.521 -49.485 -98.491 -49.006
Onttrekkingen 17.938 63.694 112.669 48.975
Mutaties reserves 7.418 14.209 14.178 -31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

Terug naar navigatie - Lasten
Bedragen x €1.000
Lasten primitieve begroting begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -116.635 -132.554 -133.801 -1.247
2. Samen leven en ondersteunen -116.766 -140.556 -137.073 3.483
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -59.609 -65.886 -62.207 3.679
4. Vrije tijd -29.645 -29.693 -30.358 -666
5. Veiligheid -18.775 -19.808 -19.401 407
6. Dienstverlening en participatie -16.869 -17.827 -18.378 -552
7. Inrichting van de stad -27.717 -36.918 -30.765 6.153
Overzicht overhead -47.629 -47.071 -47.156 -86
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -7.747 -6.933 -4.138 2.795
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -327 -327 -366 -39

Baten

Terug naar navigatie - Baten
Bedragen x €1.000
Baten primitieve begroting begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 65.073 64.965 66.747 1.782
2. Samen leven en ondersteunen 1.618 19.705 14.681 -5.025
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 29.919 33.606 33.006 -599
4. Vrije tijd 9.650 9.132 10.085 952
5. Veiligheid 891 899 990 91
6. Dienstverlening en participatie 7.414 5.841 6.006 164
7. Inrichting van de stad 24.234 33.939 23.052 -10.887
Overzicht overhead 1.300 98 247 149
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 293.380 319.522 324.824 5.301
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0 0 229 229

Toevoegingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Toevoegingen primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -1.708 -1.784 -1.784 0
2. Samen leven en ondersteunen 0 0 0 0
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0 -2.500 -3.918 -1.418
4. Vrije tijd 0 0 0 0
5. Veiligheid 0 0 0 0
6. Dienstverlening en participatie 0 0 0 0
7. Inrichting van de stad -4.529 -6.599 -3.039 3.560
Overzicht overhead -290 -290 -290 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -3.994 -38.313 -89.461 -51.148

Onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Onttrekkingen primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.111 3.707 3.201 -506
2. Samen leven en ondersteunen 900 549 568 19
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 4.981 6.050 4.356 -1.694
4. Vrije tijd 290 695 512 -182
5. Veiligheid 600 661 0 -661
6. Dienstverlening en participatie 0 0 0 0
7. Inrichting van de stad 3.743 5.003 6.418 1.415
Overzicht overhead 176 59 46 -14
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4.138 46.971 97.568 50.597