Feiten en cijfers

Cijfers voor de jaarrekening 2023

  Meest recent Vorig jaar
Inwoners Zoetermeer (1) Per 1-1-2024 Per 1-1-2023
     •     Aantal inwoners 128.451 127.031
     •     Aantal woningen (2) 57.654 56.995
     •     Gemiddeld aantal personen per woning 2,23 2,23
     •     Oppervlakte gemeente (in ha) 3.705 3.705

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Werkgelegenheid Zoetermeer (3) Per 1-1-2023 Per 1-1-2022
     •     Aantal bedrijven 11.035 10.405
     •     Aantal arbeidsplaatsen 54.910 54.226
     •     Waarvan aantal banen ICT-sector (4) 2.372 2.499

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Beroepsbevolking Zoetermeer (5) Per 1-1-2024 Per 1-1-2023
     •     Beroepsbevolking (aantal personen) 72.710 (5.1) 70.291

 

 

  Meest recent Vorig jaar
Werkloosheid Zoetermeer Per 1-8-2023 Per 1-8-2022
     •     Aantal geregistreerde werkzoekenden (6) 5.747 5.675
     •     Werkloosheidspercentage (7)   3,9%
  1. Bron: BRP 1-1-2024.
  2. Bron: BAG 31-12-2023.
  3. Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden 2000-2023. De peildatum van de meest recente gegevens in dit register is 1-1-2023. Het weergegeven aantal betreft het aantal vestigingen. De aantallen zijn voorlopig en onder voorbehoud van registratie-/ systeemfouten. Cijfers over voorgaande jaren kunnen met terugwerkende kracht zijn gewijzigd.
  4. Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden 2000-2023. Totaal aantal arbeidsplaatsen in SBI-bedrijfsklasse 62 (“Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie”). De aantallen van het voorgaande jaar kunnen met terugwerkende kracht zijn gecorrigeerd.
  5. Bronnen: BRP en CBS Statline. De beroepsbevolking volgens de ILO-definitie bestaat uit de werkzame plus de werkloze 15- t/m 74-jarigen.
    1. Dit is een schatting, berekend als het aantal 15- tot 75-jarigen in Zoetermeer, vermenigvuldigd met 75,99%. 75,99% is het aandeel van de beroepsbevolking in heel Nederland t.o.v. alle 15- tot 75-jarigen in Nederland (in 2023Q3). Het CBS berekent zelf weliswaar ook de beroepsbevolking van Zoetermeer, maar die cijfers zijn minder recent (het meest recente cijfer gaat over 2022).
  6. Het gaat om het aantal geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband. Bron: UWV.
  7. Bron: CBS Statline. Het werkloosheidspercentage is het gemiddelde van een heel kalenderjaar. In 2022 was het werkloosheidspercentage in Zoetermeer 3,9%. Het werkloosheidspercentage over 2023 was begin februari 2024 nog niet bekend.