Wet open overheid

In 2023 zijn 65 Woo-verzoeken om openbaarmaking van documenten ontvangen (de passieve openbaarmaking). Verzoeken worden (deels) toegekend, (deels) afgewezen als de informatie al openbaar is en soms omgezet naar een informatieverzoek van de indiener. Woo-besluiten worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.
De gemeente maakt op eigen initiatief besluiten en bestuurlijke stukken openbaar (de actieve openbaarmaking). Deze actieve openbaarmaking van de Woo voor verschillende onderwerpen is nog geen wettelijke verplichting. De gemeente volgt de berichtgeving van de Rijksoverheid en VNG.