Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2025
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Meicirculaire
    3. Blz. 6 Leeswijzer
    4. Blz. 7 Bijlagen
   2. Blz. 8 Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen
    1. Blz. 9 Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen
   3. Blz. 10 Financieel perspectief
    1. Blz. 11 Inleiding
    2. Blz. 12 Algemene financiële uitgangspunten
    3. Blz. 13 Financieel perspectief
    4. Blz. 14 Dekkingsplan
    5. Blz. 15 Ontwikkelingen reserves
    6. Blz. 16 Reserve Fonds Zoetermeer 2040
    7. Blz. 17 Reserve vrij inzetbaar
   4. Blz. 18 Toelichting per programma
    1. Blz. 19 Toelichting
   5. Blz. 20 Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 21 Doelenboom
    2. Blz. 22 Financiën
    3. Blz. 23 Toelichting financiën
    4. Blz. 24 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    5. Blz. 25 Technische begrotingswijzigingen
    6. Blz. 26 Risico’s
   6. Blz. 27 Programma 2. Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 28 Doelenboom
    2. Blz. 29 Financiën
    3. Blz. 30 Toelichting financiën
    4. Blz. 31 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    5. Blz. 32 Technische begrotingswijzigingen
    6. Blz. 33 Risico’s
   7. Blz. 34 Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 35 Doelenboom
    2. Blz. 36 Financiën
    3. Blz. 37 Toelichting financiën
    4. Blz. 38 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    5. Blz. 39 Technische begrotingswijzigingen
    6. Blz. 40 Risico’s
   8. Blz. 41 Programma 4. Vrije tijd
    1. Blz. 42 Doelenboom
    2. Blz. 43 Financiën
    3. Blz. 44 Toelichting financiën
    4. Blz. 45 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    5. Blz. 46 Technische begrotingswijzigingen
    6. Blz. 47 Risico’s
   9. Blz. 48 Programma 5. Veiligheid
    1. Blz. 49 Doelenboom
    2. Blz. 50 Financiën
    3. Blz. 51 Toelichting financiën
    4. Blz. 52 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    5. Blz. 53 Technische begrotingswijzigingen
    6. Blz. 54 Risico’s
   10. Blz. 55 Programma 6. Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 56 Doelenboom
    2. Blz. 57 Financiën
    3. Blz. 58 Toelichting financiën
    4. Blz. 59 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    5. Blz. 60 Technische begrotingswijzigingen
    6. Blz. 61 Risico’s
   11. Blz. 62 Programma 7. Inrichting van de stad
    1. Blz. 63 Doelenboom
    2. Blz. 64 Financiën
    3. Blz. 65 Toelichting financiën
    4. Blz. 66 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    5. Blz. 67 Technische begrotingswijzigingen
    6. Blz. 68 Risico’s
   12. Blz. 69 Overzicht Overhead
    1. Blz. 70 Financiën
    2. Blz. 71 Toelichting financiën
    3. Blz. 72 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    4. Blz. 73 Technische begrotingswijzigingen
    5. Blz. 74 Risico’s
   13. Blz. 75 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 76 Financiën
    2. Blz. 77 Toelichting financiën
    3. Blz. 78 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    4. Blz. 79 Technische begrotingswijzigingen
    5. Blz. 80 Risico’s
  2. Blz. 81 Bijlagen
   1. Blz. 82 Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging
    1. Blz. 83 Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging
   2. Blz. 84 Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2024
    1. Blz. 85 Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022
   3. Blz. 86 Bijlage 3. Resultaatbestemming jaarrekening 2023
    1. Blz. 87 Inleiding
    2. Blz. 88 Budgetoverhevelingen
    3. Blz. 89 Resultaatbestemmingsvoorstellen
    4. Blz. 90 Herfaseringen
    5. Blz. 91 Instandhouding kredieten
   4. Blz. 92 Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen
    1. Blz. 93 Nieuw beleid
    2. Blz. 94 Bestaand beleid
    3. Blz. 95 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    4. Blz. 96 Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk
    5. Blz. 97 Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk tekst
    6. Blz. 98 Coalitieakkoord Tijdelijke middelen 2022-2026
   5. Blz. 99 Bijlage 5. Monitoring evaluatie Pilots
    1. Blz. 100 Inleiding
    2. Blz. 101 Stedenbouwkundige buurtvisie
     1. Blz. 102 Naam Pilot
     2. Blz. 103 Korte omschrijving
     3. Blz. 104 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 105 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 106 Data
     6. Blz. 107 Uitkomst evaluatie
    3. Blz. 108 Flexwonen Ruimtebaan
     1. Blz. 109 Naam Pilot
     2. Blz. 110 Korte omschrijving
     3. Blz. 111 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 112 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 113 Data
     6. Blz. 114 Uitkomst evaluatie
    4. Blz. 115 Woonoverlast
     1. Blz. 116 Naam Pilot
     2. Blz. 117 Korte omschrijving
     3. Blz. 118 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 119 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 120 Data
     6. Blz. 121 Uitkomst evaluatie
    5. Blz. 122 Dealbreakers
     1. Blz. 123 Naam Pilot
     2. Blz. 124 Korte omschrijving
     3. Blz. 125 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 126 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 127 Data
     6. Blz. 128 Uitkomst evaluatie
    6. Blz. 129 IPTA
     1. Blz. 130 Naam Pilot
     2. Blz. 131 Korte omschrijving
     3. Blz. 132 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 133 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 134 Data
     6. Blz. 135 Uitkomst evaluatie
    7. Blz. 136 Positieve gezondheid en het huishouden
     1. Blz. 137 Naam Pilot
     2. Blz. 138 Korte omschrijving
     3. Blz. 139 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 140 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 141 Data
     6. Blz. 142 Uitkomst evaluatie
    8. Blz. 143 Vindplaats verborgen schulden
     1. Blz. 144 Naam Pilot
     2. Blz. 145 Korte omschrijving
     3. Blz. 146 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 147 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 148 Data
     6. Blz. 149 Uitkomst evaluatie
    9. Blz. 150 Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie
     1. Blz. 151 Naam Pilot
     2. Blz. 152 Korte omschrijving
     3. Blz. 153 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 154 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 155 Data
     6. Blz. 156 Uitkomst evaluatie
    10. Blz. 157 Pilot schoolontbijt
     1. Blz. 158 Naam Pilot
     2. Blz. 159 Korte omschrijving
     3. Blz. 160 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 161 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 162 Data
     6. Blz. 163 Uitkomst evaluatie
    11. Blz. 164 Stille studieruimtes
     1. Blz. 165 Naam Pilot
     2. Blz. 166 Korte omschrijving
     3. Blz. 167 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 168 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 169 Data
     6. Blz. 170 Uitkomst evaluatie
    12. Blz. 171 Jeugdhonk
     1. Blz. 172 Naam Pilot
     2. Blz. 173 Korte omschrijving
     3. Blz. 174 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 175 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 176 Data
     6. Blz. 177 Uitkomst evaluatie
    13. Blz. 178 RIO (re-integratie officier)
     1. Blz. 179 Naam Pilot
     2. Blz. 180 Korte omschrijving
     3. Blz. 181 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 182 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 183 Data
     6. Blz. 184 Uitkomst evaluatie
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap