Toelichting per programma

In de volgende hoofdstukken worden de gevolgen per programma toegelicht.