Sitemap

Perspectiefnota 2023 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Meicirculaire Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Bijlagen Blz. 7
Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen Blz. 8
Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen Blz. 9
Financieel perspectief Blz. 10
Inleiding Blz. 11
Algemene financiële uitgangspunten Blz. 12
Financieel perspectief Blz. 13
Dekkingsplan Blz. 14
Ontwikkelingen reserves Blz. 15
Reserve Investeringsfonds 2030 Blz. 16
Fonds Zoetermeer 2040 Blz. 17
Reserve vrij inzetbaar Blz. 18
Toelichting per programma Blz. 19
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Blz. 20
Doelenboom Blz. 21
Financiën Blz. 22
Toelichting financiën Blz. 23
Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1) Blz. 24
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 25
Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen Blz. 26
Risico’s Blz. 27
Programma 2. Samen leven en ondersteunen Blz. 28
Doelenboom Blz. 29
Financiën Blz. 30
Toelichting financiën Blz. 31
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 32
Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen Blz. 33
Risico’s Blz. 34
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 35
Doelenboom Blz. 36
Financiën Blz. 37
Toelichting financiën Blz. 38
Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1) Blz. 39
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 40
Afwijkingen investeringen en voorzieningen Blz. 41
Risico’s Blz. 42
Programma 4. Vrije tijd Blz. 43
Doelenboom Blz. 44
Financiën Blz. 45
Toelichting financiën Blz. 46
Risico’s Blz. 47
Programma 5. Veiligheid Blz. 48
Doelenboom Blz. 49
Financiën Blz. 50
Toelichting financiën Blz. 51
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 52
Risico’s Blz. 53
Programma 6. Dienstverlening en participatie Blz. 54
Doelenboom Blz. 55
Financiën Blz. 56
Toelichting financiën Blz. 57
Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1) Blz. 58
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 59
Risico’s Blz. 60
Programma 7. Inrichting van de stad Blz. 61
Doelenboom Blz. 62
Financiën Blz. 63
Toelichting financiën Blz. 64
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 65
Afwijkingen investeringen en voorzieningen Blz. 66
Risico’s Blz. 67
Overzicht Overhead Blz. 68
Financiën Blz. 69
Toelichting financiën Blz. 70
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 71
Technische begrotingswijzigingen Blz. 72
Risico’s Blz. 73
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 74
Financiën Blz. 75
Toelichting financiën Blz. 76
Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1) Blz. 77
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 78
Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen Blz. 79
Risico’s Blz. 80
Bijlagen Blz. 81
Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging Blz. 82
Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging Blz. 83
Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022 Blz. 84
Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022 Blz. 85
Bijlage 3. Resultaatbestemming jaarrekening 2021 Blz. 86
Inleiding Blz. 87
Budgetoverhevelingen Blz. 88
Resultaatbestemmingsvoorstellen Blz. 89
Herfaseringen Blz. 90
Instandhouding kredieten Blz. 91
Bijlage 4. Monitor Ombuigen en vernieuwen Blz. 92
Inleiding Blz. 93
De monitor Blz. 94
Bijlage 5. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen Blz. 95
Bijlage 6. Overzicht financiële ontwikkelingen bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 96
Covid-19 Blz. 97
Onvermijdelijke ontwikkelingen Blz. 98
Ombuigen en vernieuwen Blz. 99
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap