Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Meicirculaire
    3. Blz. 6 Leeswijzer
    4. Blz. 7 Bijlagen
   2. Blz. 8 Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen
    1. Blz. 9 Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen
   3. Blz. 10 Financieel perspectief
    1. Blz. 11 Inleiding
    2. Blz. 12 Algemene financiële uitgangspunten
    3. Blz. 13 Financieel perspectief
    4. Blz. 14 Dekkingsplan
    5. Blz. 15 Ontwikkelingen reserves
    6. Blz. 16 Reserve Investeringsfonds 2030
    7. Blz. 17 Fonds Zoetermeer 2040
    8. Blz. 18 Reserve vrij inzetbaar
   4. Blz. 19 Toelichting per programma
   5. Blz. 20 Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 21 Doelenboom
    2. Blz. 22 Financiën
    3. Blz. 23 Toelichting financiën
    4. Blz. 24 Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1)
    5. Blz. 25 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 26 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    7. Blz. 27 Risico’s
   6. Blz. 28 Programma 2. Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 29 Doelenboom
    2. Blz. 30 Financiën
    3. Blz. 31 Toelichting financiën
    4. Blz. 32 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 33 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    6. Blz. 34 Risico’s
   7. Blz. 35 Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 36 Doelenboom
    2. Blz. 37 Financiën
    3. Blz. 38 Toelichting financiën
    4. Blz. 39 Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1)
    5. Blz. 40 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 41 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    7. Blz. 42 Risico’s
   8. Blz. 43 Programma 4. Vrije tijd
    1. Blz. 44 Doelenboom
    2. Blz. 45 Financiën
    3. Blz. 46 Toelichting financiën
    4. Blz. 47 Risico’s
   9. Blz. 48 Programma 5. Veiligheid
    1. Blz. 49 Doelenboom
    2. Blz. 50 Financiën
    3. Blz. 51 Toelichting financiën
    4. Blz. 52 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 53 Risico’s
   10. Blz. 54 Programma 6. Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 55 Doelenboom
    2. Blz. 56 Financiën
    3. Blz. 57 Toelichting financiën
    4. Blz. 58 Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1)
    5. Blz. 59 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 60 Risico’s
   11. Blz. 61 Programma 7. Inrichting van de stad
    1. Blz. 62 Doelenboom
    2. Blz. 63 Financiën
    3. Blz. 64 Toelichting financiën
    4. Blz. 65 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 66 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    6. Blz. 67 Risico’s
   12. Blz. 68 Overzicht Overhead
    1. Blz. 69 Financiën
    2. Blz. 70 Toelichting financiën
    3. Blz. 71 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    4. Blz. 72 Technische begrotingswijzigingen
    5. Blz. 73 Risico’s
   13. Blz. 74 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 75 Financiën
    2. Blz. 76 Toelichting financiën
    3. Blz. 77 Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1)
    4. Blz. 78 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 79 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    6. Blz. 80 Risico’s
  2. Blz. 81 Bijlagen
   1. Blz. 82 Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging
    1. Blz. 83 Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging
   2. Blz. 84 Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022
    1. Blz. 85 Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022
   3. Blz. 86 Bijlage 3. Resultaatbestemming jaarrekening 2021
    1. Blz. 87 Inleiding
    2. Blz. 88 Budgetoverhevelingen
    3. Blz. 89 Resultaatbestemmingsvoorstellen
    4. Blz. 90 Herfaseringen
    5. Blz. 91 Instandhouding kredieten
   4. Blz. 92 Bijlage 4. Monitor Ombuigen en vernieuwen
    1. Blz. 93 Inleiding
    2. Blz. 94 De monitor
   5. Blz. 95 Bijlage 5. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen
    1. Blz. 96 Bijlage 6. Overzicht financiële ontwikkelingen bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen
    2. Blz. 97 Covid-19
    3. Blz. 98 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    4. Blz. 99 Ombuigen en vernieuwen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap