Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectiefnota 2024
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Meicirculaire
    3. Blz. 6 Leeswijzer
    4. Blz. 7 Bijlagen
   2. Blz. 8 Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen
    1. Blz. 9 Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen
   3. Blz. 10 Financieel perspectief
    1. Blz. 11 Inleiding
    2. Blz. 12 Algemene financiële uitgangspunten
    3. Blz. 13 Financieel perspectief
    4. Blz. 14 Dekkingsplan
    5. Blz. 15 Ontwikkelingen reserves
    6. Blz. 16 Reserve Investeringsfonds 2030
    7. Blz. 17 Fonds Zoetermeer 2040
    8. Blz. 18 Reserve vrij inzetbaar
   4. Blz. 19 Toelichting per programma
    1. Blz. 20 Toelichting
   5. Blz. 21 Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 22 Doelenboom
    2. Blz. 23 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 24 Financiën
    4. Blz. 25 Toelichting financiën
    5. Blz. 26 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 27 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
   6. Blz. 28 Programma 2. Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 29 Doelenboom
    2. Blz. 30 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 31 Financiën
    4. Blz. 32 Toelichting financiën
    5. Blz. 33 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 34 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    7. Blz. 35 Risico’s
   7. Blz. 36 Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 37 Doelenboom
    2. Blz. 38 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 39 Financiën
    4. Blz. 40 Toelichting financiën
    5. Blz. 41 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 42 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    7. Blz. 43 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    8. Blz. 44 Risico’s
   8. Blz. 45 Programma 4. Vrije tijd
    1. Blz. 46 Doelenboom
    2. Blz. 47 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 48 Financiën
    4. Blz. 49 Toelichting financiën
    5. Blz. 50 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 51 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    7. Blz. 52 Afwijkingen investeringen en voorzieningen
    8. Blz. 53 Technische begrotingswijzigingen
   9. Blz. 54 Programma 5. Veiligheid
    1. Blz. 55 Doelenboom
    2. Blz. 56 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 57 Financiën
    4. Blz. 58 Toelichting financiën
    5. Blz. 59 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 60 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
   10. Blz. 61 Programma 6. Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 62 Doelenboom
    2. Blz. 63 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 64 Financiën
    4. Blz. 65 Toelichting financiën
    5. Blz. 66 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 67 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    7. Blz. 68 Risico’s
   11. Blz. 69 Programma 7. Inrichting van de stad
    1. Blz. 70 Doelenboom
    2. Blz. 71 Beleidswijzigingen
    3. Blz. 72 Financiën
    4. Blz. 73 Toelichting financiën
    5. Blz. 74 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    6. Blz. 75 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
    7. Blz. 76 Technische begrotingswijzigingen
   12. Blz. 77 Overzicht Overhead
    1. Blz. 78 Beleidswijzigingen
    2. Blz. 79 Financiën
    3. Blz. 80 Toelichting financiën
    4. Blz. 81 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 82 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
   13. Blz. 83 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 84 Beleidswijzigingen
    2. Blz. 85 Financiën
    3. Blz. 86 Toelichting financiën
    4. Blz. 87 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 88 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen
  2. Blz. 89 Bijlagen
   1. Blz. 90 Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging
    1. Blz. 91 Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging
   2. Blz. 92 Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2023
    1. Blz. 93 Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022
   3. Blz. 94 Bijlage 3. Resultaatbestemming jaarrekening 2022
    1. Blz. 95 Inleiding
    2. Blz. 96 Budgetoverhevelingen
    3. Blz. 97 Resultaatbestemmingsvoorstellen
    4. Blz. 98 Herfaseringen
    5. Blz. 99 Instandhouding kredieten
   4. Blz. 100 Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen
    1. Blz. 101 Nieuw beleid
    2. Blz. 102 Bestaand beleid
    3. Blz. 103 Onvermijdelijke ontwikkelingen
    4. Blz. 104 Dekkingsplan
    5. Blz. 105 Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk
   5. Blz. 106 Bijlage 5. Monitor Ombuigen en vernieuwen
    1. Blz. 107 Aanleiding bezuinigingsmonitor
    2. Blz. 108 Bezuinigingsmonitor
    3. Blz. 109 Voorstel college
   6. Blz. 110 Bijlage 6. Monitoring evaluatie Pilots
    1. Blz. 111 Inleiding
    2. Blz. 112 Daklozenpunt
     1. Blz. 113 Naam Pilot
     2. Blz. 114 Korte omschrijving
     3. Blz. 115 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 116 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 117 Data
     6. Blz. 118 Uitkomst evaluatie
    3. Blz. 119 Afvalringen (doneerringen)
     1. Blz. 120 Naam Pilot
     2. Blz. 121 Korte omschrijving
     3. Blz. 122 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 123 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 124 Data
     6. Blz. 125 Uitkomst evaluatie
    4. Blz. 126 Stedenbouwkundige buurtvisie
     1. Blz. 127 Naam Pilot
     2. Blz. 128 Korte omschrijving
     3. Blz. 129 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 130 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 131 Data
     6. Blz. 132 Uitkomst evaluatie
    5. Blz. 133 Flexwonen Ruimtebaan
     1. Blz. 134 Naam Pilot
     2. Blz. 135 Korte omschrijving
     3. Blz. 136 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 137 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 138 Data
     6. Blz. 139 Uitkomst evaluatie
    6. Blz. 140 Woonoverlast
     1. Blz. 141 Naam Pilot
     2. Blz. 142 Korte omschrijving
     3. Blz. 143 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 144 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 145 Data
     6. Blz. 146 Uitkomst evaluatie
    7. Blz. 147 Dealbreakers
     1. Blz. 148 Naam Pilot
     2. Blz. 149 Korte omschrijving
     3. Blz. 150 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 151 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 152 Data
     6. Blz. 153 Uitkomst evaluatie
    8. Blz. 154 IPTA
     1. Blz. 155 Naam Pilot
     2. Blz. 156 Korte omschrijving
     3. Blz. 157 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 158 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 159 Data
     6. Blz. 160 Uitkomst evaluatie
    9. Blz. 161 Positieve gezondheid in het huishouden
     1. Blz. 162 Naam Pilot
     2. Blz. 163 Korte omschrijving
     3. Blz. 164 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 165 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 166 Data
     6. Blz. 167 Uitkomst evaluatie
    10. Blz. 168 Containertuintjes
     1. Blz. 169 Naam Pilot
     2. Blz. 170 Korte omschrijving
     3. Blz. 171 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 172 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 173 Data
     6. Blz. 174 Uitkomst evaluatie
    11. Blz. 175 Samenwonen op proef met uitkering
     1. Blz. 176 Naam Pilot
     2. Blz. 177 Korte omschrijving
     3. Blz. 178 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 179 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 180 Data
     6. Blz. 181 Uitkomst evaluatie
    12. Blz. 182 Vindplaats verborgen schulden
     1. Blz. 183 Naam Pilot
     2. Blz. 184 Korte omschrijving
     3. Blz. 185 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 186 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 187 Data
     6. Blz. 188 Uitkomst evaluatie
    13. Blz. 189 Resultaat gedreven inzet voor jeugd en gezinnen
     1. Blz. 190 Naam Pilot
     2. Blz. 191 Korte omschrijving
     3. Blz. 192 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 193 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 194 Data
     6. Blz. 195 Uitkomst evaluatie
    14. Blz. 196 Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie
     1. Blz. 197 Naam Pilot
     2. Blz. 198 Korte omschrijving
     3. Blz. 199 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 200 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 201 Data
     6. Blz. 202 Uitkomst evaluatie
    15. Blz. 203 Pilot schoolontbijt
     1. Blz. 204 Naam Pilot
     2. Blz. 205 Korte omschrijving
     3. Blz. 206 Programma/Portefeuillehouder
     4. Blz. 207 Doel/Beoogd resultaat
     5. Blz. 208 Data
     6. Blz. 209 Uitkomst evaluatie
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap