Sitemap

 1. Blz. 1 Tweede Tussenbericht 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financiële uitkomst op hoofdlijnen
   2. Blz. 6 Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 7 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 8 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 9 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   3. Blz. 10 Programma 2. Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 11 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 12 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 13 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   4. Blz. 14 Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 15 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 16 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 17 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
    4. Blz. 18 Technische begrotingswijziging
   5. Blz. 19 Programma 4. Vrije tijd
    1. Blz. 20 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 21 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 22 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   6. Blz. 23 Programma 5. Veiligheid
    1. Blz. 24 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 25 Financiële afwijkingen
   7. Blz. 26 Programma 6. Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 27 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 28 Financiële afwijkingen
   8. Blz. 29 Programma 7. Inrichting van de stad
    1. Blz. 30 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 31 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 32 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   9. Blz. 33 Overzicht Overhead
    1. Blz. 34 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 35 Financiële afwijkingen
   10. Blz. 36 Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 37 Toelichting per onderwerp
    2. Blz. 38 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 39 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
    4. Blz. 40 Technische begrotingswijziging
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap