Programma 5. Veiligheid

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Nieuwbouw Brandweerkazerne Abdissenbos
In overleg met Veiligheidsregio Haaglanden wordt in de komende periode een programma van eisen opgesteld voor de renovatie en verduurzaming van de brandweerkazerne Brusselstraat. Voor de gemaakte plankosten van € 0,7 mln. voor de locatie Abdissenbos wordt een voorziening gevormd in afwachting van de definitieve oplossing.  

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen
Nr. Doelstelling Onderwerp

Afwijking TB2 '23

Bedrag in € * 1000

Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 5.3 Nieuwbouw Brandweerkazerne Abdissenbos -700 Nadeel Eenmalig
Saldo programma 5 -700 Nadeel