Sitemap

 1. Blz. 1 Tweede Tussenbericht 2022
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financiële uitkomst op hoofdlijnen
    3. Blz. 6 Financiële afwijkingen Tweede Tussenbericht
    4. Blz. 7 Budgetoverhevelingen
   2. Blz. 8 Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 9 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 10 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 11 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 12 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   3. Blz. 13 Programma 2. Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 14 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 15 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 16 Toelichting per onderwerp
   4. Blz. 17 Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 18 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 19 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 20 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 21 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   5. Blz. 22 Programma 4. Vrije tijd
    1. Blz. 23 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 24 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 25 Toelichting per onderwerp
   6. Blz. 26 Programma 5. Veiligheid
    1. Blz. 27 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 28 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 29 Toelichting per onderwerp
   7. Blz. 30 Programma 6. Dienstverlening en participatie
    1. Blz. 31 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 32 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 33 Toelichting per onderwerp
   8. Blz. 34 Programma 7. Inrichting van de stad
    1. Blz. 35 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 36 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 37 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 38 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   9. Blz. 39 Overzicht Overhead
    1. Blz. 40 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 41 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 42 Toelichting per onderwerp
   10. Blz. 43 Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 44 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 45 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 46 Toelichting per onderwerp
   11. Blz. 47 Programmaoverstijgende onderwerpen
    1. Blz. 48 Personeel
    2. Blz. 49 Overzicht coronakosten
    3. Blz. 50 Prijsstijgingen
  2. Blz. 51 Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen
   1. Blz. 52 Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen
    1. Blz. 53 Inleiding
    2. Blz. 54 De monitor
    3. Blz. 55 Tabel 2 (excel)
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap