Sitemap

Tweede Tussenbericht 2022 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financiële uitkomst op hoofdlijnen Blz. 5
Financiële afwijkingen Tweede Tussenbericht Blz. 6
Budgetoverhevelingen Blz. 7
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Blz. 8
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 9
Financiële afwijkingen Blz. 10
Toelichting per onderwerp Blz. 11
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Blz. 12
Programma 2. Samen leven en ondersteunen Blz. 13
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 14
Financiële afwijkingen Blz. 15
Toelichting per onderwerp Blz. 16
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 17
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 18
Financiële afwijkingen Blz. 19
Toelichting per onderwerp Blz. 20
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Blz. 21
Programma 4. Vrije tijd Blz. 22
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 23
Financiële afwijkingen Blz. 24
Toelichting per onderwerp Blz. 25
Programma 5. Veiligheid Blz. 26
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 27
Financiële afwijkingen Blz. 28
Toelichting per onderwerp Blz. 29
Programma 6. Dienstverlening en participatie Blz. 30
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 31
Financiële afwijkingen Blz. 32
Toelichting per onderwerp Blz. 33
Programma 7. Inrichting van de stad Blz. 34
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 35
Financiële afwijkingen Blz. 36
Toelichting per onderwerp Blz. 37
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Blz. 38
Overzicht Overhead Blz. 39
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 40
Financiële afwijkingen Blz. 41
Toelichting per onderwerp Blz. 42
Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 43
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 44
Financiële afwijkingen Blz. 45
Toelichting per onderwerp Blz. 46
Programmaoverstijgende onderwerpen Blz. 47
Personeel Blz. 48
Overzicht coronakosten Blz. 49
Prijsstijgingen Blz. 50
Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen Blz. 51
Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen Blz. 52
Inleiding Blz. 53
De monitor Blz. 54
Tabel 2 (excel) Blz. 55
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap