Sitemap

Tweede Tussenbericht 2021 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financiële uitkomst op hoofdlijnen Blz. 5
Financiële afwijkingen Tweede Tussenbericht Blz. 6
Budgetoverhevelingen Blz. 7
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Blz. 8
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 9
Financiële afwijkingen Blz. 10
Toelichting per onderwerp Blz. 11
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Blz. 12
Programma 2. Samen leven en ondersteunen Blz. 13
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 14
Financiële afwijkingen Blz. 15
Toelichting per onderwerp Blz. 16
Technische begrotingswijzigingen Blz. 17
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 18
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 19
Financiële afwijkingen Blz. 20
Toelichting per onderwerp Blz. 21
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Blz. 22
Programma 4. Vrije tijd Blz. 23
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 24
Financiële afwijkingen Blz. 25
Toelichting per onderwerp Blz. 26
Technische begrotingswijzigingen Blz. 27
Programma 5. Veiligheid Blz. 28
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 29
Financiële afwijkingen Blz. 30
Toelichting per onderwerp Blz. 31
Technische begrotingswijzigingen Blz. 32
Programma 6. Dienstverlening en samenspraak Blz. 33
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 34
Financiële afwijkingen Blz. 35
Toelichting per onderwerp Blz. 36
Programma 7. Inrichting van de stad Blz. 37
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 38
Financiële afwijkingen Blz. 39
Toelichting per onderwerp Blz. 40
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Blz. 41
Programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (OAD) Blz. 42
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 43
Financiële afwijkingen Blz. 44
Toelichting per onderwerp Blz. 45
Technische begrotingswijzigingen Blz. 46
Programma Overzicht Overhead Blz. 47
Beleidsmatige afwijkingen Blz. 48
Financiële afwijkingen Blz. 49
Toelichting per onderwerp Blz. 50
Technische begrotingswijzigingen Blz. 51
Programmaoverstijgende onderwerpen Blz. 52
Risico's en gevolgen weerstandscapaciteit Blz. 53
Personeel Blz. 54
Rechtmatigheid Blz. 55
Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen Blz. 56
Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen Blz. 57
Inleiding Blz. 58
De monitor Blz. 59
Tabel 2 (excel) Blz. 60
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap