Sitemap

 1. Blz. 1 Tweede Tussenbericht 2021
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financiële uitkomst op hoofdlijnen
    3. Blz. 6 Financiële afwijkingen Tweede Tussenbericht
    4. Blz. 7 Budgetoverhevelingen
   2. Blz. 8 Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
    1. Blz. 9 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 10 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 11 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 12 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   3. Blz. 13 Programma 2. Samen leven en ondersteunen
    1. Blz. 14 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 15 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 16 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 17 Technische begrotingswijzigingen
   4. Blz. 18 Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
    1. Blz. 19 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 20 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 21 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 22 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   5. Blz. 23 Programma 4. Vrije tijd
    1. Blz. 24 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 25 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 26 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 27 Technische begrotingswijzigingen
   6. Blz. 28 Programma 5. Veiligheid
    1. Blz. 29 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 30 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 31 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 32 Technische begrotingswijzigingen
   7. Blz. 33 Programma 6. Dienstverlening en samenspraak
    1. Blz. 34 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 35 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 36 Toelichting per onderwerp
   8. Blz. 37 Programma 7. Inrichting van de stad
    1. Blz. 38 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 39 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 40 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 41 Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
   9. Blz. 42 Programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (OAD)
    1. Blz. 43 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 44 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 45 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 46 Technische begrotingswijzigingen
   10. Blz. 47 Programma Overzicht Overhead
    1. Blz. 48 Beleidsmatige afwijkingen
    2. Blz. 49 Financiële afwijkingen
    3. Blz. 50 Toelichting per onderwerp
    4. Blz. 51 Technische begrotingswijzigingen
   11. Blz. 52 Programmaoverstijgende onderwerpen
    1. Blz. 53 Risico's en gevolgen weerstandscapaciteit
    2. Blz. 54 Personeel
    3. Blz. 55 Rechtmatigheid
  2. Blz. 56 Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen
   1. Blz. 57 Bijlage 1 - Monitor ombuigen en vernieuwen
    1. Blz. 58 Inleiding
    2. Blz. 59 De monitor
    3. Blz. 60 Tabel 2 (excel)
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap