Programma 6. Dienstverlening en samenspraak

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen
Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB '21 Voordeel /Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 6.1 Personele kosten Publieksplein 220.000 Nadeel Eenmalig
2 6.1 Wabo en toezicht 550.000 Voordeel Eenmalig
3 6.1 Inkomsten bouwleges 300.000 Voordeel Eenmalig
4 6.1 Voorbereiding verkiezingen gemeenteraad 2022 110.000 Nadeel Eenmalig
Saldo 520.000 Voordeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
           
Saldo      
Saldo programma 6 520.000 Voordeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Personele kosten Publieksplein
Voor invulling van ziekteverzuim en vacatureruimte is extra personeel ingehuurd om achterstand in werkzaamheden te voorkomen en de dienstverlening voor de burgers te waarborgen. Hierdoor zal naar schatting een tekort ontstaan van circa € 220.000.

2. Wabo en toezicht
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden vergunningverleners, toezichthouders en juristen ingezet. In verband met de ongunstige marktomstandigheden bleek het niet mogelijk hier de juiste bemensing voor te organiseren. Op het totale formatiebudget van € 3,8 mln. wordt als gevolg van niet in te vullen vacatures een voordeel van € 700.000 verwacht. Dit is een stijging van € 550.000 ten opzichte van het eerste Tussenbericht.
Door de vacatures en de inzet om doorlooptijden in afhandeling wel te realiseren, is de werkdruk bij het proces van vergunningverlening heel erg hoog.

3. Inkomsten bouwleges
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges in rekening gebracht waarvoor in de begroting een raming van € 6,7 mln. is opgenomen. Ten tijde van het Eerste Tussenbericht werd een daling van het aantal aanvragen verwacht en daarmee een lagere opbrengst van € 600.000. Op basis van de huidige aanvraaggegevens is sprake van een weer licht stijgend aantal aanvragen, waardoor de eerder gemelde inkomstendaling € 300.000 lager uitvalt. De eindejaarsverwachting aan opbrengst leges bedraagt nu € 6,4 mln. 

4. Voorbereiding verkiezingen 2022
Op grond van de ervaringen met de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar starten voor de gemeenteraadverkiezingen 2022 vanaf september dit jaar al de nodige voorbereidingswerkzaamheden, waarbij we rekening houden met COVID maatregelen, zoals hygienemateriaal, toetsen op toegankelijkheid en inzet van projectmedewerkers. De extra kosten zijn voor een groot deel gecompenseerd door het Rijk. In hoeverre dat voor de volgende verkiezingen geldt is nu nog niet duidelijk. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een nadeel van € 110.000.