Sitemap

Programmabegroting 2022-2025 Blz. 1
Programmabegroting 2022-2025 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Begroting in één oogopslag Blz. 6
Begroting in één oogopslag Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Corona: een aardschok Blz. 9
Financieel perspectief op hoofdlijn Blz. 10
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Blz. 11
Doelenboom Blz. 12
Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Blz. 13
Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee Blz. 14
Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Blz. 15
Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Blz. 16
Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat Blz. 17
Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid Blz. 18
Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Blz. 19
Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Blz. 20
Indicatoren, trendgrafieken en financiën Blz. 21
Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Blz. 22
Toelichting Blz. 23
Financiën Blz. 24
Toelichting Financiën Blz. 25
Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Blz. 26
Toelichting Blz. 27
Financiën Blz. 28
Toelichting Financiën Blz. 29
Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat Blz. 30
Toelichting Blz. 31
Financiën Blz. 32
Toelichting Financiën Blz. 33
Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid Blz. 34
Toelichting Blz. 35
Financiën Blz. 36
Toelichting Financiën Blz. 37
Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Blz. 38
Toelichting Blz. 39
toelichting Blz. 40
toelichting Blz. 41
Financiën Blz. 42
Toelichting Financiën Blz. 43
Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Blz. 44
Financiën Blz. 45
Toelichting Financiën Blz. 46
Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Blz. 47
Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan 2 Blz. 48
Risico's Blz. 49
Beleidsperspectief Blz. 50
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 51
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 52
Waar staat je gemeente indicatoren Blz. 53
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Blz. 54
Doelenboom Blz. 55
Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Blz. 56
Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Blz. 57
Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Blz. 58
Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen Blz. 59
Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden Blz. 60
Indicatoren, trendgrafieken en financiën Blz. 61
Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Blz. 62
Toelichting Blz. 63
Financiën Blz. 64
Toelichting Financiën Blz. 65
Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen Blz. 66
Toelichting Blz. 67
Toelichting Blz. 68
Toelichting Blz. 69
toelichting Blz. 70
Toelichting Blz. 71
toelichting Blz. 72
Financiën Blz. 73
Toelichting Financiën Blz. 74
Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden Blz. 75
Toelichting Blz. 76
Financiën Blz. 77
Toelichting Financiën Blz. 78
Risico's Blz. 79
Beleidsperspectief Blz. 80
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 81
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 82
Waar staat je gemeente indicatoren Blz. 83
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 84
Doelenboom Blz. 85
Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Blz. 86
Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving Blz. 87
Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Blz. 88
Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Blz. 89
Indicatoren, trendgrafieken en financiën Blz. 90
Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Blz. 91
Toelichting Blz. 92
Toelichting Blz. 93
Toelichting Blz. 94
Financiën Blz. 95
Toelichting Financiën Blz. 96
Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Blz. 97
Toelichting Blz. 98
Toelichting Blz. 99
Financiën Blz. 100
Toelichting Financiën Blz. 101
Risico's Blz. 102
Beleidsperspectief Blz. 103
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 104
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 105
Waar staat je gemeente indicatoren Blz. 106
Programma 4 Vrije tijd Blz. 107
Doelenboom Blz. 108
Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Blz. 109
Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen Blz. 110
Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen Blz. 111
Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad Blz. 112
Indicatoren, trendgrafieken en financiën Blz. 113
Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen Blz. 114
Toelichting Blz. 115
Financiën Blz. 116
Toelichting Financiën Blz. 117
Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad Blz. 118
Toelichting Blz. 119
Toelichting indicatoren Blz. 120
Financien Blz. 121
Toelichting Financiën Blz. 122
Risico's Blz. 123
Beleidsperspectief Blz. 124
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 125
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 126
Waar staat je gemeente indicatoren Blz. 127
Programma 5 Veiligheid Blz. 128
Doelenboom Blz. 129
Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Blz. 130
Veiligheid en leefbaarheid Blz. 131
Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Blz. 132
Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blz. 133
Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad Blz. 134
Indicatoren, trendgrafieken en financiën Blz. 135
Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Blz. 136
Financiën Blz. 137
Toelichting Financiën Blz. 138
Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blz. 139
Toelichting Blz. 140
Financiën Blz. 141
Toelichting Financiën Blz. 142
Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad Blz. 143
Financiën Blz. 144
Toelichting Financiën Blz. 145
Risico's Blz. 146
Beleidsperspectief Blz. 147
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 148
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 149
Waar staat je gemeente indicatoren Blz. 150
Programma 6 Dienstverlening en participatie Blz. 151
Doelenboom Blz. 152
Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Blz. 153
Dienstbare gemeente Blz. 154
Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid Blz. 155
Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie Blz. 156
Indicatoren, trendgrafieken en financiën Blz. 157
Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid Blz. 158
Financiën Blz. 159
Toelichting Financiën Blz. 160
Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie Blz. 161
Financiën Blz. 162
Toelichting Financiën Blz. 163
Risico's Blz. 164
Beleidsperspectief Blz. 165
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 166
Amendementen voorjaarsdebat Blz. 167
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 168
Waar staat je gemeente indicatoren Blz. 169
Programma 7 Inrichting van de stad Blz. 170
Doelenboom Blz. 171
Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Blz. 172
Dynamische, functionele en mooie stad Blz. 173
Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Blz. 174
Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Blz. 175
Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte Blz. 176
Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid Blz. 177
Doelstelling 7.5 Overige Blz. 178
Indicatoren, trendgrafieken en financiën Blz. 179
Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Blz. 180
Toelichting Blz. 181
Financiën Blz. 182
Toelichting Financiën Blz. 183
Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Blz. 184
Toelichting Blz. 185
Financiën Blz. 186
Toelichting Financiën Blz. 187
Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte Blz. 188
Toelichting Blz. 189
Financiën Blz. 190
Toelichting Financiën Blz. 191
Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid Blz. 192
Toelichting indicatoren Blz. 193
Financiën Blz. 194
Toelichting Financiën Blz. 195
Doelstelling 7.5 Overige Blz. 196
Toelichting indicatoren Blz. 197
Financiën Blz. 198
Toelichting Financiën Blz. 199
Risico's Blz. 200
Beleidsperspectief Blz. 201
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 202
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 203
Waar staat je gemeente indicatoren Blz. 204
Overzicht Overhead Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Beleidsperspectief Blz. 207
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 208
Toelichting Financiën Blz. 209
Aangenomen moties voorjaarsdebat Blz. 210
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 211
Inleiding Blz. 212
Gemeentefonds Blz. 213
Onroerendzaakbelasting Blz. 214
Treasury Blz. 215
Overige inkomsten OAD Blz. 216
Beleidsperspectief Blz. 217
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 218
Toelichting Financiën Blz. 219
Aangenomen motie en amendement voorjaarsdebat Blz. 220
Vennootschapsbelasting Blz. 221
Inleiding Blz. 222
Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Blz. 223
Financiële begroting Blz. 224
Financiële begroting Blz. 225
Inleiding Blz. 226
Grondslagen Blz. 227
Ontwikkeling van de aantallen inwoners en woningen Blz. 228
Loon- en prijsstijging Blz. 229
Ontwikkeling algemene uitkering Blz. 230
Rentepercentages Blz. 231
Afschrijvingstermijnen Blz. 232
Totstandkoming van de begroting Blz. 233
Afwijkingen op bestaand beleid na peildatum Perspectiefnota 2022 Blz. 234
Opbouw financiële begroting Blz. 235
Totaaloverzicht op meerjarenbasis Blz. 236
Incidentele baten en lasten Blz. 237
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 238
Mutaties reserves Blz. 239
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen en stortingen aan reserves Blz. 240
Berekening structureel begrotingssaldo Blz. 241
Investeringen Blz. 242
Ontwikkelingen in de reserveposities en voorzieningen Blz. 243
Ontwikkelingen in de voorzieningen Blz. 244
Ontwikkeling vrije reservemiddelen Blz. 245
EMU-saldo Blz. 246
Amendementen Blz. 247
Paragrafen Blz. 248
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 249
Inleiding Blz. 250
Uitgangspunten Blz. 251
Toelichting Blz. 252
. Blz. 253
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 254
Inleiding Blz. 255
Risico’s Blz. 256
Weerstandscapaciteit Blz. 257
Weerstandsvermogen Blz. 258
Uitwerking Blz. 259
Financiële kengetallen Blz. 260
Netto schuldquote tekst Blz. 261
Solvabiliteitsratio tekst Blz. 262
Kengetal grondexploitatie tekst Blz. 263
Structurele exploitatieruimte tekst Blz. 264
Belastingcapaciteit tekst Blz. 265
. Blz. 266
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 267
Inleiding Blz. 268
Openbare Ruimte Blz. 269
Toelichting Trendgrafiek Kosten Openbare Ruimte per inwoner (in euro) Blz. 270
Riolering Blz. 271
Ondergrondse inzamelmiddelen Blz. 272
Begraafplaatsen Blz. 273
Vastgoed Blz. 274
Beeldende kunst Blz. 275
Toelichting Trendgrafiek Kosten beeldende kunst per inwoner (in euro) Blz. 276
Paragraaf 4 Financiering Blz. 277
Inleiding Blz. 278
Ontwikkelingen Blz. 279
Risicobeheer Blz. 280
Leningportefeuille Blz. 281
Financieringsbehoefte en verwacht renteresultaat Blz. 282
. Blz. 283
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 284
Ontwikkelingen Blz. 285
. Blz. 286
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 287
Inleiding Blz. 288
Nota verbonden partijen Blz. 289
Belangrijke ontwikkelingen verbonden partijen Blz. 290
Overzicht verbonden partijen Blz. 291
. Blz. 292
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 293
Inleiding Blz. 294
Visie op grondbeleid Blz. 295
Uitvoering grondbeleid Blz. 296
Financiële resultaten grondexploitaties Blz. 297
Bijlagen Blz. 298
Bijlage 1 Spelregels begrotingsbeleid Blz. 299
Inleiding Blz. 300
De begrotingscyclus Blz. 301
Uitgangspunten bij de raming van baten en lasten Blz. 302
Inzet van reserves Blz. 303
Uitgangspunten begrotingsbeleid 2019-2022 Blz. 304
Bijlage 2 Nieuw beleid Blz. 305
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Blz. 306
Programma 4 Vrije tijd Blz. 307
Programma 6 Dienstverlening en participatie Blz. 308
Programma 7 Inrichting van de stad Blz. 309
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 310
. Blz. 311
Bijlage 3 Kerncijfers Blz. 312
Inwoners Blz. 313
Woningen Blz. 314
Leeftijdsopbouw Blz. 315
Banen Blz. 316
Werkloosheid Blz. 317
Bijstand Blz. 318
Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten Blz. 319
Bijlage 4 Reserves Blz. 320
Reserves Blz. 321
Bijlage 5 Voorzieningen Blz. 322
Voorzieningen Blz. 323
Bijlage 6 Investeringen Blz. 324
Investeringen Blz. 325
Bijlage 7 EMU-saldo Blz. 326
EMU-saldo Blz. 327
Bijlage 8 Basisset verplichte indicatoren BBV Blz. 328
Basisset verplichte indicatoren BBV Blz. 329
. Blz. 330
Bijlage 9 Afkortingen en begrippen Blz. 331
Afkortingen en begrippen Blz. 332
. Blz. 333
Bijlage 10 Verbonden partijen Blz. 334
BNG Blz. 335
Stedin Blz. 336
Dunea Blz. 337
GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden Blz. 338
GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Blz. 339
Veiligheidsregio Haaglanden Blz. 340
Omgevingsdienst Haaglanden Blz. 341
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo Blz. 342
Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma Blz. 343
Metropoolregio Rotterdam Den Haag Blz. 344
Binnenbaan (voorheen Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW)) Blz. 345
VNG Blz. 346
Vereniging De Brede Stroomversnelling Blz. 347
BusinessPark Haaglanden Blz. 348
Bijlage 11 Wettelijke kaders Blz. 349
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Blz. 350
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Blz. 351
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Blz. 352
Programma 4 Vrije tijd Blz. 353
Programma 5 Veiligheid Blz. 354
Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Blz. 355
Programma 7 Inrichting van de stad Blz. 356
Bijlage 12 Taakvelden Blz. 357
Taakvelden Blz. 358
. Blz. 359
Bijlage 13 Afschrijvingstermijnen Blz. 360
Afschrijvingstermijnen Blz. 361
Bijlage 14 Verloop Reserve Enecogelden Blz. 362
Verloop Reserve Enecogelden Blz. 363
Bijlage besluitvorming Blz. 364
Besluit najaarsdebat Blz. 365
Bijlage college producten, kosten en prestatie Blz. 366
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel Blz. 367
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel Blz. 368
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel Blz. 369
Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel Blz. 370
Programma 5 Veiligheid Financiële tabel Blz. 371
Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel Blz. 372
Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel Blz. 373
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap